ทัวร์เกาหลีช่องทางการจองทัวร์

สำคัญ!! แจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม
รหัสโปรแกรม : 11291
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

BUSAN PLUS + JOY SPRING BY ZE
4 วัน 2 คืน

หอดูดาวชมซงแด - สุสานกษัตริย์แนมุล -พระราชวังดองกุงและทะเลสาบวอลรี - พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเคียงจู โบสถ์ Jukseong - ล็อตเต้ เอาท์เลท - ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - วัดแฮดง ยงกุงซา - ศูนย์รวมเครื่องสำอางค์ - หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน - สะพานเดินทะเล - นั่งกระเช้าลอยฟ้า - ปูซานทาวเวอร์ - ดาวทาวน์ - เอเปค เฮ้าส์ - ดิวตี้ฟรี - จุดชมวิว หมู่เกาะออยุคโด - ศูนย์โสม - ร้านสมุนไพร - ร้านละลายเงินวอน

ระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
Apr 2019
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
May 2019
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Jun 2019
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jul 2019
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Aug 2019
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Sep 2019
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Oct 2019
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Nov 2019
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Dec 2019
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jan 2020
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Feb 2020
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Mar 2020
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
23 เม.ย. 2562 - 26 เม.ย. 2562 อังคาร - ศุกร์ 15,300
14,300
W/L
24 เม.ย. 2562 - 27 เม.ย. 2562 พุธ - เสาร์ 15,600
14,600
W/L
25 เม.ย. 2562 - 28 เม.ย. 2562 พฤหัส - อาทิตย์ 15,900
13,900
W/L
26 เม.ย. 2562 - 29 เม.ย. 2562 ศุกร์ - จันทร์ 15,900
13,900
W/L
27 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2562 เสาร์ - อังคาร 15,600
14,600
28 เม.ย. 2562 - 1 พ.ค. 2562 อาทิตย์ - พุธ 15,300
13,300
29 เม.ย. 2562 - 2 พ.ค. 2562 จันทร์ - พฤหัส 15,600
12,600
W/L
30 เม.ย. 2562 - 3 พ.ค. 2562 อังคาร - ศุกร์ 15,600
12,600
1 พ.ค. 2562 - 4 พ.ค. 2562 พุธ - เสาร์ 15,600
14,600
W/L
2 พ.ค. 2562 - 5 พ.ค. 2562 พฤหัส - อาทิตย์ 15,900
3 พ.ค. 2562 - 6 พ.ค. 2562 ศุกร์ - จันทร์ 15,900
14,900
W/L
4 พ.ค. 2562 - 7 พ.ค. 2562 เสาร์ - อังคาร 15,600
14,600
5 พ.ค. 2562 - 8 พ.ค. 2562 อาทิตย์ - พุธ 15,300
12,300
6 พ.ค. 2562 - 9 พ.ค. 2562 จันทร์ - พฤหัส 15,300
12,300
7 พ.ค. 2562 - 10 พ.ค. 2562 อังคาร - ศุกร์ 15,300
12,300
8 พ.ค. 2562 - 11 พ.ค. 2562 พุธ - เสาร์ 15,600
14,600
9 พ.ค. 2562 - 12 พ.ค. 2562 พฤหัส - อาทิตย์ 15,900
14,900
ที่นั่ง และ ราคา จะยังไม่คอนเฟิร์มจนกว่าเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ
10 พ.ค. 2562 - 13 พ.ค. 2562 ศุกร์ - จันทร์ 15,900
12,900
ที่นั่ง และ ราคา จะยังไม่คอนเฟิร์มจนกว่าเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ
11 พ.ค. 2562 - 14 พ.ค. 2562 เสาร์ - อังคาร 15,600
12,600
12 พ.ค. 2562 - 15 พ.ค. 2562 อาทิตย์ - พุธ 15,300
12,300
13 พ.ค. 2562 - 16 พ.ค. 2562 จันทร์ - พฤหัส 15,300
12,300
14 พ.ค. 2562 - 17 พ.ค. 2562 อังคาร - ศุกร์ 15,300
12,300
15 พ.ค. 2562 - 18 พ.ค. 2562 พุธ - เสาร์ 15,600
12,600
16 พ.ค. 2562 - 19 พ.ค. 2562 พฤหัส - อาทิตย์ 16,900
13,900
17 พ.ค. 2562 - 20 พ.ค. 2562 ศุกร์ - จันทร์ 19,900
18 พ.ค. 2562 - 21 พ.ค. 2562 เสาร์ - อังคาร 15,600
14,600
19 พ.ค. 2562 - 22 พ.ค. 2562 อาทิตย์ - พุธ 15,600
12,600
20 พ.ค. 2562 - 23 พ.ค. 2562 จันทร์ - พฤหัส 15,300
12,300
21 พ.ค. 2562 - 24 พ.ค. 2562 อังคาร - ศุกร์ 15,300
12,300
22 พ.ค. 2562 - 25 พ.ค. 2562 พุธ - เสาร์ 15,600
12,600
23 พ.ค. 2562 - 26 พ.ค. 2562 พฤหัส - อาทิตย์ 15,900
12,900
ที่นั่ง และ ราคา จะยังไม่คอนเฟิร์มจนกว่าเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ
24 พ.ค. 2562 - 27 พ.ค. 2562 ศุกร์ - จันทร์ 15,900
12,900
ที่นั่ง และ ราคา จะยังไม่คอนเฟิร์มจนกว่าเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ
25 พ.ค. 2562 - 28 พ.ค. 2562 เสาร์ - อังคาร 15,600
12,600
26 พ.ค. 2562 - 29 พ.ค. 2562 อาทิตย์ - พุธ 15,300
12,300
27 พ.ค. 2562 - 30 พ.ค. 2562 จันทร์ - พฤหัส 15,300
12,300
28 พ.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2562 อังคาร - ศุกร์ 15,300
12,300