ทัวร์พม่า
รหัสโปรแกรม : 10181

ระบบกดจองผ่าน Website

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม ทางเราจะติดต่อกลับทันที
Jan 2019
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Feb 2019
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Mar 2019
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Apr 2019
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
May 2019
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jun 2019
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jul 2019
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Aug 2019
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Sep 2019
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Oct 2019
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Nov 2019
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Dec 2019
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง (ท่านสามารถกดที่วันที่เพื่อจองได้เลย)
รหัสโปรแกรม : 10181
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์พม่าเป๊ะปัง 9 วัดดัง BY UB
2 วัน 1 คืน

ย่างกุ้ง – พระลาภมุนี – พระเขี้ยวแก้ว – เจดีย์มหาวิชยะ - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
เจดีย์โบตาทาวน์ (เทพทันใจ เทพกระซิบ)-พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี – วัดงาทัตจี
วัดบารมี –เจดีย์กาบาเอmail to
mail fromช่องทางการจองทัวร์

สำคัญ!! แจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม

 
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา หมายเหตุ กดจอง
5 ม.ค. 2562 - 6 ม.ค. 2562 เสาร์ - อาทิตย์ 6,997 FULL
11 ม.ค. 2562 - 12 ม.ค. 2562 ศุกร์ - เสาร์ 6,997 FULL
12 ม.ค. 2562 - 13 ม.ค. 2562 เสาร์ - อาทิตย์ 6,997 1 ที่สุดท้าย FULL
19 ม.ค. 2562 - 20 ม.ค. 2562 เสาร์ - อาทิตย์ 6,997 FULL
25 ม.ค. 2562 - 26 ม.ค. 2562 ศุกร์ - เสาร์ 7,597 FULL
26 ม.ค. 2562 - 27 ม.ค. 2562 เสาร์ - อาทิตย์ 7,597 FULL
2 ก.พ. 2562 - 3 ก.พ. 2562 เสาร์ - อาทิตย์ 6,997 WL
5 ก.พ. 2562 - 6 ก.พ. 2562 อังคาร - พุธ 7,997
8 ก.พ. 2562 - 9 ก.พ. 2562 ศุกร์ - เสาร์ 6,997
9 ก.พ. 2562 - 10 ก.พ. 2562 เสาร์ - อาทิตย์ 6,997 FULL
15 ก.พ. 2562 - 16 ก.พ. 2562 ศุกร์ - เสาร์ 6,997
16 ก.พ. 2562 - 17 ก.พ. 2562 เสาร์ - อาทิตย์ 6,997 2 ที่สุดท้าย
18 ก.พ. 2562 - 19 ก.พ. 2562 จันทร์ - อังคาร 7,997
22 ก.พ. 2562 - 23 ก.พ. 2562 ศุกร์ - เสาร์ 7,597
23 ก.พ. 2562 - 24 ก.พ. 2562 เสาร์ - อาทิตย์ 7,597
1 มี.ค. 2562 - 2 มี.ค. 2562 ศุกร์ - เสาร์ 6,997
2 มี.ค. 2562 - 3 มี.ค. 2562 เสาร์ - อาทิตย์ 6,997
8 มี.ค. 2562 - 9 มี.ค. 2562 ศุกร์ - เสาร์ 6,997
9 มี.ค. 2562 - 10 มี.ค. 2562 เสาร์ - อาทิตย์ 6,997
15 มี.ค. 2562 - 16 มี.ค. 2562 ศุกร์ - เสาร์ 6,997
16 มี.ค. 2562 - 17 มี.ค. 2562 เสาร์ - อาทิตย์ 6,997
22 มี.ค. 2562 - 23 มี.ค. 2562 ศุกร์ - เสาร์ 7,597
23 มี.ค. 2562 - 24 มี.ค. 2562 เสาร์ - อาทิตย์ 7,597
29 มี.ค. 2562 - 30 มี.ค. 2562 ศุกร์ - เสาร์ 7,597
30 มี.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2562 เสาร์ - อาทิตย์ 7,597