ทัวร์ญี่ปุ่นช่องทางการจองทัวร์

สำคัญ!! แจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม
=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
รหัสโปรแกรม : 7814
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

XJ66 : TOKYO FUJI ซุปตาร์ หิมะน่าหม่ำ BY XJ
5 วัน 3 คืน

สัมผัสประสบการณ์หวาดเสียว ณ สวนสนุกฟูจิคิว ไฮแลนด์
ขอพร ณ วัดอาซากุสะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี
เล่นสกี ณ ลานสกีฟูจิเท็น พร้อมชมวิวภูเขาไฟฟูจิ เป็นฉากหลัง
ช้อปปิ้ง ชินจูกุ อิออนมอลล์ และโอไดบะ ชมกันดั้ม ตัวใหม่ พร้อมประจำการ
อาบน้ำแร่ธรรมชาติ FREE WIFI ON BUS พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ขาปู
มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด

ระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
Apr 2019
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
May 2019
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jun 2019
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jul 2019
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Aug 2019
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Sep 2019
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Oct 2019
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Nov 2019
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Dec 2019
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jan 2020
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Feb 2020
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Mar 2020
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
28 พ.ย. 2561 - 2 ธ.ค. 2561 พุธ - อาทิตย์ 25,888 -
29 พ.ย. 2561 - 3 ธ.ค. 2561 พฤหัส - จันทร์ 26,888 -
30 พ.ย. 2561 - 4 ธ.ค. 2561 ศุกร์ - อังคาร 26,888 -
1 ธ.ค. 2561 - 5 ธ.ค. 2561 เสาร์ - พุธ 31,888 -
2 ธ.ค. 2561 - 6 ธ.ค. 2561 อาทิตย์ - พฤหัส 31,888 -
3 ธ.ค. 2561 - 7 ธ.ค. 2561 จันทร์ - ศุกร์ 31,888 -
4 ธ.ค. 2561 - 8 ธ.ค. 2561 อังคาร - เสาร์ 31,888 -
5 ธ.ค. 2561 - 9 ธ.ค. 2561 พุธ - อาทิตย์ 31,888 -
6 ธ.ค. 2561 - 10 ธ.ค. 2561 พฤหัส - จันทร์ 31,888 -
7 ธ.ค. 2561 - 11 ธ.ค. 2561 ศุกร์ - อังคาร 31,888 -
8 ธ.ค. 2561 - 12 ธ.ค. 2561 เสาร์ - พุธ 31,888 -
9 ธ.ค. 2561 - 13 ธ.ค. 2561 อาทิตย์ - พฤหัส 31,888 -
10 ธ.ค. 2561 - 14 ธ.ค. 2561 จันทร์ - ศุกร์ 29,888 -
11 ธ.ค. 2561 - 15 ธ.ค. 2561 อังคาร - เสาร์ 29,888 -
12 ธ.ค. 2561 - 16 ธ.ค. 2561 พุธ - อาทิตย์ 29,888 -
13 ธ.ค. 2561 - 17 ธ.ค. 2561 พฤหัส - จันทร์ 29,888 -
14 ธ.ค. 2561 - 18 ธ.ค. 2561 ศุกร์ - อังคาร 29,888 -
15 ธ.ค. 2561 - 19 ธ.ค. 2561 เสาร์ - พุธ 29,888 -
16 ธ.ค. 2561 - 20 ธ.ค. 2561 อาทิตย์ - พฤหัส 29,888 -
17 ธ.ค. 2561 - 21 ธ.ค. 2561 จันทร์ - ศุกร์ 29,888 -
18 ธ.ค. 2561 - 22 ธ.ค. 2561 อังคาร - เสาร์ 29,888 -
19 ธ.ค. 2561 - 23 ธ.ค. 2561 พุธ - อาทิตย์ 29,888 -
20 ธ.ค. 2561 - 24 ธ.ค. 2561 พฤหัส - จันทร์ 29,888 -
21 ธ.ค. 2561 - 25 ธ.ค. 2561 ศุกร์ - อังคาร 29,888 -
22 ธ.ค. 2561 - 26 ธ.ค. 2561 เสาร์ - พุธ 29,888 -
23 ธ.ค. 2561 - 27 ธ.ค. 2561 อาทิตย์ - พฤหัส 29,888 -
24 ธ.ค. 2561 - 28 ธ.ค. 2561 จันทร์ - ศุกร์ 33,888 -
25 ธ.ค. 2561 - 29 ธ.ค. 2561 อังคาร - เสาร์ 33,888 -
26 ธ.ค. 2561 - 30 ธ.ค. 2561 พุธ - อาทิตย์ 33,888 -
27 ธ.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 พฤหัส - จันทร์ 33,888 -
28 ธ.ค. 2561 - 1 ม.ค. 2562 ศุกร์ - อังคาร 35,888 -
29 ธ.ค. 2561 - 2 ม.ค. 2562 เสาร์ - พุธ 39,888 -
30 ธ.ค. 2561 - 3 ม.ค. 2562 อาทิตย์ - พฤหัส 39,888 -
31 ธ.ค. 2561 - 4 ม.ค. 2562 จันทร์ - ศุกร์ 35,888 -