ทัวร์เกาหลี
รหัสโปรแกรม : 9542

ระบบกดจองผ่าน Website

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม ทางเราจะติดต่อกลับทันที
Jan 2019
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Apr 2019
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
May 2019
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jun 2019
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jul 2019
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Aug 2019
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Sep 2019
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Oct 2019
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Nov 2019
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง (ท่านสามารถกดที่วันที่เพื่อจองได้เลย)
รหัสโปรแกรม : 9542
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

FUNNY SKI SNOW
5 วัน 3 คืน

ใหม่สุด..สวนสนุกทางด่วน แหล่งรวมร้านอาหารอร่อย ช้อปปปิ้งมอลล์ ห้องน ้าสุดชิก สวนไฟเรือนแสงอนัสวยงาม ตระการตา และ เครื่องเล่นใหม่ ! บอลลูนอวกาศ เพียงแห่งเดียวในเอเชีย – บตัร Special Pass Ticket เล่นเครื่องเล่นไดไ้ม่จา กดัรอบ ฉลอง เทศกาลเล่นสโนวส์เลด #สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ รวมโลกสวนสัตวเ์ปิดที่ Lost Valley – เรียนรู้วฒันธรรมการทา เมนูอาหารคิมบบั + แต่งชุดฮนั บกแชะภาพถ่าย – พระราชวงัมรดกโลกชงัดก ผ่านชมบลูเฮา้ส์ – 3 สุดยอดพิพิธภณัฑ ์#Trick Eye Museum กบัภาพวาดศิลปะลวงตาสาม สี่มิติ รูปแบบ AR 100 กว่าภาพ เมืองน ้าแข็งที่ไม่ใช่แค่น ้าแข็งธรรมดา #Ice Museum เรื่องราวของความรักในรูปแบบศิลปะ #Love Museum – ภูเขานมัซาน & หอยคอย N – เต็มอิ่มย่านแฟชั่นฮิปเมียงดอง – โรแมนติกค่า คืนที่คลองชงแกชอน - ตลาดพื้นเมืองใหญ่สุด “ ทงแด มุน “ – ทงแดมุน ดีไซน์ พาร์ค (DDP) สวนดอกกุหลาบไฟ LED กว่าสองหมื่นกว่าดวง – ยา่นมหาลยัฮงเดmail to
mail fromช่องทางการจองทัวร์

สำคัญ!! แจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม

 
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา หมายเหตุ กดจอง
1 ธ.ค. 2561 - 5 ธ.ค. 2561 เสาร์ - พุธ 17,900 FULL
2 ธ.ค. 2561 - 6 ธ.ค. 2561 อาทิตย์ - พฤหัส 16,900 -
3 ธ.ค. 2561 - 7 ธ.ค. 2561 จันทร์ - ศุกร์ 16,900 FULL
4 ธ.ค. 2561 - 8 ธ.ค. 2561 อังคาร - เสาร์ 16,900 FULL
5 ธ.ค. 2561 - 9 ธ.ค. 2561 พุธ - อาทิตย์ 17,900 FULL
6 ธ.ค. 2561 - 10 ธ.ค. 2561 พฤหัส - จันทร์ 18,900 FULL
7 ธ.ค. 2561 - 11 ธ.ค. 2561 ศุกร์ - อังคาร 18,900 FULL
8 ธ.ค. 2561 - 12 ธ.ค. 2561 เสาร์ - พุธ 17,900 FULL
9 ธ.ค. 2561 - 13 ธ.ค. 2561 อาทิตย์ - พฤหัส 16,900 FULL
10 ธ.ค. 2561 - 14 ธ.ค. 2561 จันทร์ - ศุกร์ 16,900 FULL
12 ธ.ค. 2561 - 16 ธ.ค. 2561 พุธ - อาทิตย์ 17,900 FULL
13 ธ.ค. 2561 - 17 ธ.ค. 2561 พฤหัส - จันทร์ 17,900 FULL
14 ธ.ค. 2561 - 18 ธ.ค. 2561 ศุกร์ - อังคาร 17,900 2 ที่สดท้าย -
15 ธ.ค. 2561 - 19 ธ.ค. 2561 เสาร์ - พุธ 17,900 1 ที่สดท้าย -
16 ธ.ค. 2561 - 20 ธ.ค. 2561 อาทิตย์ - พฤหัส 16,900 -
17 ธ.ค. 2561 - 21 ธ.ค. 2561 จันทร์ - ศุกร์ 16,900 FULL
18 ธ.ค. 2561 - 22 ธ.ค. 2561 อังคาร - เสาร์ 17,900
13,999
FULL
19 ธ.ค. 2561 - 23 ธ.ค. 2561 พุธ - อาทิตย์ 17,900 FULL
20 ธ.ค. 2561 - 24 ธ.ค. 2561 พฤหัส - จันทร์ 17,900 FULL
21 ธ.ค. 2561 - 25 ธ.ค. 2561 ศุกร์ - อังคาร 17,900 FULL
22 ธ.ค. 2561 - 26 ธ.ค. 2561 เสาร์ - พุธ 18,900 FULL
23 ธ.ค. 2561 - 27 ธ.ค. 2561 อาทิตย์ - พฤหัส 17,900 1 ที่สดท้าย
24 ธ.ค. 2561 - 28 ธ.ค. 2561 จันทร์ - ศุกร์ 17,900 1 ที่สดท้าย
25 ธ.ค. 2561 - 29 ธ.ค. 2561 อังคาร - เสาร์ 18,900
26 ธ.ค. 2561 - 30 ธ.ค. 2561 พุธ - อาทิตย์ 18,900 FULL
27 ธ.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 พฤหัส - จันทร์ 20,900 FULL
28 ธ.ค. 2561 - 1 ม.ค. 2562 ศุกร์ - อังคาร 25,900
29 ธ.ค. 2561 - 2 ม.ค. 2562 เสาร์ - พุธ 24,900 FULL
30 ธ.ค. 2561 - 3 ม.ค. 2562 อาทิตย์ - พฤหัส 23,900 FULL
31 ธ.ค. 2561 - 4 ม.ค. 2562 จันทร์ - ศุกร์ 19,900 FULL
2 ม.ค. 2562 - 6 ม.ค. 2562 พุธ - อาทิตย์ 17,900 FULL
3 ม.ค. 2562 - 7 ม.ค. 2562 พฤหัส - จันทร์ 17,900
4 ม.ค. 2562 - 8 ม.ค. 2562 ศุกร์ - อังคาร 17,900
5 ม.ค. 2562 - 9 ม.ค. 2562 เสาร์ - พุธ 17,900 FULL
6 ม.ค. 2562 - 10 ม.ค. 2562 อาทิตย์ - พฤหัส 16,900 FULL
28 ม.ค. 2562 - 1 ก.พ. 2562 จันทร์ - ศุกร์ 16,900
30 ม.ค. 2562 - 3 ก.พ. 2562 พุธ - อาทิตย์ 17,900 FULL
31 ม.ค. 2562 - 4 ก.พ. 2562 พฤหัส - จันทร์ 17,900
1 ก.พ. 2562 - 5 ก.พ. 2562 ศุกร์ - อังคาร 17,900
2 ก.พ. 2562 - 6 ก.พ. 2562 เสาร์ - พุธ 17,900 FULL
3 ก.พ. 2562 - 7 ก.พ. 2562 อาทิตย์ - พฤหัส 16,900 FULL
4 ก.พ. 2562 - 8 ก.พ. 2562 จันทร์ - ศุกร์ 16,900
6 ก.พ. 2562 - 10 ก.พ. 2562 พุธ - อาทิตย์ 17,900
7 ก.พ. 2562 - 11 ก.พ. 2562 พฤหัส - จันทร์ 17,900
8 ก.พ. 2562 - 12 ก.พ. 2562 ศุกร์ - อังคาร 17,900
9 ก.พ. 2562 - 13 ก.พ. 2562 เสาร์ - พุธ 17,900 FULL
10 ก.พ. 2562 - 14 ก.พ. 2562 อาทิตย์ - พฤหัส 16,900 FULL
11 ก.พ. 2562 - 15 ก.พ. 2562 จันทร์ - ศุกร์ 16,900 FULL
13 ก.พ. 2562 - 17 ก.พ. 2562 พุธ - อาทิตย์ 17,900 FULL
14 ก.พ. 2562 - 18 ก.พ. 2562 พฤหัส - จันทร์ 18,900
15 ก.พ. 2562 - 19 ก.พ. 2562 ศุกร์ - อังคาร 18,900 FULL
16 ก.พ. 2562 - 20 ก.พ. 2562 เสาร์ - พุธ 17,900 FULL
17 ก.พ. 2562 - 21 ก.พ. 2562 อาทิตย์ - พฤหัส 16,900 FULL
18 ก.พ. 2562 - 22 ก.พ. 2562 จันทร์ - ศุกร์ 16,900
21 ก.พ. 2562 - 25 ก.พ. 2562 พฤหัส - จันทร์ 17,900
22 ก.พ. 2562 - 26 ก.พ. 2562 ศุกร์ - อังคาร 17,900
23 ก.พ. 2562 - 27 ก.พ. 2562 เสาร์ - พุธ 17,900 FULL
24 ก.พ. 2562 - 28 ก.พ. 2562 อาทิตย์ - พฤหัส 16,900 FULL
25 ก.พ. 2562 - 1 มี.ค. 2562 จันทร์ - ศุกร์ 16,900
27 ก.พ. 2562 - 3 มี.ค. 2562 พุธ - อาทิตย์ 17,900 FULL
28 ก.พ. 2562 - 4 มี.ค. 2562 พฤหัส - จันทร์ 17,900
1 มี.ค. 2562 - 5 มี.ค. 2562 ศุกร์ - อังคาร 15,900
2 มี.ค. 2562 - 6 มี.ค. 2562 เสาร์ - พุธ 15,900 FULL
3 มี.ค. 2562 - 7 มี.ค. 2562 อาทิตย์ - พฤหัส 14,900
4 มี.ค. 2562 - 8 มี.ค. 2562 จันทร์ - ศุกร์ 14,900
6 มี.ค. 2562 - 10 มี.ค. 2562 พุธ - อาทิตย์ 15,900 FULL
8 มี.ค. 2562 - 12 มี.ค. 2562 ศุกร์ - อังคาร 15,900
9 มี.ค. 2562 - 13 มี.ค. 2562 เสาร์ - พุธ 15,900
10 มี.ค. 2562 - 14 มี.ค. 2562 อาทิตย์ - พฤหัส 14,900 FULL
11 มี.ค. 2562 - 15 มี.ค. 2562 จันทร์ - ศุกร์ 14,900
13 มี.ค. 2562 - 17 มี.ค. 2562 พุธ - อาทิตย์ 15,900 FULL
15 มี.ค. 2562 - 19 มี.ค. 2562 ศุกร์ - อังคาร 15,900
16 มี.ค. 2562 - 20 มี.ค. 2562 เสาร์ - พุธ 15,900
17 มี.ค. 2562 - 21 มี.ค. 2562 อาทิตย์ - พฤหัส 14,900
18 มี.ค. 2562 - 22 มี.ค. 2562 จันทร์ - ศุกร์ 14,900