ทัวร์เกาหลีช่องทางการจองทัวร์

สำคัญ!! แจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม
=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
รหัสโปรแกรม : 9667
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

P2 : HI KOREA WINTER มาแล้วนะเธอ . .
5 วัน 3 คืน

 นำท่านบินลัดฟ้าโดยสายการบิน
 พักโรงแรม 3 คืน ระดับมาตรฐาน
 อาหารทานครบ 10 มื้อ 
 ราคานี้รวมตั๋วเครื่องบินและภาษีสนามบินเรียบร้อยแล้ว
 สัมผัสอากาศหนาว พร้อมเล่นสกี สนุกสุดเหวี่ยง

ระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
May 2019
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jun 2019
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jul 2019
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Aug 2019
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Sep 2019
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Oct 2019
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Nov 2019
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Dec 2019
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jan 2020
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Feb 2020
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Mar 2020
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Apr 2020
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
2 ม.ค. 2562 - 6 ม.ค. 2562 พุธ - อาทิตย์ 18,900 -
3 ม.ค. 2562 - 7 ม.ค. 2562 พฤหัส - จันทร์ 18,900 -
4 ม.ค. 2562 - 8 ม.ค. 2562 ศุกร์ - อังคาร 18,900 -
5 ม.ค. 2562 - 9 ม.ค. 2562 เสาร์ - พุธ 18,900 -
6 ม.ค. 2562 - 10 ม.ค. 2562 อาทิตย์ - พฤหัส 17,900 -
7 ม.ค. 2562 - 11 ม.ค. 2562 จันทร์ - ศุกร์ 16,900 -
8 ม.ค. 2562 - 12 ม.ค. 2562 อังคาร - เสาร์ 17,900 -
9 ม.ค. 2562 - 13 ม.ค. 2562 พุธ - อาทิตย์ 17,900 - WL
10 ม.ค. 2562 - 14 ม.ค. 2562 พฤหัส - จันทร์ 18,900 -
11 ม.ค. 2562 - 15 ม.ค. 2562 ศุกร์ - อังคาร 18,900 -
12 ม.ค. 2562 - 16 ม.ค. 2562 เสาร์ - พุธ 17,900 -
13 ม.ค. 2562 - 17 ม.ค. 2562 อาทิตย์ - พฤหัส 16,900 -
14 ม.ค. 2562 - 18 ม.ค. 2562 จันทร์ - ศุกร์ 17,900 -
15 ม.ค. 2562 - 19 ม.ค. 2562 อังคาร - เสาร์ 17,900 -
16 ม.ค. 2562 - 20 ม.ค. 2562 พุธ - อาทิตย์ 18,900 -
17 ม.ค. 2562 - 21 ม.ค. 2562 พฤหัส - จันทร์ 18,900 -
18 ม.ค. 2562 - 22 ม.ค. 2562 ศุกร์ - อังคาร 18,900 -
19 ม.ค. 2562 - 23 ม.ค. 2562 เสาร์ - พุธ 18,900 -
20 ม.ค. 2562 - 24 ม.ค. 2562 อาทิตย์ - พฤหัส 17,900 -
21 ม.ค. 2562 - 25 ม.ค. 2562 จันทร์ - ศุกร์ 16,900 -
22 ม.ค. 2562 - 26 ม.ค. 2562 อังคาร - เสาร์ 17,900 - WL
23 ม.ค. 2562 - 27 ม.ค. 2562 พุธ - อาทิตย์ 17,900 -
24 ม.ค. 2562 - 28 ม.ค. 2562 พฤหัส - จันทร์ 18,900 -
25 ม.ค. 2562 - 29 ม.ค. 2562 ศุกร์ - อังคาร 18,900 -
26 ม.ค. 2562 - 30 ม.ค. 2562 เสาร์ - พุธ 17,900 -
27 ม.ค. 2562 - 31 ม.ค. 2562 อาทิตย์ - พฤหัส 16,900 -
28 ม.ค. 2562 - 1 ก.พ. 2562 จันทร์ - ศุกร์ 17,900 -
29 ม.ค. 2562 - 2 ก.พ. 2562 อังคาร - เสาร์ 17,900 - WL
30 ม.ค. 2562 - 3 ก.พ. 2562 พุธ - อาทิตย์ 18,900 -
31 ม.ค. 2562 - 4 ก.พ. 2562 พฤหัส - จันทร์ 18,900 -
1 ก.พ. 2562 - 5 ก.พ. 2562 ศุกร์ - อังคาร 18,900 -
2 ก.พ. 2562 - 6 ก.พ. 2562 เสาร์ - พุธ 18,900 -
3 ก.พ. 2562 - 7 ก.พ. 2562 อาทิตย์ - พฤหัส 18,900 -
4 ก.พ. 2562 - 8 ก.พ. 2562 จันทร์ - ศุกร์ 18,900 -
5 ก.พ. 2562 - 9 ก.พ. 2562 อังคาร - เสาร์ 17,900 -
6 ก.พ. 2562 - 10 ก.พ. 2562 พุธ - อาทิตย์ 18,900 -
7 ก.พ. 2562 - 11 ก.พ. 2562 พฤหัส - จันทร์ 18,900 -
8 ก.พ. 2562 - 12 ก.พ. 2562 ศุกร์ - อังคาร 18,900 -
9 ก.พ. 2562 - 13 ก.พ. 2562 เสาร์ - พุธ 17,900 -
10 ก.พ. 2562 - 14 ก.พ. 2562 อาทิตย์ - พฤหัส 17,900 -
11 ก.พ. 2562 - 15 ก.พ. 2562 จันทร์ - ศุกร์ 16,900 -
12 ก.พ. 2562 - 16 ก.พ. 2562 อังคาร - เสาร์ 17,900 -
13 ก.พ. 2562 - 17 ก.พ. 2562 พุธ - อาทิตย์ 18,900 - WL
14 ก.พ. 2562 - 18 ก.พ. 2562 พฤหัส - จันทร์ 18,900 -
15 ก.พ. 2562 - 19 ก.พ. 2562 ศุกร์ - อังคาร 18,900 -
16 ก.พ. 2562 - 20 ก.พ. 2562 เสาร์ - พุธ 17,900 - WL
17 ก.พ. 2562 - 21 ก.พ. 2562 อาทิตย์ - พฤหัส 16,900 -
18 ก.พ. 2562 - 22 ก.พ. 2562 จันทร์ - ศุกร์ 17,900 -
19 ก.พ. 2562 - 23 ก.พ. 2562 อังคาร - เสาร์ 17,900 -
20 ก.พ. 2562 - 24 ก.พ. 2562 พุธ - อาทิตย์ 18,900 -
21 ก.พ. 2562 - 25 ก.พ. 2562 พฤหัส - จันทร์ 18,900 FULL
22 ก.พ. 2562 - 26 ก.พ. 2562 ศุกร์ - อังคาร 18,900 -
23 ก.พ. 2562 - 27 ก.พ. 2562 เสาร์ - พุธ 17,900 -
24 ก.พ. 2562 - 28 ก.พ. 2562 อาทิตย์ - พฤหัส 17,900 -
25 ก.พ. 2562 - 1 มี.ค. 2562 จันทร์ - ศุกร์ 16,900 FULL
26 ก.พ. 2562 - 2 มี.ค. 2562 อังคาร - เสาร์ 17,900 -
27 ก.พ. 2562 - 3 มี.ค. 2562 พุธ - อาทิตย์ 18,900 -
28 ก.พ. 2562 - 4 มี.ค. 2562 พฤหัส - จันทร์ 18,900 -