1. พม่า
05 – 06 ก.ค
6,797
2. ญี่ปุ่น
24 – 27 มิ.ย
18,876 16,789
3. พม่า
25 – 26 มิ.ย
5,995
4. พม่า
27 – 28 มิ.ย
5,995
5. ฮ่องกง
09 – 11 ก.ค
9,889
6. ฮ่องกง
22 – 24 มิ.ย
9,999
7. ญี่ปุ่น
21 – 25 มิ.ย
17,990 13,777
8. ญี่ปุ่น
26 – 30 มิ.ย
22,999 14,999
9. จีน
30 มิ.ย – 02 ก.ค
9,999
10. ฮ่องกง
06 – 08 ก.ค
6,996
11. ฮ่องกง
30 มิ.ย – 03 ก.ค
9,999 7,999
12. ญี่ปุ่น
22 – 26 มิ.ย
15,876 14,999
13. เกาหลี
20 – 24 มิ.ย
14,999 8,999
FULL
14. อินโดนีเซีย
รหัส 11482: PRIME BALI BY SL
28 – 30 มิ.ย
11,555 10,555
15. มาเก๊า
31 ก.ค – 02 ส.ค
1,991
16. ญี่ปุ่น
26 – 30 มิ.ย
18,999 14,888
17. จีน
04 – 08 ก.ค
12,989 9,999
18. เวียดนาม
28 มิ.ย – 01 ก.ค
12,999 9,999
19. เวียดนาม
20 – 23 มิ.ย
12,999 9,999
20. เวียดนาม
21 – 23 มิ.ย
10,999 9,999
21. เกาหลี
26 มิ.ย – 01 ก.ค
11,900 9,999
22. เกาหลี
รหัส 13437: Ultra Summer Seoul BY LJ
24 – 28 มิ.ย
14,888 9,888
23. เกาหลี
รหัส 13437: Ultra Summer Seoul BY LJ
30 มิ.ย – 04 ก.ค
14,888 12,888
24. มาเก๊า
02 – 04 ก.ค
3,999
25. มาเก๊า
04 – 06 ก.ค
2,992
26. มาเก๊า
10 – 12 ก.ค
2,992
27. ญี่ปุ่น
21 – 25 มิ.ย
18,989 13,999
28. ตุรกี
23 มิ.ย – 01 ก.ค
29,999 26,999
29. ญี่ปุ่น
26 – 30 มิ.ย
20,999 15,999
30. จีน
28 มิ.ย – 02 ก.ค
21,999 19,999
31. ญี่ปุ่น
22 – 26 มิ.ย
22,888 17,999
32. ญี่ปุ่น
04 – 07 ก.ค
19,888 13,788
33. ฮ่องกง
22 – 24 มิ.ย
10,901 9,999
34. ฮ่องกง
22 – 24 มิ.ย
7,388 7,777
35. จีน
28 มิ.ย – 01 ก.ค
7,977
36. เวียดนาม
21 – 23 มิ.ย
9,989 6,999
37. ญี่ปุ่น
17 – 21 มิ.ย
18,990 12,678
38. เกาหลี
18 – 22 มิ.ย
14,999 9,999
39. ญี่ปุ่น
20 – 23 มิ.ย
25,999 20,999
40. ฮ่องกง
20 – 23 มิ.ย
9,989 7,977
41. ฮ่องกง
23 – 26 มิ.ย
9,989 7,977
42. ฮ่องกง
27 – 30 มิ.ย
9,989 7,977
43. ฮ่องกง
30 มิ.ย – 03 ก.ค
8,998 7,977
44. เวียดนาม
28 มิ.ย – 01 ก.ค
12,899 9,999
45. เวียดนาม
26 – 29 มิ.ย
11,999 9,999
46. จีน
27 – 30 มิ.ย
6,996
47. สิงคโปร์
21 – 23 ก.ค
16,999 15,999
48. เกาหลี
28 มิ.ย – 02 ก.ค
14,888 9,888
49. ญี่ปุ่น
26 – 30 มิ.ย
19,999 14,999
50. ตุรกี
24 มิ.ย – 02 ก.ค
31,900 27,900
51. ตุรกี
29 มิ.ย – 06 ก.ค
27,888 26,888
52. ไต้หวัน
รหัส 12774: Highlight Taiwan BY SL
19 – 23 มิ.ย
12,777 9,999
53. จีน
28 มิ.ย – 01 ก.ค
9,999
54. จีน
20 – 23 มิ.ย
12,888 10,888