ทัวร์ญี่ปุ่น
รหัสโปรแกรม : 10769

ระบบกดจองผ่าน Website

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม ทางเราจะติดต่อกลับทันที
Apr 2019
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
May 2019
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jun 2019
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jul 2019
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Aug 2019
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Sep 2019
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Oct 2019
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Nov 2019
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง (ท่านสามารถกดที่วันที่เพื่อจองได้เลย)
รหัสโปรแกรม : 10769
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

NRT08 : TOKYO FUJI OUTSTANDING BY SL
5 วัน 3 คืน

วัดอาซากุสะ – โอชิโนะ ฮัคไค - โกเท็มบะ
เอาท์เล็ท (พิเศษ !! เมนูบุฟเฟต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น !! และ อาบน้ำแร่ ออนเซ็น !!)
ลานสกี ฟูจิเทน – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – ช้อปปิ้งจุใจชินจุกุ – นาริตะ
อิสระเต็มวันหรือเลือกซื้อทัวร์ดิสนีย์แลนด์mail to
mail fromช่องทางการจองทัวร์

สำคัญ!! แจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม

 
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา หมายเหตุ กดจอง
12 ธ.ค. 2561 - 16 ธ.ค. 2561 พุธ - อาทิตย์ 21,900
17,900
FULL
13 ธ.ค. 2561 - 17 ธ.ค. 2561 พฤหัส - จันทร์ 21,900
17,900
-
14 ธ.ค. 2561 - 18 ธ.ค. 2561 ศุกร์ - อังคาร 21,900
18,900
-
15 ธ.ค. 2561 - 19 ธ.ค. 2561 เสาร์ - พุธ 20,900
18,900
-
16 ธ.ค. 2561 - 20 ธ.ค. 2561 อาทิตย์ - พฤหัส 19,900 -
17 ธ.ค. 2561 - 21 ธ.ค. 2561 จันทร์ - ศุกร์ 19,900 -
18 ธ.ค. 2561 - 22 ธ.ค. 2561 อังคาร - เสาร์ 20,900
19 ธ.ค. 2561 - 23 ธ.ค. 2561 พุธ - อาทิตย์ 21,900
20 ธ.ค. 2561 - 24 ธ.ค. 2561 พฤหัส - จันทร์ 21,900 FULL
22 ธ.ค. 2561 - 26 ธ.ค. 2561 เสาร์ - พุธ 25,900
23 ธ.ค. 2561 - 27 ธ.ค. 2561 อาทิตย์ - พฤหัส 25,900 FULL
24 ธ.ค. 2561 - 28 ธ.ค. 2561 จันทร์ - ศุกร์ 25,900
25 ธ.ค. 2561 - 29 ธ.ค. 2561 อังคาร - เสาร์ 25,900
26 ธ.ค. 2561 - 30 ธ.ค. 2561 พุธ - อาทิตย์ 24,900 FULL
27 ธ.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 พฤหัส - จันทร์ 33,900
28 ธ.ค. 2561 - 1 ม.ค. 2562 ศุกร์ - อังคาร 35,900
29 ธ.ค. 2561 - 2 ม.ค. 2562 เสาร์ - พุธ 35,900 FULL
30 ธ.ค. 2561 - 3 ม.ค. 2562 อาทิตย์ - พฤหัส 35,900
31 ธ.ค. 2561 - 4 ม.ค. 2562 จันทร์ - ศุกร์ 33,900
1 ม.ค. 2562 - 5 ม.ค. 2562 อังคาร - เสาร์ 25,900
2 ม.ค. 2562 - 6 ม.ค. 2562 พุธ - อาทิตย์ 21,900
3 ม.ค. 2562 - 7 ม.ค. 2562 พฤหัส - จันทร์ 21,900
4 ม.ค. 2562 - 8 ม.ค. 2562 ศุกร์ - อังคาร 21,900
5 ม.ค. 2562 - 9 ม.ค. 2562 เสาร์ - พุธ 21,900
6 ม.ค. 2562 - 10 ม.ค. 2562 อาทิตย์ - พฤหัส 19,900 FULL
7 ม.ค. 2562 - 11 ม.ค. 2562 จันทร์ - ศุกร์ 18,900 FULL
8 ม.ค. 2562 - 12 ม.ค. 2562 อังคาร - เสาร์ 20,900
9 ม.ค. 2562 - 13 ม.ค. 2562 พุธ - อาทิตย์ 20,900
10 ม.ค. 2562 - 14 ม.ค. 2562 พฤหัส - จันทร์ 20,900
11 ม.ค. 2562 - 15 ม.ค. 2562 ศุกร์ - อังคาร 20,900
12 ม.ค. 2562 - 16 ม.ค. 2562 เสาร์ - พุธ 20,900
13 ม.ค. 2562 - 17 ม.ค. 2562 อาทิตย์ - พฤหัส 19,900
14 ม.ค. 2562 - 18 ม.ค. 2562 จันทร์ - ศุกร์ 19,900
15 ม.ค. 2562 - 19 ม.ค. 2562 อังคาร - เสาร์ 20,900
16 ม.ค. 2562 - 20 ม.ค. 2562 พุธ - อาทิตย์ 20,900
17 ม.ค. 2562 - 21 ม.ค. 2562 พฤหัส - จันทร์ 20,900
18 ม.ค. 2562 - 22 ม.ค. 2562 ศุกร์ - อังคาร 20,900
19 ม.ค. 2562 - 23 ม.ค. 2562 เสาร์ - พุธ 20,900
20 ม.ค. 2562 - 24 ม.ค. 2562 อาทิตย์ - พฤหัส 19,900
21 ม.ค. 2562 - 25 ม.ค. 2562 จันทร์ - ศุกร์ 19,900
22 ม.ค. 2562 - 26 ม.ค. 2562 อังคาร - เสาร์ 20,900
23 ม.ค. 2562 - 27 ม.ค. 2562 พุธ - อาทิตย์ 20,900
24 ม.ค. 2562 - 28 ม.ค. 2562 พฤหัส - จันทร์ 20,900
25 ม.ค. 2562 - 29 ม.ค. 2562 ศุกร์ - อังคาร 20,900
26 ม.ค. 2562 - 30 ม.ค. 2562 เสาร์ - พุธ 20,900
27 ม.ค. 2562 - 31 ม.ค. 2562 อาทิตย์ - พฤหัส 19,900
28 ม.ค. 2562 - 1 ก.พ. 2562 จันทร์ - ศุกร์ 19,900
29 ม.ค. 2562 - 2 ก.พ. 2562 อังคาร - เสาร์ 20,900
30 ม.ค. 2562 - 3 ก.พ. 2562 พุธ - อาทิตย์ 20,900
31 ม.ค. 2562 - 4 ก.พ. 2562 พฤหัส - จันทร์ 20,900
1 ก.พ. 2562 - 5 ก.พ. 2562 ศุกร์ - อังคาร 20,900
2 ก.พ. 2562 - 6 ก.พ. 2562 เสาร์ - พุธ 20,900
4 ก.พ. 2562 - 8 ก.พ. 2562 จันทร์ - ศุกร์ 19,900
5 ก.พ. 2562 - 9 ก.พ. 2562 อังคาร - เสาร์ 23,900
6 ก.พ. 2562 - 10 ก.พ. 2562 พุธ - อาทิตย์ 23,900
7 ก.พ. 2562 - 11 ก.พ. 2562 พฤหัส - จันทร์ 20,900
9 ก.พ. 2562 - 13 ก.พ. 2562 เสาร์ - พุธ 20,900
10 ก.พ. 2562 - 14 ก.พ. 2562 อาทิตย์ - พฤหัส 19,900
11 ก.พ. 2562 - 15 ก.พ. 2562 จันทร์ - ศุกร์ 19,900
12 ก.พ. 2562 - 16 ก.พ. 2562 อังคาร - เสาร์ 20,900
13 ก.พ. 2562 - 17 ก.พ. 2562 พุธ - อาทิตย์ 20,900
14 ก.พ. 2562 - 18 ก.พ. 2562 พฤหัส - จันทร์ 20,900
15 ก.พ. 2562 - 19 ก.พ. 2562 ศุกร์ - อังคาร 25,900
16 ก.พ. 2562 - 20 ก.พ. 2562 เสาร์ - พุธ 25,900
17 ก.พ. 2562 - 21 ก.พ. 2562 อาทิตย์ - พฤหัส 20,900
18 ก.พ. 2562 - 22 ก.พ. 2562 จันทร์ - ศุกร์ 20,900
19 ก.พ. 2562 - 23 ก.พ. 2562 อังคาร - เสาร์ 20,900
21 ก.พ. 2562 - 25 ก.พ. 2562 พฤหัส - จันทร์ 20,900
22 ก.พ. 2562 - 26 ก.พ. 2562 ศุกร์ - อังคาร 20,900
23 ก.พ. 2562 - 27 ก.พ. 2562 เสาร์ - พุธ 20,900
24 ก.พ. 2562 - 28 ก.พ. 2562 อาทิตย์ - พฤหัส 19,900
25 ก.พ. 2562 - 1 มี.ค. 2562 จันทร์ - ศุกร์ 19,900
26 ก.พ. 2562 - 2 มี.ค. 2562 อังคาร - เสาร์ 20,900
27 ก.พ. 2562 - 3 มี.ค. 2562 พุธ - อาทิตย์ 20,900
28 ก.พ. 2562 - 4 มี.ค. 2562 พฤหัส - จันทร์ 20,900
1 มี.ค. 2562 - 5 มี.ค. 2562 ศุกร์ - อังคาร 21,900
2 มี.ค. 2562 - 6 มี.ค. 2562 เสาร์ - พุธ 21,900
3 มี.ค. 2562 - 7 มี.ค. 2562 อาทิตย์ - พฤหัส 20,900
4 มี.ค. 2562 - 8 มี.ค. 2562 จันทร์ - ศุกร์ 20,900
5 มี.ค. 2562 - 9 มี.ค. 2562 อังคาร - เสาร์ 21,900
6 มี.ค. 2562 - 10 มี.ค. 2562 พุธ - อาทิตย์ 21,900
7 มี.ค. 2562 - 11 มี.ค. 2562 พฤหัส - จันทร์ 21,900
8 มี.ค. 2562 - 12 มี.ค. 2562 ศุกร์ - อังคาร 21,900
9 มี.ค. 2562 - 13 มี.ค. 2562 เสาร์ - พุธ 21,900
10 มี.ค. 2562 - 14 มี.ค. 2562 อาทิตย์ - พฤหัส 20,900
11 มี.ค. 2562 - 15 มี.ค. 2562 จันทร์ - ศุกร์ 20,900
12 มี.ค. 2562 - 16 มี.ค. 2562 อังคาร - เสาร์ 21,900
13 มี.ค. 2562 - 17 มี.ค. 2562 พุธ - อาทิตย์ 21,900
14 มี.ค. 2562 - 18 มี.ค. 2562 พฤหัส - จันทร์ 21,900
15 มี.ค. 2562 - 19 มี.ค. 2562 ศุกร์ - อังคาร 21,900
16 มี.ค. 2562 - 20 มี.ค. 2562 เสาร์ - พุธ 21,900
17 มี.ค. 2562 - 21 มี.ค. 2562 อาทิตย์ - พฤหัส 20,900
18 มี.ค. 2562 - 22 มี.ค. 2562 จันทร์ - ศุกร์ 20,900
19 มี.ค. 2562 - 23 มี.ค. 2562 อังคาร - เสาร์ 21,900