ทัวร์เกาหลี
รหัสโปรแกรม : 9021

ระบบกดจองผ่าน Website

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม ทางเราจะติดต่อกลับทันที
Mar 2019
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Apr 2019
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
May 2019
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jun 2019
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jul 2019
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Aug 2019
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Sep 2019
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Oct 2019
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Nov 2019
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง (ท่านสามารถกดที่วันที่เพื่อจองได้เลย)
รหัสโปรแกรม : 9021
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

KOREA PLUS + SPECIAL WINTER BY ZE
4 วัน 2 คืน

วัดวาวูจองซา - ลานสกี
ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - ศูนย์รวมเครื่องสำอางค์ - ฮงแด ช็อปปิ้งสตรีท - หอคอยกรุงโซล
ล๊อตเต้ โซล สกาย - สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์
ร้านสมุนไพร - ศูนย์โสม - ดิวตี้ฟรี - พระราชวังถ็อกซูกุง - บลูเฮาส์ - ตลาดเมียงดง -
ร้านละลายเงินวอนmail to
mail fromช่องทางการจองทัวร์

สำคัญ!! แจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม

 
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา หมายเหตุ กดจอง
4 ธ.ค. 2561 - 7 ธ.ค. 2561 อังคาร - ศุกร์ 13,900 FULL
5 ธ.ค. 2561 - 8 ธ.ค. 2561 พุธ - เสาร์ 14,200 FULL
6 ธ.ค. 2561 - 9 ธ.ค. 2561 พฤหัส - อาทิตย์ 16,500 FULL
7 ธ.ค. 2561 - 10 ธ.ค. 2561 ศุกร์ - จันทร์ 18,500 FULL
8 ธ.ค. 2561 - 11 ธ.ค. 2561 เสาร์ - อังคาร 15,500 FULL
9 ธ.ค. 2561 - 12 ธ.ค. 2561 อาทิตย์ - พุธ 13,900 FULL
10 ธ.ค. 2561 - 13 ธ.ค. 2561 จันทร์ - พฤหัส 13,900 FULL
11 ธ.ค. 2561 - 14 ธ.ค. 2561 อังคาร - ศุกร์ 13,900 FULL
12 ธ.ค. 2561 - 15 ธ.ค. 2561 พุธ - เสาร์ 14,200 FULL
13 ธ.ค. 2561 - 16 ธ.ค. 2561 พฤหัส - อาทิตย์ 14,500 FULL
14 ธ.ค. 2561 - 17 ธ.ค. 2561 ศุกร์ - จันทร์ 14,500 FULL
15 ธ.ค. 2561 - 18 ธ.ค. 2561 เสาร์ - อังคาร 14,200 FULL
16 ธ.ค. 2561 - 19 ธ.ค. 2561 อาทิตย์ - พุธ 13,900 FULL
17 ธ.ค. 2561 - 20 ธ.ค. 2561 จันทร์ - พฤหัส 13,900 FULL
18 ธ.ค. 2561 - 21 ธ.ค. 2561 อังคาร - ศุกร์ 13,900
19 ธ.ค. 2561 - 22 ธ.ค. 2561 พุธ - เสาร์ 15,200 FULL
20 ธ.ค. 2561 - 23 ธ.ค. 2561 พฤหัส - อาทิตย์ 15,500 FULL
21 ธ.ค. 2561 - 24 ธ.ค. 2561 ศุกร์ - จันทร์ 15,500 FULL
22 ธ.ค. 2561 - 25 ธ.ค. 2561 เสาร์ - อังคาร 15,800
23 ธ.ค. 2561 - 26 ธ.ค. 2561 อาทิตย์ - พุธ 15,500 FULL
24 ธ.ค. 2561 - 27 ธ.ค. 2561 จันทร์ - พฤหัส 15,500 FULL
25 ธ.ค. 2561 - 28 ธ.ค. 2561 อังคาร - ศุกร์ 15,800 FULL
26 ธ.ค. 2561 - 29 ธ.ค. 2561 พุธ - เสาร์ 18,500 FULL
27 ธ.ค. 2561 - 30 ธ.ค. 2561 พฤหัส - อาทิตย์ 20,500 FULL
28 ธ.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 ศุกร์ - จันทร์ 23,500
29 ธ.ค. 2561 - 1 ม.ค. 2562 เสาร์ - อังคาร 22,500 FULL
30 ธ.ค. 2561 - 2 ม.ค. 2562 อาทิตย์ - พุธ 20,500 FULL
31 ธ.ค. 2561 - 3 ม.ค. 2562 จันทร์ - พฤหัส 17,500 FULL
1 ม.ค. 2562 - 4 ม.ค. 2562 อังคาร - ศุกร์ 15,200
2 ม.ค. 2562 - 5 ม.ค. 2562 พุธ - เสาร์ 15,200
3 ม.ค. 2562 - 6 ม.ค. 2562 พฤหัส - อาทิตย์ 15,200
4 ม.ค. 2562 - 7 ม.ค. 2562 ศุกร์ - จันทร์ 15,200
5 ม.ค. 2562 - 8 ม.ค. 2562 เสาร์ - อังคาร 14,200
6 ม.ค. 2562 - 9 ม.ค. 2562 อาทิตย์ - พุธ 13,900
7 ม.ค. 2562 - 10 ม.ค. 2562 จันทร์ - พฤหัส 13,900
8 ม.ค. 2562 - 11 ม.ค. 2562 อังคาร - ศุกร์ 13,900
9 ม.ค. 2562 - 12 ม.ค. 2562 พุธ - เสาร์ 14,200
10 ม.ค. 2562 - 13 ม.ค. 2562 พฤหัส - อาทิตย์ 14,500
11 ม.ค. 2562 - 14 ม.ค. 2562 ศุกร์ - จันทร์ 14,500
12 ม.ค. 2562 - 15 ม.ค. 2562 เสาร์ - อังคาร 14,200
13 ม.ค. 2562 - 16 ม.ค. 2562 อาทิตย์ - พุธ 13,900
14 ม.ค. 2562 - 17 ม.ค. 2562 จันทร์ - พฤหัส 13,900
15 ม.ค. 2562 - 18 ม.ค. 2562 อังคาร - ศุกร์ 13,900
16 ม.ค. 2562 - 19 ม.ค. 2562 พุธ - เสาร์ 14,200
17 ม.ค. 2562 - 20 ม.ค. 2562 พฤหัส - อาทิตย์ 14,500
18 ม.ค. 2562 - 21 ม.ค. 2562 ศุกร์ - จันทร์ 14,500
19 ม.ค. 2562 - 22 ม.ค. 2562 เสาร์ - อังคาร 14,200
20 ม.ค. 2562 - 23 ม.ค. 2562 อาทิตย์ - พุธ 13,900
21 ม.ค. 2562 - 24 ม.ค. 2562 จันทร์ - พฤหัส 13,900
22 ม.ค. 2562 - 25 ม.ค. 2562 อังคาร - ศุกร์ 13,900
23 ม.ค. 2562 - 26 ม.ค. 2562 พุธ - เสาร์ 14,200
24 ม.ค. 2562 - 27 ม.ค. 2562 พฤหัส - อาทิตย์ 14,500
25 ม.ค. 2562 - 28 ม.ค. 2562 ศุกร์ - จันทร์ 14,500
26 ม.ค. 2562 - 29 ม.ค. 2562 เสาร์ - อังคาร 14,200
27 ม.ค. 2562 - 30 ม.ค. 2562 อาทิตย์ - พุธ 13,900
28 ม.ค. 2562 - 31 ม.ค. 2562 จันทร์ - พฤหัส 13,900
29 ม.ค. 2562 - 1 ก.พ. 2562 อังคาร - ศุกร์ 13,900
30 ม.ค. 2562 - 2 ก.พ. 2562 พุธ - เสาร์ 14,200
31 ม.ค. 2562 - 3 ก.พ. 2562 พฤหัส - อาทิตย์ 14,500
1 ก.พ. 2562 - 4 ก.พ. 2562 ศุกร์ - จันทร์ 14,500
2 ก.พ. 2562 - 5 ก.พ. 2562 เสาร์ - อังคาร 14,200
3 ก.พ. 2562 - 6 ก.พ. 2562 อาทิตย์ - พุธ 13,900
4 ก.พ. 2562 - 7 ก.พ. 2562 จันทร์ - พฤหัส 13,900
5 ก.พ. 2562 - 8 ก.พ. 2562 อังคาร - ศุกร์ 13,900
6 ก.พ. 2562 - 9 ก.พ. 2562 พุธ - เสาร์ 14,200
7 ก.พ. 2562 - 10 ก.พ. 2562 พฤหัส - อาทิตย์ 14,500
8 ก.พ. 2562 - 11 ก.พ. 2562 ศุกร์ - จันทร์ 14,500
9 ก.พ. 2562 - 12 ก.พ. 2562 เสาร์ - อังคาร 14,200
10 ก.พ. 2562 - 13 ก.พ. 2562 อาทิตย์ - พุธ 13,900
11 ก.พ. 2562 - 14 ก.พ. 2562 จันทร์ - พฤหัส 13,900
12 ก.พ. 2562 - 15 ก.พ. 2562 อังคาร - ศุกร์ 13,900
13 ก.พ. 2562 - 16 ก.พ. 2562 พุธ - เสาร์ 14,200
14 ก.พ. 2562 - 17 ก.พ. 2562 พฤหัส - อาทิตย์ 14,500
15 ก.พ. 2562 - 18 ก.พ. 2562 ศุกร์ - จันทร์ 16,500
16 ก.พ. 2562 - 19 ก.พ. 2562 เสาร์ - อังคาร 16,500
17 ก.พ. 2562 - 20 ก.พ. 2562 อาทิตย์ - พุธ 14,500
18 ก.พ. 2562 - 21 ก.พ. 2562 จันทร์ - พฤหัส 14,200
19 ก.พ. 2562 - 22 ก.พ. 2562 อังคาร - ศุกร์ 13,900
20 ก.พ. 2562 - 23 ก.พ. 2562 พุธ - เสาร์ 14,200
21 ก.พ. 2562 - 24 ก.พ. 2562 พฤหัส - อาทิตย์ 14,500
22 ก.พ. 2562 - 25 ก.พ. 2562 ศุกร์ - จันทร์ 14,500
23 ก.พ. 2562 - 26 ก.พ. 2562 เสาร์ - อังคาร 14,200
24 ก.พ. 2562 - 27 ก.พ. 2562 อาทิตย์ - พุธ 13,900
25 ก.พ. 2562 - 28 ก.พ. 2562 จันทร์ - พฤหัส 13,900
26 ก.พ. 2562 - 1 มี.ค. 2562 อังคาร - ศุกร์ 13,900
27 ก.พ. 2562 - 2 มี.ค. 2562 พุธ - เสาร์ 14,200
28 ก.พ. 2562 - 3 มี.ค. 2562 พฤหัส - อาทิตย์ 14,500 FULL