ทัวร์เกาหลีช่องทางการจองทัวร์

สำคัญ!! แจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม
รหัสโปรแกรม : 11365
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

KOREA BLOSSOM’S SOUL
5 วัน 3 คืน

• ชมดอกไม้ผลิดอกออกบาน ณ JADE GARDEN
• สัมผัสความงามทางธรรมชาติบน เกาะนามิ
• สนุกกับการปั่น RAIL BIKE ชมวิวธรรมชาติ
• สักการะขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ โชเกซา
• สนุกกับเครื่องเล่นมากมายที่ EVERLAND
• ท้าทายความกล้าสะพานกระจกใส
• “Seoullo7017” สะพานลอยฟ้าแลนด์มาร์คใหม่กรุงโซล
• ชมดอกซากุระ ณ ถนนยออิโด (เฉพาะช่วงเทศกาล)

ระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
May 2019
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Jun 2019
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jul 2019
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Aug 2019
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Sep 2019
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Oct 2019
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Nov 2019
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Dec 2019
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jan 2020
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Feb 2020
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Mar 2020
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Apr 2020
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
29 เม.ย. 2562 - 3 พ.ค. 2562 จันทร์ - ศุกร์ 15,900 FULL
30 เม.ย. 2562 - 4 พ.ค. 2562 อังคาร - เสาร์ 15,900 -
1 พ.ค. 2562 - 5 พ.ค. 2562 พุธ - อาทิตย์ 15,900 -
2 พ.ค. 2562 - 6 พ.ค. 2562 พฤหัส - จันทร์ 15,900 -
3 พ.ค. 2562 - 7 พ.ค. 2562 ศุกร์ - อังคาร 15,900 - W/L
4 พ.ค. 2562 - 8 พ.ค. 2562 เสาร์ - พุธ 15,900 -
5 พ.ค. 2562 - 9 พ.ค. 2562 อาทิตย์ - พฤหัส 15,900 -
6 พ.ค. 2562 - 10 พ.ค. 2562 จันทร์ - ศุกร์ 15,900 -
7 พ.ค. 2562 - 11 พ.ค. 2562 อังคาร - เสาร์ 15,900 -
8 พ.ค. 2562 - 12 พ.ค. 2562 พุธ - อาทิตย์ 15,900 FULL
9 พ.ค. 2562 - 13 พ.ค. 2562 พฤหัส - จันทร์ 15,900 FULL
10 พ.ค. 2562 - 14 พ.ค. 2562 ศุกร์ - อังคาร 15,900 -
11 พ.ค. 2562 - 15 พ.ค. 2562 เสาร์ - พุธ 15,900 -
12 พ.ค. 2562 - 16 พ.ค. 2562 อาทิตย์ - พฤหัส 15,900 -
13 พ.ค. 2562 - 17 พ.ค. 2562 จันทร์ - ศุกร์ 15,900 -
14 พ.ค. 2562 - 18 พ.ค. 2562 อังคาร - เสาร์ 15,900 -
15 พ.ค. 2562 - 19 พ.ค. 2562 พุธ - อาทิตย์ 15,900 -
16 พ.ค. 2562 - 20 พ.ค. 2562 พฤหัส - จันทร์ 15,900 -
17 พ.ค. 2562 - 21 พ.ค. 2562 ศุกร์ - อังคาร 15,900 -
18 พ.ค. 2562 - 22 พ.ค. 2562 เสาร์ - พุธ 15,900 -
19 พ.ค. 2562 - 23 พ.ค. 2562 อาทิตย์ - พฤหัส 15,900 -
20 พ.ค. 2562 - 24 พ.ค. 2562 จันทร์ - ศุกร์ 15,900 -
21 พ.ค. 2562 - 25 พ.ค. 2562 อังคาร - เสาร์ 15,900 -
22 พ.ค. 2562 - 26 พ.ค. 2562 พุธ - อาทิตย์ 15,900
23 พ.ค. 2562 - 27 พ.ค. 2562 พฤหัส - จันทร์ 15,900
24 พ.ค. 2562 - 28 พ.ค. 2562 ศุกร์ - อังคาร 15,900
25 พ.ค. 2562 - 29 พ.ค. 2562 เสาร์ - พุธ 15,900
26 พ.ค. 2562 - 30 พ.ค. 2562 อาทิตย์ - พฤหัส 15,900
27 พ.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2562 จันทร์ - ศุกร์ 15,900
28 พ.ค. 2562 - 1 มิ.ย. 2562 อังคาร - เสาร์ 15,900
29 พ.ค. 2562 - 2 มิ.ย. 2562 พุธ - อาทิตย์ 15,900
30 พ.ค. 2562 - 3 มิ.ย. 2562 พฤหัส - จันทร์ 15,900
31 พ.ค. 2562 - 4 มิ.ย. 2562 ศุกร์ - อังคาร 15,900