ทัวร์เกาหลี
รหัสโปรแกรม : 9667

ระบบกดจองผ่าน Website

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม ทางเราจะติดต่อกลับทันที
Dec 2018
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Mar 2019
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Apr 2019
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
May 2019
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jun 2019
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jul 2019
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Aug 2019
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Sep 2019
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Oct 2019
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Nov 2019
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง (ท่านสามารถกดที่วันที่เพื่อจองได้เลย)
รหัสโปรแกรม : 9667
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

P2 : HI KOREA WINTER มาแล้วนะเธอ . .
5 วัน 3 คืน

 นำท่านบินลัดฟ้าโดยสายการบิน
 พักโรงแรม 3 คืน ระดับมาตรฐาน
 อาหารทานครบ 10 มื้อ 
 ราคานี้รวมตั๋วเครื่องบินและภาษีสนามบินเรียบร้อยแล้ว
 สัมผัสอากาศหนาว พร้อมเล่นสกี สนุกสุดเหวี่ยงmail to
mail fromช่องทางการจองทัวร์

สำคัญ!! แจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม

 
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา หมายเหตุ กดจอง
1 ธ.ค. 2561 - 5 ธ.ค. 2561 เสาร์ - พุธ 18,900 -
2 ธ.ค. 2561 - 6 ธ.ค. 2561 อาทิตย์ - พฤหัส 17,900 -
3 ธ.ค. 2561 - 7 ธ.ค. 2561 จันทร์ - ศุกร์ 17,900 -
4 ธ.ค. 2561 - 8 ธ.ค. 2561 อังคาร - เสาร์ 18,900 -
5 ธ.ค. 2561 - 9 ธ.ค. 2561 พุธ - อาทิตย์ 18,900 -
6 ธ.ค. 2561 - 10 ธ.ค. 2561 พฤหัส - จันทร์ 19,900 FULL
7 ธ.ค. 2561 - 11 ธ.ค. 2561 ศุกร์ - อังคาร 19,900 -
8 ธ.ค. 2561 - 12 ธ.ค. 2561 เสาร์ - พุธ 18,900 -
9 ธ.ค. 2561 - 13 ธ.ค. 2561 อาทิตย์ - พฤหัส 17,900 -
10 ธ.ค. 2561 - 14 ธ.ค. 2561 จันทร์ - ศุกร์ 18,900 -
11 ธ.ค. 2561 - 15 ธ.ค. 2561 อังคาร - เสาร์ 18,900 -
12 ธ.ค. 2561 - 16 ธ.ค. 2561 พุธ - อาทิตย์ 18,900 -
13 ธ.ค. 2561 - 17 ธ.ค. 2561 พฤหัส - จันทร์ 19,900 -
14 ธ.ค. 2561 - 18 ธ.ค. 2561 ศุกร์ - อังคาร 19,900 -
15 ธ.ค. 2561 - 19 ธ.ค. 2561 เสาร์ - พุธ 18,900 -
16 ธ.ค. 2561 - 20 ธ.ค. 2561 อาทิตย์ - พฤหัส 17,900 -
17 ธ.ค. 2561 - 21 ธ.ค. 2561 จันทร์ - ศุกร์ 18,900 -
18 ธ.ค. 2561 - 22 ธ.ค. 2561 อังคาร - เสาร์ 18,900
19 ธ.ค. 2561 - 23 ธ.ค. 2561 พุธ - อาทิตย์ 18,900
20 ธ.ค. 2561 - 24 ธ.ค. 2561 พฤหัส - จันทร์ 19,900
21 ธ.ค. 2561 - 25 ธ.ค. 2561 ศุกร์ - อังคาร 19,900
23 ธ.ค. 2561 - 27 ธ.ค. 2561 อาทิตย์ - พฤหัส 18,900
24 ธ.ค. 2561 - 28 ธ.ค. 2561 จันทร์ - ศุกร์ 17,900
25 ธ.ค. 2561 - 29 ธ.ค. 2561 อังคาร - เสาร์ 18,900
26 ธ.ค. 2561 - 30 ธ.ค. 2561 พุธ - อาทิตย์ 18,900
27 ธ.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 พฤหัส - จันทร์ 20,900
31 ธ.ค. 2561 - 4 ม.ค. 2562 จันทร์ - ศุกร์ 20,900
2 ม.ค. 2562 - 6 ม.ค. 2562 พุธ - อาทิตย์ 18,900
3 ม.ค. 2562 - 7 ม.ค. 2562 พฤหัส - จันทร์ 18,900
4 ม.ค. 2562 - 8 ม.ค. 2562 ศุกร์ - อังคาร 18,900
5 ม.ค. 2562 - 9 ม.ค. 2562 เสาร์ - พุธ 18,900
6 ม.ค. 2562 - 10 ม.ค. 2562 อาทิตย์ - พฤหัส 17,900
7 ม.ค. 2562 - 11 ม.ค. 2562 จันทร์ - ศุกร์ 16,900
8 ม.ค. 2562 - 12 ม.ค. 2562 อังคาร - เสาร์ 17,900
9 ม.ค. 2562 - 13 ม.ค. 2562 พุธ - อาทิตย์ 17,900
10 ม.ค. 2562 - 14 ม.ค. 2562 พฤหัส - จันทร์ 18,900
11 ม.ค. 2562 - 15 ม.ค. 2562 ศุกร์ - อังคาร 18,900
12 ม.ค. 2562 - 16 ม.ค. 2562 เสาร์ - พุธ 17,900
13 ม.ค. 2562 - 17 ม.ค. 2562 อาทิตย์ - พฤหัส 16,900
14 ม.ค. 2562 - 18 ม.ค. 2562 จันทร์ - ศุกร์ 17,900
15 ม.ค. 2562 - 19 ม.ค. 2562 อังคาร - เสาร์ 17,900
16 ม.ค. 2562 - 20 ม.ค. 2562 พุธ - อาทิตย์ 18,900
17 ม.ค. 2562 - 21 ม.ค. 2562 พฤหัส - จันทร์ 18,900
18 ม.ค. 2562 - 22 ม.ค. 2562 ศุกร์ - อังคาร 18,900
19 ม.ค. 2562 - 23 ม.ค. 2562 เสาร์ - พุธ 18,900
20 ม.ค. 2562 - 24 ม.ค. 2562 อาทิตย์ - พฤหัส 17,900
21 ม.ค. 2562 - 25 ม.ค. 2562 จันทร์ - ศุกร์ 16,900
22 ม.ค. 2562 - 26 ม.ค. 2562 อังคาร - เสาร์ 17,900
23 ม.ค. 2562 - 27 ม.ค. 2562 พุธ - อาทิตย์ 17,900
24 ม.ค. 2562 - 28 ม.ค. 2562 พฤหัส - จันทร์ 18,900
25 ม.ค. 2562 - 29 ม.ค. 2562 ศุกร์ - อังคาร 18,900
26 ม.ค. 2562 - 30 ม.ค. 2562 เสาร์ - พุธ 17,900
27 ม.ค. 2562 - 31 ม.ค. 2562 อาทิตย์ - พฤหัส 16,900
28 ม.ค. 2562 - 1 ก.พ. 2562 จันทร์ - ศุกร์ 17,900
29 ม.ค. 2562 - 2 ก.พ. 2562 อังคาร - เสาร์ 17,900
30 ม.ค. 2562 - 3 ก.พ. 2562 พุธ - อาทิตย์ 18,900
31 ม.ค. 2562 - 4 ก.พ. 2562 พฤหัส - จันทร์ 18,900
1 ก.พ. 2562 - 5 ก.พ. 2562 ศุกร์ - อังคาร 18,900
2 ก.พ. 2562 - 6 ก.พ. 2562 เสาร์ - พุธ 18,900
3 ก.พ. 2562 - 7 ก.พ. 2562 อาทิตย์ - พฤหัส 18,900
4 ก.พ. 2562 - 8 ก.พ. 2562 จันทร์ - ศุกร์ 18,900
5 ก.พ. 2562 - 9 ก.พ. 2562 อังคาร - เสาร์ 17,900
6 ก.พ. 2562 - 10 ก.พ. 2562 พุธ - อาทิตย์ 18,900
7 ก.พ. 2562 - 11 ก.พ. 2562 พฤหัส - จันทร์ 18,900
8 ก.พ. 2562 - 12 ก.พ. 2562 ศุกร์ - อังคาร 18,900
9 ก.พ. 2562 - 13 ก.พ. 2562 เสาร์ - พุธ 17,900
10 ก.พ. 2562 - 14 ก.พ. 2562 อาทิตย์ - พฤหัส 17,900
11 ก.พ. 2562 - 15 ก.พ. 2562 จันทร์ - ศุกร์ 16,900
12 ก.พ. 2562 - 16 ก.พ. 2562 อังคาร - เสาร์ 17,900
13 ก.พ. 2562 - 17 ก.พ. 2562 พุธ - อาทิตย์ 18,900
14 ก.พ. 2562 - 18 ก.พ. 2562 พฤหัส - จันทร์ 18,900
15 ก.พ. 2562 - 19 ก.พ. 2562 ศุกร์ - อังคาร 18,900
16 ก.พ. 2562 - 20 ก.พ. 2562 เสาร์ - พุธ 17,900
17 ก.พ. 2562 - 21 ก.พ. 2562 อาทิตย์ - พฤหัส 16,900
18 ก.พ. 2562 - 22 ก.พ. 2562 จันทร์ - ศุกร์ 17,900
19 ก.พ. 2562 - 23 ก.พ. 2562 อังคาร - เสาร์ 17,900
20 ก.พ. 2562 - 24 ก.พ. 2562 พุธ - อาทิตย์ 18,900
21 ก.พ. 2562 - 25 ก.พ. 2562 พฤหัส - จันทร์ 18,900
22 ก.พ. 2562 - 26 ก.พ. 2562 ศุกร์ - อังคาร 18,900
23 ก.พ. 2562 - 27 ก.พ. 2562 เสาร์ - พุธ 17,900
24 ก.พ. 2562 - 28 ก.พ. 2562 อาทิตย์ - พฤหัส 17,900
25 ก.พ. 2562 - 1 มี.ค. 2562 จันทร์ - ศุกร์ 16,900
26 ก.พ. 2562 - 2 มี.ค. 2562 อังคาร - เสาร์ 17,900
27 ก.พ. 2562 - 3 มี.ค. 2562 พุธ - อาทิตย์ 18,900
28 ก.พ. 2562 - 4 มี.ค. 2562 พฤหัส - จันทร์ 18,900