ทัวร์ญี่ปุ่น
รหัสโปรแกรม : 9303

ระบบกดจองผ่าน Website

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม ทางเราจะติดต่อกลับทันที
Dec 2018
Mar 2019
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Apr 2019
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
May 2019
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jun 2019
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jul 2019
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Aug 2019
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Sep 2019
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Oct 2019
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Nov 2019
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง (ท่านสามารถกดที่วันที่เพื่อจองได้เลย)
รหัสโปรแกรม : 9303
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

HJT-XW53-A01 : HAPPY TOKYO SNOW โชว์เหนือ BY XW
5 วัน 3 คืน

นาริตะ - - พระใหญ่ USHIKU DAIBUTSU – อาบน้ำแร่ แช่ออนเซ็น - บุฟเฟ่ห์ ขาปู
ลานสกี - ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว - JTC DUTY FREE - สาธิตการชงชา วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ –หุบเขาโอวาคุดานิ – นาริตะ
หอโทรทัศน์โตเกียวสกายทรี - วัดอาซากุสะ - ศาลเจ้าเมจิ - ย่านฮาราจูกุ - ย่านชินจุกุ - โอไดบะ
อิออน - สนามบินนาริตะ - สนามบินดอนเมือง
ย่านฮาราจูกุ, ย่านชินจุกุ, โอไดบะ
อาบน้ำแร่ แช่ออนเซ็น, บุฟเฟ่ห์ ขาปูmail to
mail fromช่องทางการจองทัวร์

สำคัญ!! แจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม

 
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา หมายเหตุ กดจอง
20 ธ.ค. 2561 - 24 ธ.ค. 2561 พฤหัส - จันทร์ 28,999
21 ธ.ค. 2561 - 25 ธ.ค. 2561 ศุกร์ - อังคาร 28,999
22 ธ.ค. 2561 - 26 ธ.ค. 2561 เสาร์ - พุธ 28,999
23 ธ.ค. 2561 - 27 ธ.ค. 2561 อาทิตย์ - พฤหัส 28,999 FULL
24 ธ.ค. 2561 - 28 ธ.ค. 2561 จันทร์ - ศุกร์ 31,999
25 ธ.ค. 2561 - 29 ธ.ค. 2561 อังคาร - เสาร์ 31,999 FULL
26 ธ.ค. 2561 - 30 ธ.ค. 2561 พุธ - อาทิตย์ 31,999 FULL
27 ธ.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 พฤหัส - จันทร์ 31,999 FULL
28 ธ.ค. 2561 - 1 ม.ค. 2562 ศุกร์ - อังคาร 33,999 1 ที่สุดท้าย
29 ธ.ค. 2561 - 2 ม.ค. 2562 เสาร์ - พุธ 37,999 FULL
30 ธ.ค. 2561 - 3 ม.ค. 2562 อาทิตย์ - พฤหัส 37,999
31 ธ.ค. 2561 - 4 ม.ค. 2562 จันทร์ - ศุกร์ 33,999 FULL
1 ม.ค. 2562 - 5 ม.ค. 2562 อังคาร - เสาร์ 25,999 FULL
2 ม.ค. 2562 - 6 ม.ค. 2562 พุธ - อาทิตย์ 24,999
3 ม.ค. 2562 - 7 ม.ค. 2562 พฤหัส - จันทร์ 24,999
4 ม.ค. 2562 - 8 ม.ค. 2562 ศุกร์ - อังคาร 24,999
5 ม.ค. 2562 - 9 ม.ค. 2562 เสาร์ - พุธ 24,999
7 ม.ค. 2562 - 11 ม.ค. 2562 จันทร์ - ศุกร์ 23,456 FULL
8 ม.ค. 2562 - 12 ม.ค. 2562 อังคาร - เสาร์ 24,999 FULL
9 ม.ค. 2562 - 13 ม.ค. 2562 พุธ - อาทิตย์ 24,999 FULL
10 ม.ค. 2562 - 14 ม.ค. 2562 พฤหัส - จันทร์ 24,999 FULL
11 ม.ค. 2562 - 15 ม.ค. 2562 ศุกร์ - อังคาร 24,999 FULL
12 ม.ค. 2562 - 16 ม.ค. 2562 เสาร์ - พุธ 24,999 FULL
14 ม.ค. 2562 - 18 ม.ค. 2562 จันทร์ - ศุกร์ 23,456 FULL
15 ม.ค. 2562 - 19 ม.ค. 2562 อังคาร - เสาร์ 24,999 FULL
16 ม.ค. 2562 - 20 ม.ค. 2562 พุธ - อาทิตย์ 24,999 FULL
17 ม.ค. 2562 - 21 ม.ค. 2562 พฤหัส - จันทร์ 24,999 FULL
18 ม.ค. 2562 - 22 ม.ค. 2562 ศุกร์ - อังคาร 24,999
19 ม.ค. 2562 - 23 ม.ค. 2562 เสาร์ - พุธ 24,999 FULL
20 ม.ค. 2562 - 24 ม.ค. 2562 อาทิตย์ - พฤหัส 22,345
21 ม.ค. 2562 - 25 ม.ค. 2562 จันทร์ - ศุกร์ 23,456
22 ม.ค. 2562 - 26 ม.ค. 2562 อังคาร - เสาร์ 24,999 FULL
23 ม.ค. 2562 - 27 ม.ค. 2562 พุธ - อาทิตย์ 24,999 FULL
24 ม.ค. 2562 - 28 ม.ค. 2562 พฤหัส - จันทร์ 24,999
25 ม.ค. 2562 - 29 ม.ค. 2562 ศุกร์ - อังคาร 24,999 FULL
26 ม.ค. 2562 - 30 ม.ค. 2562 เสาร์ - พุธ 24,999
27 ม.ค. 2562 - 31 ม.ค. 2562 อาทิตย์ - พฤหัส 22,345 FULL
28 ม.ค. 2562 - 1 ก.พ. 2562 จันทร์ - ศุกร์ 23,456
29 ม.ค. 2562 - 2 ก.พ. 2562 อังคาร - เสาร์ 25,999 FULL
30 ม.ค. 2562 - 3 ก.พ. 2562 พุธ - อาทิตย์ 25,999
1 ก.พ. 2562 - 5 ก.พ. 2562 ศุกร์ - อังคาร 26,999
2 ก.พ. 2562 - 6 ก.พ. 2562 เสาร์ - พุธ 26,999 FULL
3 ก.พ. 2562 - 7 ก.พ. 2562 อาทิตย์ - พฤหัส 25,999
4 ก.พ. 2562 - 8 ก.พ. 2562 จันทร์ - ศุกร์ 25,999
5 ก.พ. 2562 - 9 ก.พ. 2562 อังคาร - เสาร์ 27,999
6 ก.พ. 2562 - 10 ก.พ. 2562 พุธ - อาทิตย์ 26,999 FULL
7 ก.พ. 2562 - 11 ก.พ. 2562 พฤหัส - จันทร์ 26,999
8 ก.พ. 2562 - 12 ก.พ. 2562 ศุกร์ - อังคาร 26,999 FULL
9 ก.พ. 2562 - 13 ก.พ. 2562 เสาร์ - พุธ 26,999
10 ก.พ. 2562 - 14 ก.พ. 2562 อาทิตย์ - พฤหัส 25,999
11 ก.พ. 2562 - 15 ก.พ. 2562 จันทร์ - ศุกร์ 25,999
12 ก.พ. 2562 - 16 ก.พ. 2562 อังคาร - เสาร์ 26,999
13 ก.พ. 2562 - 17 ก.พ. 2562 พุธ - อาทิตย์ 26,999 FULL
14 ก.พ. 2562 - 18 ก.พ. 2562 พฤหัส - จันทร์ 26,999
15 ก.พ. 2562 - 19 ก.พ. 2562 ศุกร์ - อังคาร 26,999 FULL
16 ก.พ. 2562 - 20 ก.พ. 2562 เสาร์ - พุธ 26,999
17 ก.พ. 2562 - 21 ก.พ. 2562 อาทิตย์ - พฤหัส 25,999
18 ก.พ. 2562 - 22 ก.พ. 2562 จันทร์ - ศุกร์ 25,999
19 ก.พ. 2562 - 23 ก.พ. 2562 อังคาร - เสาร์ 27,999
20 ก.พ. 2562 - 24 ก.พ. 2562 พุธ - อาทิตย์ 26,999 FULL
21 ก.พ. 2562 - 25 ก.พ. 2562 พฤหัส - จันทร์ 26,999
22 ก.พ. 2562 - 26 ก.พ. 2562 ศุกร์ - อังคาร 26,999 FULL
23 ก.พ. 2562 - 27 ก.พ. 2562 เสาร์ - พุธ 26,999
24 ก.พ. 2562 - 28 ก.พ. 2562 อาทิตย์ - พฤหัส 25,999
25 ก.พ. 2562 - 1 มี.ค. 2562 จันทร์ - ศุกร์ 25,999
26 ก.พ. 2562 - 2 มี.ค. 2562 อังคาร - เสาร์ 27,999
27 ก.พ. 2562 - 3 มี.ค. 2562 พุธ - อาทิตย์ 27,999 FULL
28 ก.พ. 2562 - 4 มี.ค. 2562 พฤหัส - จันทร์ 27,999
1 มี.ค. 2562 - 5 มี.ค. 2562 ศุกร์ - อังคาร 27,999 FULL
2 มี.ค. 2562 - 6 มี.ค. 2562 เสาร์ - พุธ 27,999
3 มี.ค. 2562 - 7 มี.ค. 2562 อาทิตย์ - พฤหัส 25,999
4 มี.ค. 2562 - 8 มี.ค. 2562 จันทร์ - ศุกร์ 25,999
5 มี.ค. 2562 - 9 มี.ค. 2562 อังคาร - เสาร์ 28,999
6 มี.ค. 2562 - 10 มี.ค. 2562 พุธ - อาทิตย์ 28,999 FULL
7 มี.ค. 2562 - 11 มี.ค. 2562 พฤหัส - จันทร์ 28,999
8 มี.ค. 2562 - 12 มี.ค. 2562 ศุกร์ - อังคาร 28,999 FULL
9 มี.ค. 2562 - 13 มี.ค. 2562 เสาร์ - พุธ 28,999
10 มี.ค. 2562 - 14 มี.ค. 2562 อาทิตย์ - พฤหัส 28,999