ทัวร์เกาหลี
รหัสโปรแกรม : 8098

ระบบกดจองผ่าน Website

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม ทางเราจะติดต่อกลับทันที
Mar 2019
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Apr 2019
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
May 2019
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jun 2019
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jul 2019
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Aug 2019
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Sep 2019
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Oct 2019
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Nov 2019
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง (ท่านสามารถกดที่วันที่เพื่อจองได้เลย)
รหัสโปรแกรม : 8098
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

JEJU SPECIAL WINTER BY ZE
4 วัน 2 คืน

อุทยานแห่งชาติฮัลลาซาน - พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค - สวนส้มไร้เมล็ด - วัดซันบังซา - ภูเขาซองอัค –
ร้านน้ำมันสน - พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ - ยอดเขา ซองซาน อิลซุลบง - หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ –
พิพิธภัณฑ์แฮนยอ - ชายหาดวอลจองรี - ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร - ร้านค้าสมุนไพร
ร้านละลายเงินวอน - ศูนย์เครื่องสำอาง - ศูนย์โสม - ดิวตี้ฟรี - ดาวทาวน์เมืองเชจูmail to
mail fromช่องทางการจองทัวร์

สำคัญ!! แจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม

 
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา หมายเหตุ กดจอง
1 ธ.ค. 2561 - 4 ธ.ค. 2561 เสาร์ - อังคาร 10,400 -
2 ธ.ค. 2561 - 5 ธ.ค. 2561 อาทิตย์ - พุธ 12,100 -
3 ธ.ค. 2561 - 6 ธ.ค. 2561 จันทร์ - พฤหัส 9,100 -
4 ธ.ค. 2561 - 7 ธ.ค. 2561 อังคาร - ศุกร์ 11,100 FULL
5 ธ.ค. 2561 - 8 ธ.ค. 2561 พุธ - เสาร์ 12,400 -
6 ธ.ค. 2561 - 9 ธ.ค. 2561 พฤหัส - อาทิตย์ 13,700 -
7 ธ.ค. 2561 - 10 ธ.ค. 2561 ศุกร์ - จันทร์ 19,700 -
8 ธ.ค. 2561 - 11 ธ.ค. 2561 เสาร์ - อังคาร 11,700 FULL
9 ธ.ค. 2561 - 12 ธ.ค. 2561 อาทิตย์ - พุธ 9,400 -
10 ธ.ค. 2561 - 13 ธ.ค. 2561 จันทร์ - พฤหัส 9,100 -
11 ธ.ค. 2561 - 14 ธ.ค. 2561 อังคาร - ศุกร์ 9,100 -
12 ธ.ค. 2561 - 15 ธ.ค. 2561 พุธ - เสาร์ 9,400 -
13 ธ.ค. 2561 - 16 ธ.ค. 2561 พฤหัส - อาทิตย์ 9,700 -
14 ธ.ค. 2561 - 17 ธ.ค. 2561 ศุกร์ - จันทร์ 9,700 -
15 ธ.ค. 2561 - 18 ธ.ค. 2561 เสาร์ - อังคาร 9,400 -
16 ธ.ค. 2561 - 19 ธ.ค. 2561 อาทิตย์ - พุธ 9,100 -
17 ธ.ค. 2561 - 20 ธ.ค. 2561 จันทร์ - พฤหัส 9,100 -
18 ธ.ค. 2561 - 21 ธ.ค. 2561 อังคาร - ศุกร์ 9,100
19 ธ.ค. 2561 - 22 ธ.ค. 2561 พุธ - เสาร์ 10,400
20 ธ.ค. 2561 - 23 ธ.ค. 2561 พฤหัส - อาทิตย์ 13,700 FULL
21 ธ.ค. 2561 - 24 ธ.ค. 2561 ศุกร์ - จันทร์ 10,700 FULL
22 ธ.ค. 2561 - 25 ธ.ค. 2561 เสาร์ - อังคาร 11,100
23 ธ.ค. 2561 - 26 ธ.ค. 2561 อาทิตย์ - พุธ 11,100
24 ธ.ค. 2561 - 27 ธ.ค. 2561 จันทร์ - พฤหัส 11,100
25 ธ.ค. 2561 - 28 ธ.ค. 2561 อังคาร - ศุกร์ 11,700
26 ธ.ค. 2561 - 29 ธ.ค. 2561 พุธ - เสาร์ 13,700
27 ธ.ค. 2561 - 30 ธ.ค. 2561 พฤหัส - อาทิตย์ 16,700
28 ธ.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 ศุกร์ - จันทร์ 19,700
29 ธ.ค. 2561 - 1 ม.ค. 2562 เสาร์ - อังคาร 18,700
30 ธ.ค. 2561 - 2 ม.ค. 2562 อาทิตย์ - พุธ 16,700
31 ธ.ค. 2561 - 3 ม.ค. 2562 จันทร์ - พฤหัส 13,700
1 ม.ค. 2562 - 4 ม.ค. 2562 อังคาร - ศุกร์ 10,400
2 ม.ค. 2562 - 5 ม.ค. 2562 พุธ - เสาร์ 10,400
3 ม.ค. 2562 - 6 ม.ค. 2562 พฤหัส - อาทิตย์ 10,400
4 ม.ค. 2562 - 7 ม.ค. 2562 ศุกร์ - จันทร์ 10,400
5 ม.ค. 2562 - 8 ม.ค. 2562 เสาร์ - อังคาร 9,400
6 ม.ค. 2562 - 9 ม.ค. 2562 อาทิตย์ - พุธ 9,100
7 ม.ค. 2562 - 10 ม.ค. 2562 จันทร์ - พฤหัส 9,100
8 ม.ค. 2562 - 11 ม.ค. 2562 อังคาร - ศุกร์ 9,100
9 ม.ค. 2562 - 12 ม.ค. 2562 พุธ - เสาร์ 9,400
10 ม.ค. 2562 - 13 ม.ค. 2562 พฤหัส - อาทิตย์ 9,700
11 ม.ค. 2562 - 14 ม.ค. 2562 ศุกร์ - จันทร์ 9,700
12 ม.ค. 2562 - 15 ม.ค. 2562 เสาร์ - อังคาร 9,400
13 ม.ค. 2562 - 16 ม.ค. 2562 อาทิตย์ - พุธ 9,100
14 ม.ค. 2562 - 17 ม.ค. 2562 จันทร์ - พฤหัส 9,100
15 ม.ค. 2562 - 18 ม.ค. 2562 อังคาร - ศุกร์ 9,100
16 ม.ค. 2562 - 19 ม.ค. 2562 พุธ - เสาร์ 9,400
17 ม.ค. 2562 - 20 ม.ค. 2562 พฤหัส - อาทิตย์ 9,700
18 ม.ค. 2562 - 21 ม.ค. 2562 ศุกร์ - จันทร์ 12,700
19 ม.ค. 2562 - 22 ม.ค. 2562 เสาร์ - อังคาร 9,400
20 ม.ค. 2562 - 23 ม.ค. 2562 อาทิตย์ - พุธ 9,100
21 ม.ค. 2562 - 24 ม.ค. 2562 จันทร์ - พฤหัส 9,100
22 ม.ค. 2562 - 25 ม.ค. 2562 อังคาร - ศุกร์ 9,100
23 ม.ค. 2562 - 26 ม.ค. 2562 พุธ - เสาร์ 9,400
24 ม.ค. 2562 - 27 ม.ค. 2562 พฤหัส - อาทิตย์ 9,700
25 ม.ค. 2562 - 28 ม.ค. 2562 ศุกร์ - จันทร์ 9,700
26 ม.ค. 2562 - 29 ม.ค. 2562 เสาร์ - อังคาร 9,400
27 ม.ค. 2562 - 30 ม.ค. 2562 อาทิตย์ - พุธ 9,100
28 ม.ค. 2562 - 31 ม.ค. 2562 จันทร์ - พฤหัส 9,100
29 ม.ค. 2562 - 1 ก.พ. 2562 อังคาร - ศุกร์ 9,100
30 ม.ค. 2562 - 2 ก.พ. 2562 พุธ - เสาร์ 9,400
31 ม.ค. 2562 - 3 ก.พ. 2562 พฤหัส - อาทิตย์ 9,700
1 ก.พ. 2562 - 4 ก.พ. 2562 ศุกร์ - จันทร์ 10,700
2 ก.พ. 2562 - 5 ก.พ. 2562 เสาร์ - อังคาร 10,700
3 ก.พ. 2562 - 6 ก.พ. 2562 อาทิตย์ - พุธ 9,700
4 ก.พ. 2562 - 7 ก.พ. 2562 จันทร์ - พฤหัส 9,400
5 ก.พ. 2562 - 8 ก.พ. 2562 อังคาร - ศุกร์ 9,400
6 ก.พ. 2562 - 9 ก.พ. 2562 พุธ - เสาร์ 9,400
7 ก.พ. 2562 - 10 ก.พ. 2562 พฤหัส - อาทิตย์ 9,700
8 ก.พ. 2562 - 11 ก.พ. 2562 ศุกร์ - จันทร์ 9,700
9 ก.พ. 2562 - 12 ก.พ. 2562 เสาร์ - อังคาร 9,400
10 ก.พ. 2562 - 13 ก.พ. 2562 อาทิตย์ - พุธ 9,100
11 ก.พ. 2562 - 14 ก.พ. 2562 จันทร์ - พฤหัส 9,100
12 ก.พ. 2562 - 15 ก.พ. 2562 อังคาร - ศุกร์ 9,100
13 ก.พ. 2562 - 16 ก.พ. 2562 พุธ - เสาร์ 9,400
14 ก.พ. 2562 - 17 ก.พ. 2562 พฤหัส - อาทิตย์ 9,700
15 ก.พ. 2562 - 18 ก.พ. 2562 ศุกร์ - จันทร์ 11,700
16 ก.พ. 2562 - 19 ก.พ. 2562 เสาร์ - อังคาร 11,700
17 ก.พ. 2562 - 20 ก.พ. 2562 อาทิตย์ - พุธ 9,700
18 ก.พ. 2562 - 21 ก.พ. 2562 จันทร์ - พฤหัส 9,400
19 ก.พ. 2562 - 22 ก.พ. 2562 อังคาร - ศุกร์ 9,100
20 ก.พ. 2562 - 23 ก.พ. 2562 พุธ - เสาร์ 9,400
21 ก.พ. 2562 - 24 ก.พ. 2562 พฤหัส - อาทิตย์ 9,700
22 ก.พ. 2562 - 25 ก.พ. 2562 ศุกร์ - จันทร์ 9,700
23 ก.พ. 2562 - 26 ก.พ. 2562 เสาร์ - อังคาร 9,400
24 ก.พ. 2562 - 27 ก.พ. 2562 อาทิตย์ - พุธ 9,100
25 ก.พ. 2562 - 28 ก.พ. 2562 จันทร์ - พฤหัส 9,100
26 ก.พ. 2562 - 1 มี.ค. 2562 อังคาร - ศุกร์ 9,100
27 ก.พ. 2562 - 2 มี.ค. 2562 พุธ - เสาร์ 9,400
28 ก.พ. 2562 - 3 มี.ค. 2562 พฤหัส - อาทิตย์ 9,700