ทัวร์เวียดนาม
รหัสโปรแกรม : 9559

ระบบกดจองผ่าน Website

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม ทางเราจะติดต่อกลับทันที
Jan 2019
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Apr 2019
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
May 2019
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jun 2019
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jul 2019
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Aug 2019
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Sep 2019
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Oct 2019
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Nov 2019
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Dec 2019
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง (ท่านสามารถกดที่วันที่เพื่อจองได้เลย)
รหัสโปรแกรม : 9559
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

VN03 : เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ฮาลองเบย์ นิงห์บิงห์ ซุปตาร์ น่าหม่ำ BY VN
5 วัน 4 คืน

เที่ยวบินตรงไปกับเวียดนามแอร์ไลน์ เยี่ยมชมย่านโบราณ ชมกรุงฮานอย เดินทางสู่เมืองซาปา เมืองเล็กๆกลางหุบเขา ฉายาสวิตเซอร์แลนด์แห่งเวียดนาม นั่งรถไฟขึ้นสู่สถานีขึ้นกระเช้าฟานซีปัน เที่ยวชมกรุงฮานอย ล่องเรือชมอ่าวฮาลอง นำท่านล่องเรือฮาลองบกที่เมืองนิงห์บิงห์ ช้อปปิ้งถนน 36 สาย
มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวดmail to
mail fromช่องทางการจองทัวร์

สำคัญ!! แจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม

 
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา หมายเหตุ กดจอง
16 ม.ค. 2562 - 20 ม.ค. 2562 พุธ - อาทิตย์ 14,888 FULL
17 ม.ค. 2562 - 21 ม.ค. 2562 พฤหัส - จันทร์ 14,888 FULL
18 ม.ค. 2562 - 22 ม.ค. 2562 ศุกร์ - อังคาร 14,888 FULL
19 ม.ค. 2562 - 23 ม.ค. 2562 เสาร์ - พุธ 14,888 FULL
23 ม.ค. 2562 - 27 ม.ค. 2562 พุธ - อาทิตย์ 14,888
24 ม.ค. 2562 - 28 ม.ค. 2562 พฤหัส - จันทร์ 14,888
25 ม.ค. 2562 - 29 ม.ค. 2562 ศุกร์ - อังคาร 14,888 FULL
26 ม.ค. 2562 - 30 ม.ค. 2562 เสาร์ - พุธ 12,888 FULL
30 ม.ค. 2562 - 3 ก.พ. 2562 พุธ - อาทิตย์ 14,888
31 ม.ค. 2562 - 4 ก.พ. 2562 พฤหัส - จันทร์ 14,888 FULL
1 ก.พ. 2562 - 5 ก.พ. 2562 ศุกร์ - อังคาร 16,888 FULL
2 ก.พ. 2562 - 6 ก.พ. 2562 เสาร์ - พุธ 16,888 FULL
6 ก.พ. 2562 - 10 ก.พ. 2562 พุธ - อาทิตย์ 14,888 FULL
7 ก.พ. 2562 - 11 ก.พ. 2562 พฤหัส - จันทร์ 14,888 FULL
8 ก.พ. 2562 - 12 ก.พ. 2562 ศุกร์ - อังคาร 14,888 FULL
9 ก.พ. 2562 - 13 ก.พ. 2562 เสาร์ - พุธ 14,888 FULL
13 ก.พ. 2562 - 17 ก.พ. 2562 พุธ - อาทิตย์ 14,888
14 ก.พ. 2562 - 18 ก.พ. 2562 พฤหัส - จันทร์ 14,888 FULL
15 ก.พ. 2562 - 19 ก.พ. 2562 ศุกร์ - อังคาร 15,888 FULL
16 ก.พ. 2562 - 20 ก.พ. 2562 เสาร์ - พุธ 15,888 FULL
20 ก.พ. 2562 - 24 ก.พ. 2562 พุธ - อาทิตย์ 14,888
21 ก.พ. 2562 - 25 ก.พ. 2562 พฤหัส - จันทร์ 14,888 FULL
22 ก.พ. 2562 - 26 ก.พ. 2562 ศุกร์ - อังคาร 14,888
23 ก.พ. 2562 - 27 ก.พ. 2562 เสาร์ - พุธ 14,888
27 ก.พ. 2562 - 3 มี.ค. 2562 พุธ - อาทิตย์ 14,888
28 ก.พ. 2562 - 4 มี.ค. 2562 พฤหัส - จันทร์ 14,888
1 มี.ค. 2562 - 5 มี.ค. 2562 ศุกร์ - อังคาร 14,888
2 มี.ค. 2562 - 6 มี.ค. 2562 เสาร์ - พุธ 14,888
6 มี.ค. 2562 - 10 มี.ค. 2562 พุธ - อาทิตย์ 14,888
7 มี.ค. 2562 - 11 มี.ค. 2562 พฤหัส - จันทร์ 14,888
8 มี.ค. 2562 - 12 มี.ค. 2562 ศุกร์ - อังคาร 14,888
9 มี.ค. 2562 - 13 มี.ค. 2562 เสาร์ - พุธ 14,888
13 มี.ค. 2562 - 17 มี.ค. 2562 พุธ - อาทิตย์ 14,888
14 มี.ค. 2562 - 18 มี.ค. 2562 พฤหัส - จันทร์ 14,888
15 มี.ค. 2562 - 19 มี.ค. 2562 ศุกร์ - อังคาร 14,888
16 มี.ค. 2562 - 20 มี.ค. 2562 เสาร์ - พุธ 14,888
20 มี.ค. 2562 - 24 มี.ค. 2562 พุธ - อาทิตย์ 14,888
21 มี.ค. 2562 - 25 มี.ค. 2562 พฤหัส - จันทร์ 14,888
22 มี.ค. 2562 - 26 มี.ค. 2562 ศุกร์ - อังคาร 14,888
23 มี.ค. 2562 - 27 มี.ค. 2562 เสาร์ - พุธ 14,888
27 มี.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2562 พุธ - อาทิตย์ 14,888
28 มี.ค. 2562 - 1 เม.ย. 2562 พฤหัส - จันทร์ 14,888
29 มี.ค. 2562 - 2 เม.ย. 2562 ศุกร์ - อังคาร 14,888
30 มี.ค. 2562 - 3 เม.ย. 2562 เสาร์ - พุธ 14,888
31 มี.ค. 2562 - 4 เม.ย. 2562 อาทิตย์ - พฤหัส 14,888