ทัวร์ฮ่องกง
รหัสโปรแกรม : 5774

ระบบกดจองผ่าน Website

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม ทางเราจะติดต่อกลับทันที
Jan 2019
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Feb 2019
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Mar 2019
Apr 2019
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
May 2019
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jun 2019
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jul 2019
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Aug 2019
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Sep 2019
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Oct 2019
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Nov 2019
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Dec 2019
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง (ท่านสามารถกดที่วันที่เพื่อจองได้เลย)
รหัสโปรแกรม : 5774
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

CTP1 : ฮ่องกง เซิ่นเจิ้น พระใหญ่ นั่งกระเช้า 360 องศา BY HX
4 วัน 2 คืน

D1 : ฮ่องกง – นั่งกระเช้านองปิง 360 สักการะพระใหญ่ โป่วหลิน – ซิตี้เกท เอ้าท์เลท – เซิ่นเจิ้น
D2 : หมู่บ้านโบราณ จำลองเมืองลี่เจียง – ร้านบัวหิมะ - ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา – ร้านหยก –ช้อปปิ้งหลอหวู่ – โชว์ม่านน้ำ
D3 : เจ้าแม่กวนอิม อ่าวน้ำตื้นรีพัลส์เบย์– จิวเวลรี่ -วัดหวังต้าเซียน -วัดแชกงหมิว -– ช้อปปิ้งถนน นาทาน
D4 : ฮ่องกง – กรุงเทพฯmail to
mail fromช่องทางการจองทัวร์

สำคัญ!! แจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม

 
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา หมายเหตุ กดจอง
3 ม.ค. 2562 - 6 ม.ค. 2562 พฤหัส - อาทิตย์ 8,999 FULL
6 ม.ค. 2562 - 9 ม.ค. 2562 อาทิตย์ - พุธ 8,999 1 ที่สุดท้าย FULL
8 ม.ค. 2562 - 11 ม.ค. 2562 อังคาร - ศุกร์ 8,999 FULL
9 ม.ค. 2562 - 12 ม.ค. 2562 พุธ - เสาร์ 8,999 1 ที่สุดท้าย FULL
10 ม.ค. 2562 - 13 ม.ค. 2562 พฤหัส - อาทิตย์ 8,999 FULL
15 ม.ค. 2562 - 18 ม.ค. 2562 อังคาร - ศุกร์ 7,999 FULL
16 ม.ค. 2562 - 19 ม.ค. 2562 พุธ - เสาร์ 7,999 FULL
17 ม.ค. 2562 - 20 ม.ค. 2562 พฤหัส - อาทิตย์ 8,999 FULL
20 ม.ค. 2562 - 23 ม.ค. 2562 อาทิตย์ - พุธ 8,999 -
22 ม.ค. 2562 - 25 ม.ค. 2562 อังคาร - ศุกร์ 7,999 FULL
23 ม.ค. 2562 - 26 ม.ค. 2562 พุธ - เสาร์ 7,999 1 ที่สุดท้าย
24 ม.ค. 2562 - 27 ม.ค. 2562 พฤหัส - อาทิตย์ 8,999 FULL
27 ม.ค. 2562 - 30 ม.ค. 2562 อาทิตย์ - พุธ 8,999 WL FULL
29 ม.ค. 2562 - 1 ก.พ. 2562 อังคาร - ศุกร์ 8,999 FULL
30 ม.ค. 2562 - 2 ก.พ. 2562 พุธ - เสาร์ 8,999 1 ที่สุดท้าย FULL
31 ม.ค. 2562 - 3 ก.พ. 2562 พฤหัส - อาทิตย์ 8,999 1 ที่สุดท้าย
13 ก.พ. 2562 - 16 ก.พ. 2562 พุธ - เสาร์ 7,999 FULL
14 ก.พ. 2562 - 17 ก.พ. 2562 พฤหัส - อาทิตย์ 7,999 WL FULL
17 ก.พ. 2562 - 20 ก.พ. 2562 อาทิตย์ - พุธ 8,999 WL
20 ก.พ. 2562 - 23 ก.พ. 2562 พุธ - เสาร์ 7,999 FULL
21 ก.พ. 2562 - 24 ก.พ. 2562 พฤหัส - อาทิตย์ 7,999 WL FULL
24 ก.พ. 2562 - 27 ก.พ. 2562 อาทิตย์ - พุธ 8,999 FULL
27 ก.พ. 2562 - 2 มี.ค. 2562 พุธ - เสาร์ 8,999 FULL
28 ก.พ. 2562 - 3 มี.ค. 2562 พฤหัส - อาทิตย์ 8,999
3 มี.ค. 2562 - 6 มี.ค. 2562 อาทิตย์ - พุธ 8,999
6 มี.ค. 2562 - 9 มี.ค. 2562 พุธ - เสาร์ 8,999
7 มี.ค. 2562 - 10 มี.ค. 2562 พฤหัส - อาทิตย์ 8,999
10 มี.ค. 2562 - 13 มี.ค. 2562 อาทิตย์ - พุธ 8,999 FULL
13 มี.ค. 2562 - 16 มี.ค. 2562 พุธ - เสาร์ 7,999 FULL
14 มี.ค. 2562 - 17 มี.ค. 2562 พฤหัส - อาทิตย์ 7,999
17 มี.ค. 2562 - 20 มี.ค. 2562 อาทิตย์ - พุธ 8,999 FULL
20 มี.ค. 2562 - 23 มี.ค. 2562 พุธ - เสาร์ 7,999
21 มี.ค. 2562 - 24 มี.ค. 2562 พฤหัส - อาทิตย์ 7,999 FULL
24 มี.ค. 2562 - 27 มี.ค. 2562 อาทิตย์ - พุธ 8,999
27 มี.ค. 2562 - 30 มี.ค. 2562 พุธ - เสาร์ 8,999 FULL
28 มี.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2562 พฤหัส - อาทิตย์ 8,999