ทัวร์เกาหลีช่องทางการจองทัวร์

สำคัญ!! แจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม
รหัสโปรแกรม : 12276
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ZICN23 : เกาหลี ซูวอน โชล BY XJ
6 วัน 3 คืน

สวนสนุก EVERLAND เต็มวัน
เรียนรู้วิธีการทำคิมบับข้าวห่อสาหร่าย - โซลทาวเวอร์ - ผลิตภัณฑ์น้ำมันสน - คอสเมติค หมู่บ้านโบราณอิกซอนดง - พระราชวังเคียงบกกุง+ชุดฮันบก - ดิวตี้ฟรี - ตลาดเมียงดง
อิสระท่องเที่ยว และช็อปปิ้งเต็มวัน
ศูนย์สมุนไพรโสม - ศูนย์สมุนไพรฮอตเกนามู - พลอยอเมทิส - ถนนฮงแด - ฮุนไดพรีเมี่ยมเอ้าท์เลทละลายเงินวอน ซุปเปอร์มาร์เก็ต

ระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
Jun 2019
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Jul 2019
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Oct 2019
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Nov 2019
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Dec 2019
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jan 2020
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Feb 2020
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Mar 2020
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Apr 2020
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
May 2020
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
18 – 23 มิ.ย 2562 อังคาร - อาทิตย์ 14,999
9,999
-
19 – 24 มิ.ย 2562 พุธ - จันทร์ 14,999
8,999
20 – 25 มิ.ย 2562 พฤหัส - อังคาร 14,999
8,999
W/L
21 – 26 มิ.ย 2562 ศุกร์ - พุธ 14,999
9,999
22 – 27 มิ.ย 2562 เสาร์ - พฤหัส 14,999
9,999
25 – 30 มิ.ย 2562 อังคาร - อาทิตย์ 14,999
9,999
26 มิ.ย – 01 ก.ค 2562 พุธ - จันทร์ 14,999
9,999
27 มิ.ย – 02 ก.ค 2562 พฤหัส - อังคาร 14,999
9,999
28 มิ.ย – 03 ก.ค 2562 ศุกร์ - พุธ 14,999
9,999
29 มิ.ย – 04 ก.ค 2562 เสาร์ - พฤหัส 14,999
9,999
02 – 07 ก.ค 2562 อังคาร - อาทิตย์ 14,999
10,999
03 – 08 ก.ค 2562 พุธ - จันทร์ 14,999
10,999
04 – 09 ก.ค 2562 พฤหัส - อังคาร 14,999
10,999
05 – 10 ก.ค 2562 ศุกร์ - พุธ 14,999
10,999
06 – 11 ก.ค 2562 เสาร์ - พฤหัส 14,999
10,999
09 – 14 ก.ค 2562 อังคาร - อาทิตย์ 14,999
10,999
10 – 15 ก.ค 2562 พุธ - จันทร์ 14,999
10,999
11 – 16 ก.ค 2562 พฤหัส - อังคาร 14,999
10,999
12 – 17 ก.ค 2562 ศุกร์ - พุธ 15,999
10,999
13 – 18 ก.ค 2562 เสาร์ - พฤหัส 15,999
10,999
14 – 19 ก.ค 2562 อาทิตย์ - ศุกร์ 15,999
10,999
15 – 20 ก.ค 2562 จันทร์ - เสาร์ 15,999
10,999
16 – 21 ก.ค 2562 อังคาร - อาทิตย์ 14,999
10,999
17 – 22 ก.ค 2562 พุธ - จันทร์ 14,999
10,999
18 – 23 ก.ค 2562 พฤหัส - อังคาร 14,999
10,999
19 – 24 ก.ค 2562 ศุกร์ - พุธ 14,999
10,999
20 – 25 ก.ค 2562 เสาร์ - พฤหัส 14,999
10,999
23 – 28 ก.ค 2562 อังคาร - อาทิตย์ 14,999
10,999
24 – 29 ก.ค 2562 พุธ - จันทร์ 14,999
10,999
25 – 30 ก.ค 2562 พฤหัส - อังคาร 14,999
10,999
26 – 31 ก.ค 2562 ศุกร์ - พุธ 14,999
10,999
27 ก.ค – 01 ส.ค 2562 เสาร์ - พฤหัส 15,999
10,999
31 ก.ค – 05 ส.ค 2562 พุธ - จันทร์ 14,999
10,999
01 – 06 ส.ค 2562 พฤหัส - อังคาร 14,999
02 – 07 ส.ค 2562 ศุกร์ - พุธ 14,999
03 – 08 ส.ค 2562 เสาร์ - พฤหัส 14,999
06 – 11 ส.ค 2562 อังคาร - อาทิตย์ 14,999
07 – 12 ส.ค 2562 พุธ - จันทร์ 16,999
08 – 13 ส.ค 2562 พฤหัส - อังคาร 16,999
09 – 14 ส.ค 2562 ศุกร์ - พุธ 15,999
10 – 15 ส.ค 2562 เสาร์ - พฤหัส 15,999
13 – 18 ส.ค 2562 อังคาร - อาทิตย์ 14,999
14 – 19 ส.ค 2562 พุธ - จันทร์ 14,999
15 – 20 ส.ค 2562 พฤหัส - อังคาร 14,999
16 – 21 ส.ค 2562 ศุกร์ - พุธ 14,999
17 – 22 ส.ค 2562 เสาร์ - พฤหัส 14,999
20 – 25 ส.ค 2562 อังคาร - อาทิตย์ 14,999
21 – 26 ส.ค 2562 พุธ - จันทร์ 14,999
22 – 27 ส.ค 2562 พฤหัส - อังคาร 14,999
23 – 28 ส.ค 2562 ศุกร์ - พุธ 14,999
24 – 29 ส.ค 2562 เสาร์ - พฤหัส 14,999
27 ส.ค – 01 ก.ย 2562 อังคาร - อาทิตย์ 14,999
28 ส.ค – 02 ก.ย 2562 พุธ - จันทร์ 14,999
29 ส.ค – 03 ก.ย 2562 พฤหัส - อังคาร 14,999
30 ส.ค – 04 ก.ย 2562 ศุกร์ - พุธ 14,999
31 ส.ค – 05 ก.ย 2562 เสาร์ - พฤหัส 14,999
03 – 08 ก.ย 2562 อังคาร - อาทิตย์ 13,999
04 – 09 ก.ย 2562 พุธ - จันทร์ 13,999
05 – 10 ก.ย 2562 พฤหัส - อังคาร 13,999
06 – 11 ก.ย 2562 ศุกร์ - พุธ 13,999
07 – 12 ก.ย 2562 เสาร์ - พฤหัส 13,999
10 – 15 ก.ย 2562 อังคาร - อาทิตย์ 13,999
11 – 16 ก.ย 2562 พุธ - จันทร์ 13,999
12 – 17 ก.ย 2562 พฤหัส - อังคาร 13,999
13 – 18 ก.ย 2562 ศุกร์ - พุธ 13,999
14 – 19 ก.ย 2562 เสาร์ - พฤหัส 13,999
17 – 22 ก.ย 2562 อังคาร - อาทิตย์ 13,999
18 – 23 ก.ย 2562 พุธ - จันทร์ 13,999
19 – 24 ก.ย 2562 พฤหัส - อังคาร 13,999
20 – 25 ก.ย 2562 ศุกร์ - พุธ 13,999
21 – 26 ก.ย 2562 เสาร์ - พฤหัส 13,999
24 – 29 ก.ย 2562 อังคาร - อาทิตย์ 13,999
25 – 30 ก.ย 2562 พุธ - จันทร์ 13,999
26 ก.ย – 01 ต.ค 2562 พฤหัส - อังคาร 13,999
27 ก.ย – 02 ต.ค 2562 ศุกร์ - พุธ 14,999
28 ก.ย – 03 ต.ค 2562 เสาร์ - พฤหัส 14,999