ทัวร์ญี่ปุ่น
รหัสโปรแกรม : 10840

ระบบกดจองผ่าน Website

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม ทางเราจะติดต่อกลับทันที
Jan 2019
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Feb 2019
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Mar 2019
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Apr 2019
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
May 2019
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jun 2019
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jul 2019
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Aug 2019
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Sep 2019
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Oct 2019
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Nov 2019
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Dec 2019
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง (ท่านสามารถกดที่วันที่เพื่อจองได้เลย)
รหัสโปรแกรม : 10840
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

PJP25-XW : PRO OSAKA POPPULAR WINTER BY XW
6 วัน 4 คืน

กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง
สนามบินคันไซ-ปราสาทโอซาก้า(ด้านนอก)-Duty free
เมืองนารา-วัดโทไดจิ-อุโมงค์ไฟ นาบะนะโนะ ซาโตะ
หมู่บ้านชิราคาวาโกะ-ทาคายาม่า-ซันมาชิซูจิ
ทาคายาม่าจินยะ (ด้านนอก)-ย่านช้อปปิ้ง SAKAE NAGOYA
เกียวโต-อาราชิยามะ-ป่าไผ่-ศาลเจ้าเฮอัน-ชงชาแบบญี่ปุ่นศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ-โอซาก้า-ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
ท่องเที่ยวอิสระ หรือเลือกซื้อทัวร์เสริม USJ
สนามบินคันไซ สนามบินดอนเมืองmail to
mail fromช่องทางการจองทัวร์

สำคัญ!! แจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม

 
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา หมายเหตุ กดจอง
2 ม.ค. 2562 - 7 ม.ค. 2562 พุธ - จันทร์ 28,999 FULL
4 ม.ค. 2562 - 9 ม.ค. 2562 ศุกร์ - พุธ 25,888 FULL
9 ม.ค. 2562 - 14 ม.ค. 2562 พุธ - จันทร์ 28,999 FULL
16 ม.ค. 2562 - 21 ม.ค. 2562 พุธ - จันทร์ 28,999 FULL
23 ม.ค. 2562 - 28 ม.ค. 2562 พุธ - จันทร์ 28,999 WL FULL
30 ม.ค. 2562 - 4 ก.พ. 2562 พุธ - จันทร์ 28,999
6 ก.พ. 2562 - 11 ก.พ. 2562 พุธ - จันทร์ 29,999 WL FULL
13 ก.พ. 2562 - 18 ก.พ. 2562 พุธ - จันทร์ 29,999 WL FULL
18 ก.พ. 2562 - 23 ก.พ. 2562 จันทร์ - เสาร์ 29,999
20 ก.พ. 2562 - 25 ก.พ. 2562 พุธ - จันทร์ 28,999
25 ก.พ. 2562 - 2 มี.ค. 2562 จันทร์ - เสาร์ 29,999 FULL
27 ก.พ. 2562 - 4 มี.ค. 2562 พุธ - จันทร์ 29,999
4 มี.ค. 2562 - 9 มี.ค. 2562 จันทร์ - เสาร์ 30,999
6 มี.ค. 2562 - 11 มี.ค. 2562 พุธ - จันทร์ 30,999
11 มี.ค. 2562 - 16 มี.ค. 2562 จันทร์ - เสาร์ 30,999
13 มี.ค. 2562 - 18 มี.ค. 2562 พุธ - จันทร์ 31,999
18 มี.ค. 2562 - 23 มี.ค. 2562 จันทร์ - เสาร์ 31,999
20 มี.ค. 2562 - 25 มี.ค. 2562 พุธ - จันทร์ 32,999
25 มี.ค. 2562 - 30 มี.ค. 2562 จันทร์ - เสาร์ 32,999