ทัวร์เกาหลี
รหัสโปรแกรม : 11287

ระบบกดจองผ่าน Website

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม ทางเราจะติดต่อกลับทันที
Apr 2019
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
May 2019
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jun 2019
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jul 2019
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Aug 2019
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Sep 2019
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Oct 2019
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Nov 2019
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Dec 2019
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jan 2020
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Feb 2020
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง (ท่านสามารถกดที่วันที่เพื่อจองได้เลย)
รหัสโปรแกรม : 11287
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ASIANA PLUS + SPECLAL SKI RESORT BY OZ
4 วัน 2 คืน

เกาะนามิ - ลานสกี
ล๊อตเต้ โซล สกาย - สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์ - ร้านสมุนไพร - ศูนย์รวมเครื่องสำอางค์ - ฮงแด ช็อปปิ้งสตรีท
พระราชวังถ็อกซูกุง - ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - ศูนย์โสม - ดิวตี้ฟรี - ตลาดเมียงดง - ร้านละลายเงินวอนmail to
mail fromช่องทางการจองทัวร์

สำคัญ!! แจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม

 
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา หมายเหตุ กดจอง
1 มี.ค. 2562 - 4 มี.ค. 2562 ศุกร์ - จันทร์ 13,900 W/L
2 มี.ค. 2562 - 5 มี.ค. 2562 เสาร์ - อังคาร 13,600
3 มี.ค. 2562 - 6 มี.ค. 2562 อาทิตย์ - พุธ 13,300
4 มี.ค. 2562 - 7 มี.ค. 2562 จันทร์ - พฤหัส 13,300
5 มี.ค. 2562 - 8 มี.ค. 2562 อังคาร - ศุกร์ 13,300
6 มี.ค. 2562 - 9 มี.ค. 2562 พุธ - เสาร์ 13,600
7 มี.ค. 2562 - 10 มี.ค. 2562 พฤหัส - อาทิตย์ 13,900
8 มี.ค. 2562 - 11 มี.ค. 2562 ศุกร์ - จันทร์ 13,900
9 มี.ค. 2562 - 12 มี.ค. 2562 เสาร์ - อังคาร 13,600
10 มี.ค. 2562 - 13 มี.ค. 2562 อาทิตย์ - พุธ 13,300 FULL
11 มี.ค. 2562 - 14 มี.ค. 2562 จันทร์ - พฤหัส 13,300
12,300
12 มี.ค. 2562 - 15 มี.ค. 2562 อังคาร - ศุกร์ 13,300
13 มี.ค. 2562 - 16 มี.ค. 2562 พุธ - เสาร์ 13,600
14 มี.ค. 2562 - 17 มี.ค. 2562 พฤหัส - อาทิตย์ 13,900
15 มี.ค. 2562 - 18 มี.ค. 2562 ศุกร์ - จันทร์ 13,900
12,900
16 มี.ค. 2562 - 19 มี.ค. 2562 เสาร์ - อังคาร 13,600
12,600
17 มี.ค. 2562 - 20 มี.ค. 2562 อาทิตย์ - พุธ 13,300
18 มี.ค. 2562 - 21 มี.ค. 2562 จันทร์ - พฤหัส 13,300
19 มี.ค. 2562 - 22 มี.ค. 2562 อังคาร - ศุกร์ 13,300
12,300
20 มี.ค. 2562 - 23 มี.ค. 2562 พุธ - เสาร์ 13,600
12,600
W/L
21 มี.ค. 2562 - 24 มี.ค. 2562 พฤหัส - อาทิตย์ 13,900
22 มี.ค. 2562 - 25 มี.ค. 2562 ศุกร์ - จันทร์ 13,900
23 มี.ค. 2562 - 26 มี.ค. 2562 เสาร์ - อังคาร 13,600
12,600
24 มี.ค. 2562 - 27 มี.ค. 2562 อาทิตย์ - พุธ 13,300
12,300
W/L
25 มี.ค. 2562 - 28 มี.ค. 2562 จันทร์ - พฤหัส 13,300
26 มี.ค. 2562 - 29 มี.ค. 2562 อังคาร - ศุกร์ 13,300
12,300
27 มี.ค. 2562 - 30 มี.ค. 2562 พุธ - เสาร์ 13,600
12,600
28 มี.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2562 พฤหัส - อาทิตย์ 13,900
29 มี.ค. 2562 - 1 เม.ย. 2562 ศุกร์ - จันทร์ 13,900
30 มี.ค. 2562 - 2 เม.ย. 2562 เสาร์ - อังคาร 13,600
12,600
31 มี.ค. 2562 - 3 เม.ย. 2562 อาทิตย์ - พุธ 13,300
12,300