ทัวร์ไต้หวัน
รหัสโปรแกรม : 11067

ระบบกดจองผ่าน Website

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม ทางเราจะติดต่อกลับทันที
Dec 2018
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Jan 2019
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Feb 2019
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Mar 2019
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Apr 2019
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
May 2019
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jun 2019
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jul 2019
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Aug 2019
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Sep 2019
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Oct 2019
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Nov 2019
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง (ท่านสามารถกดที่วันที่เพื่อจองได้เลย)
รหัสโปรแกรม : 11067
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ไต้หวัน ไลอ้อน อาลีซาน ฟลอร่า BY SL
5 วัน 3 คืน

แช่น้ำแร่ส่วนตัวภายในห้องพัก-เช้าเมืองหนานโถว-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา –
วัดเสียงกง-วัดเหวิ่นหวู่-TAICHUNG WORLD FLORA EXPOSITION-ฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต-เมืองเจียอี้
อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี-ชิมชาอู่หลง-เมืองเถาหยวน-เถาหยวนไนท์มาเก็ต
เมืองไทเป-ร้านพายสับปะรด-Cosmetic shop-เมืองจีหลง-หมู่บ้านจิ่วเฟ้น-สือเฟิ่นปล่อยโคมลอย(ไม่รวมค่าโคม)-ศูนย์GERMANIUM -Duty Free-ซีเหมินติงmail to
mail fromช่องทางการจองทัวร์

สำคัญ!! แจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม

 
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา หมายเหตุ กดจอง
26 ธ.ค. 2561 - 30 ธ.ค. 2561 พุธ - อาทิตย์ 12,999 2 ที่สุดท้าย
27 ธ.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 พฤหัส - จันทร์ 12,999 FULL
28 ธ.ค. 2561 - 1 ม.ค. 2562 ศุกร์ - อังคาร 15,999 FULL
29 ธ.ค. 2561 - 2 ม.ค. 2562 เสาร์ - พุธ 15,999 FULL
9 ม.ค. 2562 - 13 ม.ค. 2562 พุธ - อาทิตย์ 12,999
16 ม.ค. 2562 - 20 ม.ค. 2562 พุธ - อาทิตย์ 12,999
23 ม.ค. 2562 - 27 ม.ค. 2562 พุธ - อาทิตย์ 12,999
13 ก.พ. 2562 - 17 ก.พ. 2562 พุธ - อาทิตย์ 12,999
14 ก.พ. 2562 - 18 ก.พ. 2562 พฤหัส - จันทร์ 12,999
15 ก.พ. 2562 - 19 ก.พ. 2562 ศุกร์ - อังคาร 12,999
20 ก.พ. 2562 - 24 ก.พ. 2562 พุธ - อาทิตย์ 12,999
21 ก.พ. 2562 - 25 ก.พ. 2562 พฤหัส - จันทร์ 12,999
22 ก.พ. 2562 - 26 ก.พ. 2562 ศุกร์ - อังคาร 12,999
27 ก.พ. 2562 - 3 มี.ค. 2562 พุธ - อาทิตย์ 12,999
6 มี.ค. 2562 - 10 มี.ค. 2562 พุธ - อาทิตย์ 13,999
7 มี.ค. 2562 - 11 มี.ค. 2562 พฤหัส - จันทร์ 13,999
13 มี.ค. 2562 - 17 มี.ค. 2562 พุธ - อาทิตย์ 13,999
14 มี.ค. 2562 - 18 มี.ค. 2562 พฤหัส - จันทร์ 13,999
20 มี.ค. 2562 - 24 มี.ค. 2562 พุธ - อาทิตย์ 13,999
21 มี.ค. 2562 - 25 มี.ค. 2562 พฤหัส - จันทร์ 13,999
27 มี.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2562 พุธ - อาทิตย์ 13,999
28 มี.ค. 2562 - 1 เม.ย. 2562 พฤหัส - จันทร์ 13,999
3 เม.ย. 2562 - 7 เม.ย. 2562 พุธ - อาทิตย์ 13,999
4 เม.ย. 2562 - 8 เม.ย. 2562 พฤหัส - จันทร์ 13,999
10 เม.ย. 2562 - 14 เม.ย. 2562 พุธ - อาทิตย์ 13,999
11 เม.ย. 2562 - 15 เม.ย. 2562 พฤหัส - จันทร์ 16,999
12 เม.ย. 2562 - 16 เม.ย. 2562 ศุกร์ - อังคาร 16,999
13 เม.ย. 2562 - 17 เม.ย. 2562 เสาร์ - พุธ 16,999
18 เม.ย. 2562 - 22 เม.ย. 2562 พฤหัส - จันทร์ 13,999
24 เม.ย. 2562 - 28 เม.ย. 2562 พุธ - อาทิตย์ 13,999