ทัวร์ญี่ปุ่น
รหัสโปรแกรม : 9917

ระบบกดจองผ่าน Website

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม ทางเราจะติดต่อกลับทันที
Jan 2019
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Apr 2019
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
May 2019
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jun 2019
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jul 2019
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Aug 2019
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Sep 2019
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Oct 2019
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Nov 2019
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Dec 2019
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง (ท่านสามารถกดที่วันที่เพื่อจองได้เลย)
รหัสโปรแกรม : 9917
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

AZHOK01 : SKI WINTER LOVE IN HOKKAIDO BY XJ
5 วัน 3 คืน

โอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – อิออน
ลานกิจกรรมหิมะ– สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า – หมู่บ้านราเม็ง - โรงงานเบียร์ซัปโปโร - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ - เต็มอิ่มกับบุฟเฟ่ต์ขาปู 3 ชนิด
อุทยานโมอาย – ตลาดซัปโปโรโจไง – ดิวตี้ฟรี - มิตซุย เอ้าท์เล็ต
สวนโอโดริ - ทำเรียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโดmail to
mail fromช่องทางการจองทัวร์

สำคัญ!! แจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม

 
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา หมายเหตุ กดจอง
8 ม.ค. 2562 - 12 ม.ค. 2562 อังคาร - เสาร์ 26,999 FULL
9 ม.ค. 2562 - 13 ม.ค. 2562 พุธ - อาทิตย์ 28,999 FULL
10 ม.ค. 2562 - 14 ม.ค. 2562 พฤหัส - จันทร์ 28,999 FULL
11 ม.ค. 2562 - 15 ม.ค. 2562 ศุกร์ - อังคาร 28,999 FULL
12 ม.ค. 2562 - 16 ม.ค. 2562 เสาร์ - พุธ 28,999 FULL
15 ม.ค. 2562 - 19 ม.ค. 2562 อังคาร - เสาร์ 28,999 WL FULL
16 ม.ค. 2562 - 20 ม.ค. 2562 พุธ - อาทิตย์ 28,999 FULL
17 ม.ค. 2562 - 21 ม.ค. 2562 พฤหัส - จันทร์ 28,999 FULL
18 ม.ค. 2562 - 22 ม.ค. 2562 ศุกร์ - อังคาร 28,999 WL FULL
19 ม.ค. 2562 - 23 ม.ค. 2562 เสาร์ - พุธ 28,999 FULL
22 ม.ค. 2562 - 26 ม.ค. 2562 อังคาร - เสาร์ 28,999 WL FULL
23 ม.ค. 2562 - 27 ม.ค. 2562 พุธ - อาทิตย์ 28,999 FULL
24 ม.ค. 2562 - 28 ม.ค. 2562 พฤหัส - จันทร์ 28,999 WL FULL
25 ม.ค. 2562 - 29 ม.ค. 2562 ศุกร์ - อังคาร 28,999 FULL
26 ม.ค. 2562 - 30 ม.ค. 2562 เสาร์ - พุธ 28,999 FULL
29 ม.ค. 2562 - 2 ก.พ. 2562 อังคาร - เสาร์ 28,999 FULL
30 ม.ค. 2562 - 3 ก.พ. 2562 พุธ - อาทิตย์ 28,999 FULL
31 ม.ค. 2562 - 4 ก.พ. 2562 พฤหัส - จันทร์ 28,999 FULL
13 ก.พ. 2562 - 17 ก.พ. 2562 พุธ - อาทิตย์ 28,999 WL FULL
14 ก.พ. 2562 - 18 ก.พ. 2562 พฤหัส - จันทร์ 28,999 FULL
15 ก.พ. 2562 - 19 ก.พ. 2562 ศุกร์ - อังคาร 28,999 FULL
16 ก.พ. 2562 - 20 ก.พ. 2562 เสาร์ - พุธ 30,999 1 ที่สุดท้าย FULL
19 ก.พ. 2562 - 23 ก.พ. 2562 อังคาร - เสาร์ 30,999
20 ก.พ. 2562 - 24 ก.พ. 2562 พุธ - อาทิตย์ 28,999 2 ที่สุดท้าย
21 ก.พ. 2562 - 25 ก.พ. 2562 พฤหัส - จันทร์ 28,999 1 ที่สุดท้าย
22 ก.พ. 2562 - 26 ก.พ. 2562 ศุกร์ - อังคาร 28,999 FULL
23 ก.พ. 2562 - 27 ก.พ. 2562 เสาร์ - พุธ 28,999
26 ก.พ. 2562 - 2 มี.ค. 2562 อังคาร - เสาร์ 28,999 FULL
27 ก.พ. 2562 - 3 มี.ค. 2562 พุธ - อาทิตย์ 28,999
28 ก.พ. 2562 - 4 มี.ค. 2562 พฤหัส - จันทร์ 28,999 FULL
1 มี.ค. 2562 - 5 มี.ค. 2562 ศุกร์ - อังคาร 28,999 FULL
2 มี.ค. 2562 - 6 มี.ค. 2562 เสาร์ - พุธ 28,999 2 ที่สุดท้าย FULL
5 มี.ค. 2562 - 9 มี.ค. 2562 อังคาร - เสาร์ 28,999 FULL
6 มี.ค. 2562 - 10 มี.ค. 2562 พุธ - อาทิตย์ 28,999 FULL
7 มี.ค. 2562 - 11 มี.ค. 2562 พฤหัส - จันทร์ 28,999 FULL
8 มี.ค. 2562 - 12 มี.ค. 2562 ศุกร์ - อังคาร 28,999
9 มี.ค. 2562 - 13 มี.ค. 2562 เสาร์ - พุธ 28,999
12 มี.ค. 2562 - 16 มี.ค. 2562 อังคาร - เสาร์ 28,999 WL
13 มี.ค. 2562 - 17 มี.ค. 2562 พุธ - อาทิตย์ 28,999 FULL
14 มี.ค. 2562 - 18 มี.ค. 2562 พฤหัส - จันทร์ 28,999
15 มี.ค. 2562 - 19 มี.ค. 2562 ศุกร์ - อังคาร 28,999
16 มี.ค. 2562 - 20 มี.ค. 2562 เสาร์ - พุธ 28,999
19 มี.ค. 2562 - 23 มี.ค. 2562 อังคาร - เสาร์ 28,999 WL
20 มี.ค. 2562 - 24 มี.ค. 2562 พุธ - อาทิตย์ 28,999 FULL
21 มี.ค. 2562 - 25 มี.ค. 2562 พฤหัส - จันทร์ 28,999 FULL
22 มี.ค. 2562 - 26 มี.ค. 2562 ศุกร์ - อังคาร 28,999 FULL
23 มี.ค. 2562 - 27 มี.ค. 2562 เสาร์ - พุธ 28,999 FULL
26 มี.ค. 2562 - 30 มี.ค. 2562 อังคาร - เสาร์ 28,999