ทัวร์ญี่ปุ่น
รหัสโปรแกรม : 11253

ระบบกดจองผ่าน Website

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม ทางเราจะติดต่อกลับทันที
Jan 2019
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Mar 2019
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Apr 2019
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
May 2019
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jun 2019
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jul 2019
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Aug 2019
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Sep 2019
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Oct 2019
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Nov 2019
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Dec 2019
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง (ท่านสามารถกดที่วันที่เพื่อจองได้เลย)
รหัสโปรแกรม : 11253
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

TOKYO FUJI Super Save Time BY XW
4 วัน 2 คืน

นาริตะ - พระใหญ่ ลานสกี ฟูจิเท็น
(อาบน้ำแร่ธรรมชาติ+บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์)
ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว - DUTY FREE - สาธิตการชงชา - วัดอาซากุสะ – ย่านโอไดบะ - ย่านชินจุกุ โตเกียวmail to
mail fromช่องทางการจองทัวร์

สำคัญ!! แจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม

 
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา หมายเหตุ กดจอง
2 ม.ค. 2562 - 5 ม.ค. 2562 พุธ - เสาร์ 19,999 FULL
6 ม.ค. 2562 - 9 ม.ค. 2562 อาทิตย์ - พุธ 16,987 FULL
7 ม.ค. 2562 - 10 ม.ค. 2562 จันทร์ - พฤหัส 17,987 FULL
10 ม.ค. 2562 - 13 ม.ค. 2562 พฤหัส - อาทิตย์ 19,999 FULL
12 ม.ค. 2562 - 15 ม.ค. 2562 เสาร์ - อังคาร 19,999 FULL
13 ม.ค. 2562 - 16 ม.ค. 2562 อาทิตย์ - พุธ 16,987 FULL
16 ม.ค. 2562 - 19 ม.ค. 2562 พุธ - เสาร์ 19,999 FULL
18 ม.ค. 2562 - 21 ม.ค. 2562 ศุกร์ - จันทร์ 19,999 FULL
20 ม.ค. 2562 - 23 ม.ค. 2562 อาทิตย์ - พุธ 16,987 WL FULL
22 ม.ค. 2562 - 25 ม.ค. 2562 อังคาร - ศุกร์ 19,999 FULL
24 ม.ค. 2562 - 27 ม.ค. 2562 พฤหัส - อาทิตย์ 19,999 FULL
27 ม.ค. 2562 - 30 ม.ค. 2562 อาทิตย์ - พุธ 16,987 WL
28 ม.ค. 2562 - 31 ม.ค. 2562 จันทร์ - พฤหัส 17,987
30 ม.ค. 2562 - 2 ก.พ. 2562 พุธ - เสาร์ 19,999 FULL
1 ก.พ. 2562 - 4 ก.พ. 2562 ศุกร์ - จันทร์ 19,999
3 ก.พ. 2562 - 6 ก.พ. 2562 อาทิตย์ - พุธ 18,987 FULL
5 ก.พ. 2562 - 8 ก.พ. 2562 อังคาร - ศุกร์ 21,999
7 ก.พ. 2562 - 10 ก.พ. 2562 พฤหัส - อาทิตย์ 20,999
8 ก.พ. 2562 - 11 ก.พ. 2562 ศุกร์ - จันทร์ 20,999
10 ก.พ. 2562 - 13 ก.พ. 2562 อาทิตย์ - พุธ 18,987
11 ก.พ. 2562 - 14 ก.พ. 2562 จันทร์ - พฤหัส 19,987
13 ก.พ. 2562 - 16 ก.พ. 2562 พุธ - เสาร์ 20,999
15 ก.พ. 2562 - 18 ก.พ. 2562 ศุกร์ - จันทร์ 20,999
17 ก.พ. 2562 - 20 ก.พ. 2562 อาทิตย์ - พุธ 18,987
19 ก.พ. 2562 - 22 ก.พ. 2562 อังคาร - ศุกร์ 21,999
20 ก.พ. 2562 - 23 ก.พ. 2562 พุธ - เสาร์ 20,999
23 ก.พ. 2562 - 26 ก.พ. 2562 เสาร์ - อังคาร 20,999
25 ก.พ. 2562 - 28 ก.พ. 2562 จันทร์ - พฤหัส 19,987
27 ก.พ. 2562 - 2 มี.ค. 2562 พุธ - เสาร์ 21,999