ทัวร์เวียดนามช่องทางการจองทัวร์

สำคัญ!! แจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม
รหัสโปรแกรม : 11458
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

PVN35 : เวียดนามกลาง ดานัง-เว้-ฮอยอัน-บานาฮิลล์ BY VZ
4 วัน 3 คืน

กรุงเทพ-ดานัง-สะพานมังกร-คาร์ฟดราก้อน-สะพานแห่งความรัก
ดานัง-เมืองมรดกโลกฮอยอัน-นั่งเรือกระด้ง-พักบานาฮิลล์
บานาฮิลล์-สะพานทอง-เว้-วัดเทียนมู่-ตลาดดงบา-ล่องเรือมังกร
เว้-พระราชวังไดโนย-ดานัง-เจ้าแม่กวนอิม-ตลาดฮาน-กรุงเทพ

ระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
Apr 2019
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Sep 2019
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Oct 2019
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Nov 2019
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Dec 2019
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jan 2020
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Feb 2020
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Mar 2020
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
23 เม.ย. 2562 - 26 เม.ย. 2562 อังคาร - ศุกร์ 11,999 W/L
2 พ.ค. 2562 - 5 พ.ค. 2562 พฤหัส - อาทิตย์ 13,900 1ที่สุดท้าย
3 พ.ค. 2562 - 6 พ.ค. 2562 ศุกร์ - จันทร์ 14,900 W/L
4 พ.ค. 2562 - 7 พ.ค. 2562 เสาร์ - อังคาร 14,900
5 พ.ค. 2562 - 8 พ.ค. 2562 อาทิตย์ - พุธ 13,900
6 พ.ค. 2562 - 9 พ.ค. 2562 จันทร์ - พฤหัส 11,999 W/L
7 พ.ค. 2562 - 10 พ.ค. 2562 อังคาร - ศุกร์ 11,999 W/L
8 พ.ค. 2562 - 11 พ.ค. 2562 พุธ - เสาร์ 13,900
9 พ.ค. 2562 - 12 พ.ค. 2562 พฤหัส - อาทิตย์ 13,900
10 พ.ค. 2562 - 13 พ.ค. 2562 ศุกร์ - จันทร์ 13,900
11 พ.ค. 2562 - 14 พ.ค. 2562 เสาร์ - อังคาร 13,900
12 พ.ค. 2562 - 15 พ.ค. 2562 อาทิตย์ - พุธ 11,999
13 พ.ค. 2562 - 16 พ.ค. 2562 จันทร์ - พฤหัส 11,999
14 พ.ค. 2562 - 17 พ.ค. 2562 อังคาร - ศุกร์ 11,999
15 พ.ค. 2562 - 18 พ.ค. 2562 พุธ - เสาร์ 11,999
16 พ.ค. 2562 - 19 พ.ค. 2562 พฤหัส - อาทิตย์ 13,900
17 พ.ค. 2562 - 20 พ.ค. 2562 ศุกร์ - จันทร์ 14,900
18 พ.ค. 2562 - 21 พ.ค. 2562 เสาร์ - อังคาร 14,900
19 พ.ค. 2562 - 22 พ.ค. 2562 อาทิตย์ - พุธ 13,900
20 พ.ค. 2562 - 23 พ.ค. 2562 จันทร์ - พฤหัส 11,999
21 พ.ค. 2562 - 24 พ.ค. 2562 อังคาร - ศุกร์ 11,999
22 พ.ค. 2562 - 25 พ.ค. 2562 พุธ - เสาร์ 11,999
23 พ.ค. 2562 - 26 พ.ค. 2562 พฤหัส - อาทิตย์ 13,900 W/L
24 พ.ค. 2562 - 27 พ.ค. 2562 ศุกร์ - จันทร์ 13,900
25 พ.ค. 2562 - 28 พ.ค. 2562 เสาร์ - อังคาร 13,900
26 พ.ค. 2562 - 29 พ.ค. 2562 อาทิตย์ - พุธ 11,999 W/L
27 พ.ค. 2562 - 30 พ.ค. 2562 จันทร์ - พฤหัส 11,999
28 พ.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2562 อังคาร - ศุกร์ 11,999
29 พ.ค. 2562 - 1 มิ.ย. 2562 พุธ - เสาร์ 11,999
30 พ.ค. 2562 - 2 มิ.ย. 2562 พฤหัส - อาทิตย์ 13,900
31 พ.ค. 2562 - 3 มิ.ย. 2562 ศุกร์ - จันทร์ 13,900
1 มิ.ย. 2562 - 4 มิ.ย. 2562 เสาร์ - อังคาร 12,999
2 มิ.ย. 2562 - 5 มิ.ย. 2562 อาทิตย์ - พุธ 11,999
3 มิ.ย. 2562 - 6 มิ.ย. 2562 จันทร์ - พฤหัส 11,999
4 มิ.ย. 2562 - 7 มิ.ย. 2562 อังคาร - ศุกร์ 11,999
5 มิ.ย. 2562 - 8 มิ.ย. 2562 พุธ - เสาร์ 11,999
7 มิ.ย. 2562 - 10 มิ.ย. 2562 ศุกร์ - จันทร์ 12,999
8 มิ.ย. 2562 - 11 มิ.ย. 2562 เสาร์ - อังคาร 12,999
9 มิ.ย. 2562 - 12 มิ.ย. 2562 อาทิตย์ - พุธ 11,999
10 มิ.ย. 2562 - 13 มิ.ย. 2562 จันทร์ - พฤหัส 11,999
11 มิ.ย. 2562 - 14 มิ.ย. 2562 อังคาร - ศุกร์ 11,999
12 มิ.ย. 2562 - 15 มิ.ย. 2562 พุธ - เสาร์ 11,999
13 มิ.ย. 2562 - 16 มิ.ย. 2562 พฤหัส - อาทิตย์ 12,999 W/L
14 มิ.ย. 2562 - 17 มิ.ย. 2562 ศุกร์ - จันทร์ 12,999
15 มิ.ย. 2562 - 18 มิ.ย. 2562 เสาร์ - อังคาร 12,999
16 มิ.ย. 2562 - 19 มิ.ย. 2562 อาทิตย์ - พุธ 11,999
17 มิ.ย. 2562 - 20 มิ.ย. 2562 จันทร์ - พฤหัส 11,999
18 มิ.ย. 2562 - 21 มิ.ย. 2562 อังคาร - ศุกร์ 11,999
19 มิ.ย. 2562 - 22 มิ.ย. 2562 พุธ - เสาร์ 11,999
20 มิ.ย. 2562 - 23 มิ.ย. 2562 พฤหัส - อาทิตย์ 12,999 W/L
21 มิ.ย. 2562 - 24 มิ.ย. 2562 ศุกร์ - จันทร์ 12,999
22 มิ.ย. 2562 - 25 มิ.ย. 2562 เสาร์ - อังคาร 12,999
23 มิ.ย. 2562 - 26 มิ.ย. 2562 อาทิตย์ - พุธ 11,999
27 มิ.ย. 2562 - 30 มิ.ย. 2562 พฤหัส - อาทิตย์ 12,999
28 มิ.ย. 2562 - 1 ก.ค. 2562 ศุกร์ - จันทร์ 12,999
29 มิ.ย. 2562 - 2 ก.ค. 2562 เสาร์ - อังคาร 12,999
4 ก.ค. 2562 - 7 ก.ค. 2562 พฤหัส - อาทิตย์ 12,999
5 ก.ค. 2562 - 8 ก.ค. 2562 ศุกร์ - จันทร์ 12,999
6 ก.ค. 2562 - 9 ก.ค. 2562 เสาร์ - อังคาร 12,999
11 ก.ค. 2562 - 14 ก.ค. 2562 พฤหัส - อาทิตย์ 12,999
12 ก.ค. 2562 - 15 ก.ค. 2562 ศุกร์ - จันทร์ 12,999
13 ก.ค. 2562 - 16 ก.ค. 2562 เสาร์ - อังคาร 14,900
14 ก.ค. 2562 - 17 ก.ค. 2562 อาทิตย์ - พุธ 14,900
17 ก.ค. 2562 - 20 ก.ค. 2562 พุธ - เสาร์ 11,999
18 ก.ค. 2562 - 21 ก.ค. 2562 พฤหัส - อาทิตย์ 12,999
19 ก.ค. 2562 - 22 ก.ค. 2562 ศุกร์ - จันทร์ 12,999
20 ก.ค. 2562 - 23 ก.ค. 2562 เสาร์ - อังคาร 12,999
25 ก.ค. 2562 - 28 ก.ค. 2562 พฤหัส - อาทิตย์ 12,999
26 ก.ค. 2562 - 29 ก.ค. 2562 ศุกร์ - จันทร์ 14,900
27 ก.ค. 2562 - 30 ก.ค. 2562 เสาร์ - อังคาร 14,900
1 ส.ค. 2562 - 4 ส.ค. 2562 พฤหัส - อาทิตย์ 12,999
2 ส.ค. 2562 - 5 ส.ค. 2562 ศุกร์ - จันทร์ 12,999
3 ส.ค. 2562 - 6 ส.ค. 2562 เสาร์ - อังคาร 12,999
8 ส.ค. 2562 - 11 ส.ค. 2562 พฤหัส - อาทิตย์ 12,999
9 ส.ค. 2562 - 12 ส.ค. 2562 ศุกร์ - จันทร์ 13,999
10 ส.ค. 2562 - 13 ส.ค. 2562 เสาร์ - อังคาร 13,999
11 ส.ค. 2562 - 14 ส.ค. 2562 อาทิตย์ - พุธ 12,999
15 ส.ค. 2562 - 18 ส.ค. 2562 พฤหัส - อาทิตย์ 12,999
16 ส.ค. 2562 - 19 ส.ค. 2562 ศุกร์ - จันทร์ 12,999
17 ส.ค. 2562 - 20 ส.ค. 2562 เสาร์ - อังคาร 12,999
22 ส.ค. 2562 - 25 ส.ค. 2562 พฤหัส - อาทิตย์ 12,999
23 ส.ค. 2562 - 26 ส.ค. 2562 ศุกร์ - จันทร์ 12,999
24 ส.ค. 2562 - 27 ส.ค. 2562 เสาร์ - อังคาร 12,999
5 ก.ย. 2562 - 8 ก.ย. 2562 พฤหัส - อาทิตย์ 12,999
6 ก.ย. 2562 - 9 ก.ย. 2562 ศุกร์ - จันทร์ 12,999
7 ก.ย. 2562 - 10 ก.ย. 2562 เสาร์ - อังคาร 12,999