ทัวร์เวียดนาม


รหัสโปรแกรม : 11458

ช่องทางการจองทัวร์

สำคัญ!! แจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม
รหัสโปรแกรม : 11458
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

PVN35 : เวียดนามกลาง ดานัง-เว้-ฮอยอัน-บานาฮิลล์ BY VZ
4 วัน 3 คืน

กรุงเทพ-ดานัง-สะพานมังกร-คาร์ฟดราก้อน-สะพานแห่งความรัก
ดานัง-เมืองมรดกโลกฮอยอัน-นั่งเรือกระด้ง-พักบานาฮิลล์
บานาฮิลล์-สะพานทอง-เว้-วัดเทียนมู่-ตลาดดงบา-ล่องเรือมังกร
เว้-พระราชวังไดโนย-ดานัง-เจ้าแม่กวนอิม-ตลาดฮาน-กรุงเทพ

ระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
Feb 2019
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Apr 2019
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
May 2019
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jun 2019
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jul 2019
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Aug 2019
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Sep 2019
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Oct 2019
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Nov 2019
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Dec 2019
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jan 2020
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
20 ก.พ. 2562 - 23 ก.พ. 2562 พุธ - เสาร์ 11,999 - WL
21 ก.พ. 2562 - 24 ก.พ. 2562 พฤหัส - อาทิตย์ 13,900 FULL
22 ก.พ. 2562 - 25 ก.พ. 2562 ศุกร์ - จันทร์ 13,900 FULL
23 ก.พ. 2562 - 26 ก.พ. 2562 เสาร์ - อังคาร 13,900 WL
24 ก.พ. 2562 - 27 ก.พ. 2562 อาทิตย์ - พุธ 11,999 FULL
25 ก.พ. 2562 - 28 ก.พ. 2562 จันทร์ - พฤหัส 11,999 FULL
26 ก.พ. 2562 - 1 มี.ค. 2562 อังคาร - ศุกร์ 11,999 FULL
27 ก.พ. 2562 - 2 มี.ค. 2562 พุธ - เสาร์ 11,999 WL
28 ก.พ. 2562 - 3 มี.ค. 2562 พฤหัส - อาทิตย์ 13,900 WL
1 มี.ค. 2562 - 4 มี.ค. 2562 ศุกร์ - จันทร์ 13,900 WL
2 มี.ค. 2562 - 5 มี.ค. 2562 เสาร์ - อังคาร 13,900 WL
3 มี.ค. 2562 - 6 มี.ค. 2562 อาทิตย์ - พุธ 11,999 FULL
4 มี.ค. 2562 - 7 มี.ค. 2562 จันทร์ - พฤหัส 11,999 WL
5 มี.ค. 2562 - 8 มี.ค. 2562 อังคาร - ศุกร์ 11,999 WL
6 มี.ค. 2562 - 9 มี.ค. 2562 พุธ - เสาร์ 11,999
7 มี.ค. 2562 - 10 มี.ค. 2562 พฤหัส - อาทิตย์ 13,900 WL
8 มี.ค. 2562 - 11 มี.ค. 2562 ศุกร์ - จันทร์ 13,900 WL
9 มี.ค. 2562 - 12 มี.ค. 2562 เสาร์ - อังคาร 13,900 WL
10 มี.ค. 2562 - 13 มี.ค. 2562 อาทิตย์ - พุธ 11,999 WL
11 มี.ค. 2562 - 14 มี.ค. 2562 จันทร์ - พฤหัส 11,999 WL
12 มี.ค. 2562 - 15 มี.ค. 2562 อังคาร - ศุกร์ 11,999
13 มี.ค. 2562 - 16 มี.ค. 2562 พุธ - เสาร์ 11,999
14 มี.ค. 2562 - 17 มี.ค. 2562 พฤหัส - อาทิตย์ 13,900
15 มี.ค. 2562 - 18 มี.ค. 2562 ศุกร์ - จันทร์ 13,900 WL
16 มี.ค. 2562 - 19 มี.ค. 2562 เสาร์ - อังคาร 13,900
17 มี.ค. 2562 - 20 มี.ค. 2562 อาทิตย์ - พุธ 11,999 WL
18 มี.ค. 2562 - 21 มี.ค. 2562 จันทร์ - พฤหัส 11,999 WL
19 มี.ค. 2562 - 22 มี.ค. 2562 อังคาร - ศุกร์ 11,999 WL
20 มี.ค. 2562 - 23 มี.ค. 2562 พุธ - เสาร์ 11,999
21 มี.ค. 2562 - 24 มี.ค. 2562 พฤหัส - อาทิตย์ 13,900 WL
22 มี.ค. 2562 - 25 มี.ค. 2562 ศุกร์ - จันทร์ 13,900
23 มี.ค. 2562 - 26 มี.ค. 2562 เสาร์ - อังคาร 13,900 WL
24 มี.ค. 2562 - 27 มี.ค. 2562 อาทิตย์ - พุธ 11,999 WL
25 มี.ค. 2562 - 28 มี.ค. 2562 จันทร์ - พฤหัส 11,999 WL
26 มี.ค. 2562 - 29 มี.ค. 2562 อังคาร - ศุกร์ 11,999 WL
27 มี.ค. 2562 - 30 มี.ค. 2562 พุธ - เสาร์ 11,999 WL