ทัวร์ฮ่องกงช่องทางการจองทัวร์

สำคัญ!! แจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม
รหัสโปรแกรม : 11377
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

มาเก๊า ฮ่องกง จูไห่ BY FD
3 วัน 2 คืน

มาเก๊า – ซิตี้ทัวร์ – THE VENETIAN – จูไห่ –ฮ่องกง-วิคทอเรีย–วัดแชกงหมิว- จิวเวลรี่-อ่าวน้ำตื้น –ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย–สะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลก -วัดผู่ถ่อ –หวี่หนี่ - ช้อปปิ้งตลาดใต้ดินก๊กเป๋ย

ระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
May 2019
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Jun 2019
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Jul 2019
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Aug 2019
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Sep 2019
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Oct 2019
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Nov 2019
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Dec 2019
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jan 2020
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Feb 2020
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Mar 2020
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Apr 2020
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
25 พ.ค. 2562 - 27 พ.ค. 2562 เสาร์ - จันทร์ 7,388 FULL
26 พ.ค. 2562 - 28 พ.ค. 2562 อาทิตย์ - อังคาร 7,388 FULL
7 มิ.ย. 2562 - 9 มิ.ย. 2562 ศุกร์ - อาทิตย์ 7,388
8 มิ.ย. 2562 - 10 มิ.ย. 2562 เสาร์ - จันทร์ 7,388
9 มิ.ย. 2562 - 11 มิ.ย. 2562 อาทิตย์ - อังคาร 7,388 FULL
15 มิ.ย. 2562 - 17 มิ.ย. 2562 เสาร์ - จันทร์ 7,388
16 มิ.ย. 2562 - 18 มิ.ย. 2562 อาทิตย์ - อังคาร 7,388 FULL
21 มิ.ย. 2562 - 23 มิ.ย. 2562 ศุกร์ - อาทิตย์ 7,388
22 มิ.ย. 2562 - 24 มิ.ย. 2562 เสาร์ - จันทร์ 7,388
23 มิ.ย. 2562 - 25 มิ.ย. 2562 อาทิตย์ - อังคาร 7,388
29 มิ.ย. 2562 - 1 ก.ค. 2562 เสาร์ - จันทร์ 7,388
5 ก.ค. 2562 - 7 ก.ค. 2562 ศุกร์ - อาทิตย์ 7,388
6 ก.ค. 2562 - 8 ก.ค. 2562 เสาร์ - จันทร์ 7,388
24 ส.ค. 2562 - 26 ส.ค. 2562 เสาร์ - จันทร์ 7,388 FULL
30 ส.ค. 2562 - 1 ก.ย. 2562 ศุกร์ - อาทิตย์ 7,388 FULL
31 ส.ค. 2562 - 2 ก.ย. 2562 เสาร์ - จันทร์ 7,388
6 ก.ย. 2562 - 8 ก.ย. 2562 ศุกร์ - อาทิตย์ 7,388 FULL
7 ก.ย. 2562 - 9 ก.ย. 2562 เสาร์ - จันทร์ 7,388
8 ก.ย. 2562 - 10 ก.ย. 2562 อาทิตย์ - อังคาร 7,388
13 ก.ย. 2562 - 15 ก.ย. 2562 ศุกร์ - อาทิตย์ 7,388
14 ก.ย. 2562 - 16 ก.ย. 2562 เสาร์ - จันทร์ 7,388
15 ก.ย. 2562 - 17 ก.ย. 2562 อาทิตย์ - อังคาร 7,388
20 ก.ย. 2562 - 22 ก.ย. 2562 ศุกร์ - อาทิตย์ 7,388
21 ก.ย. 2562 - 23 ก.ย. 2562 เสาร์ - จันทร์ 7,388
22 ก.ย. 2562 - 24 ก.ย. 2562 อาทิตย์ - อังคาร 7,388
19 ต.ค. 2562 - 21 ต.ค. 2562 เสาร์ - จันทร์ 7,388
20 ต.ค. 2562 - 22 ต.ค. 2562 อาทิตย์ - อังคาร 7,388
23 ต.ค. 2562 - 25 ต.ค. 2562 พุธ - ศุกร์ 7,388
24 ต.ค. 2562 - 26 ต.ค. 2562 พฤหัส - เสาร์ 7,388
25 ต.ค. 2562 - 27 ต.ค. 2562 ศุกร์ - อาทิตย์ 7,388
26 ต.ค. 2562 - 28 ต.ค. 2562 เสาร์ - จันทร์ 7,388
1 พ.ย. 2562 - 3 พ.ย. 2562 ศุกร์ - อาทิตย์ 7,388
2 พ.ย. 2562 - 4 พ.ย. 2562 เสาร์ - จันทร์ 7,388
3 พ.ย. 2562 - 5 พ.ย. 2562 อาทิตย์ - อังคาร 7,388
8 พ.ย. 2562 - 10 พ.ย. 2562 ศุกร์ - อาทิตย์ 7,388
9 พ.ย. 2562 - 11 พ.ย. 2562 เสาร์ - จันทร์ 7,388
10 พ.ย. 2562 - 12 พ.ย. 2562 อาทิตย์ - อังคาร 7,388
16 พ.ย. 2562 - 18 พ.ย. 2562 เสาร์ - จันทร์ 7,388
17 พ.ย. 2562 - 19 พ.ย. 2562 อาทิตย์ - อังคาร 7,388
22 พ.ย. 2562 - 24 พ.ย. 2562 ศุกร์ - อาทิตย์ 7,388
23 พ.ย. 2562 - 25 พ.ย. 2562 เสาร์ - จันทร์ 7,388
24 พ.ย. 2562 - 26 พ.ย. 2562 อาทิตย์ - อังคาร 7,388