ทัวร์เกาหลีช่องทางการจองทัวร์

สำคัญ!! แจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม
รหัสโปรแกรม : 9103
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

JEJU SPECIAL SPRING BY ZE
4 วัน 2 คืน

อุทยานแห่งชาติฮัลลาซาน - พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค - ภูเขาซองอัค - วัดซันบังซา - จูซังจอลลี่ - ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง -
ซอพจิโกจิ - ร้านน้ำมันสน - หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ - ทุ่งดอกยูเช หรือ ทุ่งดอกเรป – ปั่นจักรยาน Rail Bike -
ยงดูอัมร็อค -ร้านค้าสมุนไพร - ซุปเปอร์มาร์เก็ต - ศูนย์เครื่องสำอาง - ศูนย์โสม - ดิวตี้ฟรี - ดาวทาวน์เมืองเชจู

ระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
Mar 2019
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
May 2019
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Jun 2019
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jul 2019
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Aug 2019
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Sep 2019
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Oct 2019
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Nov 2019
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Dec 2019
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jan 2020
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Feb 2020
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
22 มี.ค. 2562 - 25 มี.ค. 2562 ศุกร์ - จันทร์ 12,400 WL
23 มี.ค. 2562 - 26 มี.ค. 2562 เสาร์ - อังคาร 12,100 4 ที่สุดท้าย
24 มี.ค. 2562 - 27 มี.ค. 2562 อาทิตย์ - พุธ 11,800 2 ที่สุดท้าย
25 มี.ค. 2562 - 28 มี.ค. 2562 จันทร์ - พฤหัส 12,100 WL
26 มี.ค. 2562 - 29 มี.ค. 2562 อังคาร - ศุกร์ 12,400 2 ที่สุดท้าย
27 มี.ค. 2562 - 30 มี.ค. 2562 พุธ - เสาร์ 12,700 WL
28 มี.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2562 พฤหัส - อาทิตย์ 13,000 2ที่สุดท้าย
29 มี.ค. 2562 - 1 เม.ย. 2562 ศุกร์ - จันทร์ 13,000 1 ที่สุดท้าย
30 มี.ค. 2562 - 2 เม.ย. 2562 เสาร์ - อังคาร 13,000 4 ที่สุดท้าย
31 มี.ค. 2562 - 3 เม.ย. 2562 อาทิตย์ - พุธ 13,000
12,000
WL
1 เม.ย. 2562 - 4 เม.ย. 2562 จันทร์ - พฤหัส 13,000
10,000
ที่นั่ง และ ราคา จะยังไม่คอนเฟิร์มจนกว่าเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ
2 เม.ย. 2562 - 5 เม.ย. 2562 อังคาร - ศุกร์ 13,000 WL
3 เม.ย. 2562 - 6 เม.ย. 2562 พุธ - เสาร์ 13,300
10,300
ที่นั่ง และ ราคา จะยังไม่คอนเฟิร์มจนกว่าเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ
4 เม.ย. 2562 - 7 เม.ย. 2562 พฤหัส - อาทิตย์ 14,900
11,900
ที่นั่ง และ ราคา จะยังไม่คอนเฟิร์มจนกว่าเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ
5 เม.ย. 2562 - 8 เม.ย. 2562 ศุกร์ - จันทร์ 18,900
15,900
ที่นั่ง และ ราคา จะยังไม่คอนเฟิร์มจนกว่าเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ
6 เม.ย. 2562 - 9 เม.ย. 2562 เสาร์ - อังคาร 13,900
10,900
ที่นั่ง และ ราคา จะยังไม่คอนเฟิร์มจนกว่าเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ
7 เม.ย. 2562 - 10 เม.ย. 2562 อาทิตย์ - พุธ 13,000
10,000
ที่นั่ง และ ราคา จะยังไม่คอนเฟิร์มจนกว่าเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ
8 เม.ย. 2562 - 11 เม.ย. 2562 จันทร์ - พฤหัส 12,700
10,700
ที่นั่ง และ ราคา จะยังไม่คอนเฟิร์มจนกว่าเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ
9 เม.ย. 2562 - 12 เม.ย. 2562 อังคาร - ศุกร์ 12,700
11,700
ที่นั่ง และ ราคา จะยังไม่คอนเฟิร์มจนกว่าเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ
10 เม.ย. 2562 - 13 เม.ย. 2562 พุธ - เสาร์ 13,900
12,900
ที่นั่ง และ ราคา จะยังไม่คอนเฟิร์มจนกว่าเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ
11 เม.ย. 2562 - 14 เม.ย. 2562 พฤหัส - อาทิตย์ 15,900 ที่นั่ง และ ราคา จะยังไม่คอนเฟิร์มจนกว่าเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ
12 เม.ย. 2562 - 15 เม.ย. 2562 ศุกร์ - จันทร์ 21,900
18,900
ที่นั่ง และ ราคา จะยังไม่คอนเฟิร์มจนกว่าเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ
13 เม.ย. 2562 - 16 เม.ย. 2562 เสาร์ - อังคาร 20,900
17,900
ที่นั่ง และ ราคา จะยังไม่คอนเฟิร์มจนกว่าเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ
14 เม.ย. 2562 - 17 เม.ย. 2562 อาทิตย์ - พุธ 15,900 ที่นั่ง และ ราคา จะยังไม่คอนเฟิร์มจนกว่าเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ
15 เม.ย. 2562 - 18 เม.ย. 2562 จันทร์ - พฤหัส 12,100 WL
16 เม.ย. 2562 - 19 เม.ย. 2562 อังคาร - ศุกร์ 11,800 WL
17 เม.ย. 2562 - 20 เม.ย. 2562 พุธ - เสาร์ 11,800
18 เม.ย. 2562 - 21 เม.ย. 2562 พฤหัส - อาทิตย์ 11,800 4 ที่สุดท้าย
19 เม.ย. 2562 - 22 เม.ย. 2562 ศุกร์ - จันทร์ 11,800
10,800
ที่นั่ง และ ราคา จะยังไม่คอนเฟิร์มจนกว่าเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ
20 เม.ย. 2562 - 23 เม.ย. 2562 เสาร์ - อังคาร 11,500
9,500
ที่นั่ง และ ราคา จะยังไม่คอนเฟิร์มจนกว่าเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ
21 เม.ย. 2562 - 24 เม.ย. 2562 อาทิตย์ - พุธ 11,300
22 เม.ย. 2562 - 25 เม.ย. 2562 จันทร์ - พฤหัส 11,300
10,300
ที่นั่ง และ ราคา จะยังไม่คอนเฟิร์มจนกว่าเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ
23 เม.ย. 2562 - 26 เม.ย. 2562 อังคาร - ศุกร์ 11,300
10,300
ที่นั่ง และ ราคา จะยังไม่คอนเฟิร์มจนกว่าเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ
24 เม.ย. 2562 - 27 เม.ย. 2562 พุธ - เสาร์ 11,300
10,300
ที่นั่ง และ ราคา จะยังไม่คอนเฟิร์มจนกว่าเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ
25 เม.ย. 2562 - 28 เม.ย. 2562 พฤหัส - อาทิตย์ 11,600 ที่นั่ง และ ราคา จะยังไม่คอนเฟิร์มจนกว่าเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ
26 เม.ย. 2562 - 29 เม.ย. 2562 ศุกร์ - จันทร์ 11,600
10,600
ที่นั่ง และ ราคา จะยังไม่คอนเฟิร์มจนกว่าเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ
27 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2562 เสาร์ - อังคาร 11,300
10,300
ที่นั่ง และ ราคา จะยังไม่คอนเฟิร์มจนกว่าเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ
28 เม.ย. 2562 - 1 พ.ค. 2562 อาทิตย์ - พุธ 11,300
9,300
ที่นั่ง และ ราคา จะยังไม่คอนเฟิร์มจนกว่าเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ
29 เม.ย. 2562 - 2 พ.ค. 2562 จันทร์ - พฤหัส 11,300
8,300
ที่นั่ง และ ราคา จะยังไม่คอนเฟิร์มจนกว่าเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ
30 เม.ย. 2562 - 3 พ.ค. 2562 อังคาร - ศุกร์ 11,300
8,300
3 ที่สุดท้าย
1 พ.ค. 2562 - 4 พ.ค. 2562 พุธ - เสาร์ 11,300
9,300
ที่นั่ง และ ราคา จะยังไม่คอนเฟิร์มจนกว่าเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ
2 พ.ค. 2562 - 5 พ.ค. 2562 พฤหัส - อาทิตย์ 11,600
9,600
ที่นั่ง และ ราคา จะยังไม่คอนเฟิร์มจนกว่าเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ
3 พ.ค. 2562 - 6 พ.ค. 2562 ศุกร์ - จันทร์ 11,600 WL
4 พ.ค. 2562 - 7 พ.ค. 2562 เสาร์ - อังคาร 11,300
9,300
ที่นั่ง และ ราคา จะยังไม่คอนเฟิร์มจนกว่าเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ
5 พ.ค. 2562 - 8 พ.ค. 2562 อาทิตย์ - พุธ 10,900
8,900
ที่นั่ง และ ราคา จะยังไม่คอนเฟิร์มจนกว่าเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ
6 พ.ค. 2562 - 9 พ.ค. 2562 จันทร์ - พฤหัส 10,900
8,900
ที่นั่ง และ ราคา จะยังไม่คอนเฟิร์มจนกว่าเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ
7 พ.ค. 2562 - 10 พ.ค. 2562 อังคาร - ศุกร์ 10,900
8,900
ที่นั่ง และ ราคา จะยังไม่คอนเฟิร์มจนกว่าเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ
8 พ.ค. 2562 - 11 พ.ค. 2562 พุธ - เสาร์ 11,300
8,300
ที่นั่ง และ ราคา จะยังไม่คอนเฟิร์มจนกว่าเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ
9 พ.ค. 2562 - 12 พ.ค. 2562 พฤหัส - อาทิตย์ 11,600
8,600
ที่นั่ง และ ราคา จะยังไม่คอนเฟิร์มจนกว่าเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ
10 พ.ค. 2562 - 13 พ.ค. 2562 ศุกร์ - จันทร์ 11,600
8,600
ที่นั่ง และ ราคา จะยังไม่คอนเฟิร์มจนกว่าเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ
11 พ.ค. 2562 - 14 พ.ค. 2562 เสาร์ - อังคาร 11,300
8,300
ที่นั่ง และ ราคา จะยังไม่คอนเฟิร์มจนกว่าเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ
12 พ.ค. 2562 - 15 พ.ค. 2562 อาทิตย์ - พุธ 10,900
8,900
ที่นั่ง และ ราคา จะยังไม่คอนเฟิร์มจนกว่าเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ
13 พ.ค. 2562 - 16 พ.ค. 2562 จันทร์ - พฤหัส 10,900 ที่นั่ง และ ราคา จะยังไม่คอนเฟิร์มจนกว่าเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ
14 พ.ค. 2562 - 17 พ.ค. 2562 อังคาร - ศุกร์ 10,900
7,900
ที่นั่ง และ ราคา จะยังไม่คอนเฟิร์มจนกว่าเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ
15 พ.ค. 2562 - 18 พ.ค. 2562 พุธ - เสาร์ 11,300
8,300
ที่นั่ง และ ราคา จะยังไม่คอนเฟิร์มจนกว่าเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ
16 พ.ค. 2562 - 19 พ.ค. 2562 พฤหัส - อาทิตย์ 13,900
10,900
ที่นั่ง และ ราคา จะยังไม่คอนเฟิร์มจนกว่าเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ
17 พ.ค. 2562 - 20 พ.ค. 2562 ศุกร์ - จันทร์ 17,900
14,900
ที่นั่ง และ ราคา จะยังไม่คอนเฟิร์มจนกว่าเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ
18 พ.ค. 2562 - 21 พ.ค. 2562 เสาร์ - อังคาร 12,900
9,900
ที่นั่ง และ ราคา จะยังไม่คอนเฟิร์มจนกว่าเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ
19 พ.ค. 2562 - 22 พ.ค. 2562 อาทิตย์ - พุธ 11,300
8,300
ที่นั่ง และ ราคา จะยังไม่คอนเฟิร์มจนกว่าเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ
20 พ.ค. 2562 - 23 พ.ค. 2562 จันทร์ - พฤหัส 10,900
8,900
ที่นั่ง และ ราคา จะยังไม่คอนเฟิร์มจนกว่าเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ
21 พ.ค. 2562 - 24 พ.ค. 2562 อังคาร - ศุกร์ 10,900
7,900
ที่นั่ง และ ราคา จะยังไม่คอนเฟิร์มจนกว่าเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ
22 พ.ค. 2562 - 25 พ.ค. 2562 พุธ - เสาร์ 11,300
8,300
ที่นั่ง และ ราคา จะยังไม่คอนเฟิร์มจนกว่าเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ
23 พ.ค. 2562 - 26 พ.ค. 2562 พฤหัส - อาทิตย์ 11,600
8,600
ที่นั่ง และ ราคา จะยังไม่คอนเฟิร์มจนกว่าเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ
24 พ.ค. 2562 - 27 พ.ค. 2562 ศุกร์ - จันทร์ 11,600
8,600
ที่นั่ง และ ราคา จะยังไม่คอนเฟิร์มจนกว่าเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ
25 พ.ค. 2562 - 28 พ.ค. 2562 เสาร์ - อังคาร 11,300
8,300
ที่นั่ง และ ราคา จะยังไม่คอนเฟิร์มจนกว่าเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ
26 พ.ค. 2562 - 29 พ.ค. 2562 อาทิตย์ - พุธ 10,900
7,900
ที่นั่ง และ ราคา จะยังไม่คอนเฟิร์มจนกว่าเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ
27 พ.ค. 2562 - 30 พ.ค. 2562 จันทร์ - พฤหัส 10,900
7,900
ที่นั่ง และ ราคา จะยังไม่คอนเฟิร์มจนกว่าเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ
28 พ.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2562 อังคาร - ศุกร์ 10,900
7,900
ที่นั่ง และ ราคา จะยังไม่คอนเฟิร์มจนกว่าเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ
29 พ.ค. 2562 - 1 มิ.ย. 2562 พุธ - เสาร์ 10,900
8,300
ที่นั่ง และ ราคา จะยังไม่คอนเฟิร์มจนกว่าเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ
30 พ.ค. 2562 - 2 มิ.ย. 2562 พฤหัส - อาทิตย์ 11,600
8,600
ที่นั่ง และ ราคา จะยังไม่คอนเฟิร์มจนกว่าเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ
31 พ.ค. 2562 - 3 มิ.ย. 2562 ศุกร์ - จันทร์ 11,600
8,600
ที่นั่ง และ ราคา จะยังไม่คอนเฟิร์มจนกว่าเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ