ทัวร์เกาหลี
รหัสโปรแกรม : 9019

ระบบกดจองผ่าน Website

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม ทางเราจะติดต่อกลับทันที
Jan 2019
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Feb 2019
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Mar 2019
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Apr 2019
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
May 2019
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jun 2019
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jul 2019
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Aug 2019
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Sep 2019
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Oct 2019
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Nov 2019
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง (ท่านสามารถกดที่วันที่เพื่อจองได้เลย)
รหัสโปรแกรม : 9019
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ASIANA PLUS + JOY WINTER BY OZ (ปีใหม่)
5 วัน 3 คืน

เกาะนามิ - อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน - วัดชินฮันซา
ลานสกี - ล็อตเต้ โซล สกาย - สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์
ร้านน้ำมันสน - ศูนย์เครื่องสำอางค์ - ช็อปปิ้ง ย่านฮงแด - พระราชวังถ็อกซูกุง - บลูเฮาส์ - ตลาดเมียงดง
ร้านค้าสมุนไพร - ศูนย์โสม - ดิวตี้ฟรี - หอคอยกรุงโซล - ย่านอินซาดง - ซุปเปอร์มาร์เก็ตmail to
mail fromช่องทางการจองทัวร์

สำคัญ!! แจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม

 
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา หมายเหตุ กดจอง
3 ธ.ค. 2561 - 7 ธ.ค. 2561 จันทร์ - ศุกร์ 17,900
4 ธ.ค. 2561 - 8 ธ.ค. 2561 อังคาร - เสาร์ 18,500
5 ธ.ค. 2561 - 9 ธ.ค. 2561 พุธ - อาทิตย์ 18,800
6 ธ.ค. 2561 - 10 ธ.ค. 2561 พฤหัส - จันทร์ 21,900
10 ธ.ค. 2561 - 14 ธ.ค. 2561 จันทร์ - ศุกร์ 17,900
12 ธ.ค. 2561 - 16 ธ.ค. 2561 พุธ - อาทิตย์ 18,500
17 ธ.ค. 2561 - 21 ธ.ค. 2561 จันทร์ - ศุกร์ 17,900
19 ธ.ค. 2561 - 23 ธ.ค. 2561 พุธ - อาทิตย์ 18,800
24 ธ.ค. 2561 - 28 ธ.ค. 2561 จันทร์ - ศุกร์ 19,300
25 ธ.ค. 2561 - 29 ธ.ค. 2561 อังคาร - เสาร์ 20,500
27 ธ.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 พฤหัส - จันทร์ 24,500
28 ธ.ค. 2561 - 1 ม.ค. 2562 ศุกร์ - อังคาร 27,500
29 ธ.ค. 2561 - 2 ม.ค. 2562 เสาร์ - พุธ 26,500
30 ธ.ค. 2561 - 3 ม.ค. 2562 อาทิตย์ - พฤหัส 24,500
31 ธ.ค. 2561 - 4 ม.ค. 2562 จันทร์ - ศุกร์ 21,500
2 ม.ค. 2562 - 6 ม.ค. 2562 พุธ - อาทิตย์ 19,800
7 ม.ค. 2562 - 11 ม.ค. 2562 จันทร์ - ศุกร์ 18,900
9 ม.ค. 2562 - 13 ม.ค. 2562 พุธ - อาทิตย์ 19,500
14 ม.ค. 2562 - 18 ม.ค. 2562 จันทร์ - ศุกร์ 18,900
16 ม.ค. 2562 - 20 ม.ค. 2562 พุธ - อาทิตย์ 19,500
21 ม.ค. 2562 - 25 ม.ค. 2562 จันทร์ - ศุกร์ 18,900
23 ม.ค. 2562 - 27 ม.ค. 2562 พุธ - อาทิตย์ 19,500
28 ม.ค. 2562 - 1 ก.พ. 2562 จันทร์ - ศุกร์ 18,900
30 ม.ค. 2562 - 3 ก.พ. 2562 พุธ - อาทิตย์ 19,500
11 ก.พ. 2562 - 15 ก.พ. 2562 จันทร์ - ศุกร์ 17,900
13 ก.พ. 2562 - 17 ก.พ. 2562 พุธ - อาทิตย์ 18,500
18 ก.พ. 2562 - 22 ก.พ. 2562 จันทร์ - ศุกร์ 17,900
20 ก.พ. 2562 - 24 ก.พ. 2562 พุธ - อาทิตย์ 18,500
25 ก.พ. 2562 - 1 มี.ค. 2562 จันทร์ - ศุกร์ 17,900
27 ก.พ. 2562 - 3 มี.ค. 2562 พุธ - อาทิตย์ 18,500