ทัวร์ฮ่องกงช่องทางการจองทัวร์

สำคัญ!! แจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม
รหัสโปรแกรม : 12335
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ เซินเจิ้น #ตู๊ดตู๊ด BY HX
3 วัน 2 คืน

สนุกสนานกับเครื่องเล่น ตื่นเต้นเร้าใจ ชมขบวนพาเหรด “ดิสนีย์แลนด์”
ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ . . เจ้าแม่กวนอิมยืมเงิน . . วัดกังหัน(แชกงหมิว) . . วัดหวังต้าเซียน
ช้อปปิ้งแบรนด์เนมจุใจ … ย่านดังจิมซาจุ่ย “ถนนนาธาน”
เดินทางโดยสายการบินฮ่องกงแอร์ไลน์ (HX)
ปล.ไม่มีราคาเด็ก,ราคานี้เฉพาะคนไทยเท่านั้น / ไม่รวมค่าวีซ่า 1,500 บาท,ค่าทิปไกด์และคนขับรถ 1,500 บาท/ท่าน/ทริป

ระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
Apr 2019
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Jun 2019
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jul 2019
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Aug 2019
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Sep 2019
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Oct 2019
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Nov 2019
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Dec 2019
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jan 2020
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Feb 2020
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Mar 2020
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
24 เม.ย. 2562 - 26 เม.ย. 2562 พุธ - ศุกร์ 5,995 FULL
29 เม.ย. 2562 - 1 พ.ค. 2562 จันทร์ - พุธ 6,996 FULL
30 เม.ย. 2562 - 2 พ.ค. 2562 อังคาร - พฤหัส 6,996 FULL
1 พ.ค. 2562 - 3 พ.ค. 2562 พุธ - ศุกร์ 6,996 FULL
2 พ.ค. 2562 - 4 พ.ค. 2562 พฤหัส - เสาร์ 6,996 FULL
5 พ.ค. 2562 - 7 พ.ค. 2562 อาทิตย์ - อังคาร 6,996 FULL
6 พ.ค. 2562 - 8 พ.ค. 2562 จันทร์ - พุธ 5,995 FULL
9 พ.ค. 2562 - 11 พ.ค. 2562 พฤหัส - เสาร์ 6,996 FULL
10 พ.ค. 2562 - 12 พ.ค. 2562 ศุกร์ - อาทิตย์ 7,997 FULL
11 พ.ค. 2562 - 13 พ.ค. 2562 เสาร์ - จันทร์ 7,997 FULL
12 พ.ค. 2562 - 14 พ.ค. 2562 อาทิตย์ - อังคาร 7,997 FULL
13 พ.ค. 2562 - 15 พ.ค. 2562 จันทร์ - พุธ 5,995 FULL
14 พ.ค. 2562 - 16 พ.ค. 2562 อังคาร - พฤหัส 5,995 FULL
15 พ.ค. 2562 - 17 พ.ค. 2562 พุธ - ศุกร์ 5,995 FULL
16 พ.ค. 2562 - 18 พ.ค. 2562 พฤหัส - เสาร์ 6,996 FULL
17 พ.ค. 2562 - 19 พ.ค. 2562 ศุกร์ - อาทิตย์ 7,997 FULL
19 พ.ค. 2562 - 21 พ.ค. 2562 อาทิตย์ - อังคาร 9,999
20 พ.ค. 2562 - 22 พ.ค. 2562 จันทร์ - พุธ 5,995 FULL
21 พ.ค. 2562 - 23 พ.ค. 2562 อังคาร - พฤหัส 5,995 FULL
22 พ.ค. 2562 - 24 พ.ค. 2562 พุธ - ศุกร์ 5,995 FULL
23 พ.ค. 2562 - 25 พ.ค. 2562 พฤหัส - เสาร์ 6,996 FULL
24 พ.ค. 2562 - 26 พ.ค. 2562 ศุกร์ - อาทิตย์ 7,997 FULL
25 พ.ค. 2562 - 27 พ.ค. 2562 เสาร์ - จันทร์ 7,997 FULL
26 พ.ค. 2562 - 28 พ.ค. 2562 อาทิตย์ - อังคาร 6,996 FULL
27 พ.ค. 2562 - 29 พ.ค. 2562 จันทร์ - พุธ 5,995 FULL
28 พ.ค. 2562 - 30 พ.ค. 2562 อังคาร - พฤหัส 5,995 FULL
29 พ.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2562 พุธ - ศุกร์ 5,995 FULL