ทัวร์ฮ่องกง

รหัสโปรแกรม : 9319
สำคัญ!! กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม

รหัสโปรแกรม : 9319 แจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม
ฮ่องกง เพียวๆ BY EK
3 วัน 2 คืน

ฮ่องกง พระใหญ่นองปิง 3 วัน 2 คืน
นมัสการพระใหญ่โป่วหลิน+นั่งกระเช้านองปิง 360
ขอพรเจ้าแม่กวนอิมชื่อดัง ณ หาดรีพลัสเบย์ / วัดแชกงหมิว / วัดหวังต้าเซียน
ช้อปปิ้งจุใจถนนนาธาน / ย่านเลดี้มาร์เก็ต / ซิตี้เกทเอาท์เลต
เดินทางโดยสายการบินเอมิเรตแอร์ไลน์ นั่งสบายๆ พร้อมเสริฟอาหารบนเครื่อง
ปล.ไม่มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ/ ราคานี้ไม่รวมค่าทิปไกด์ และคนขับรถ 1,500 บาท/ท่าน/ทริป

สายการบิน Emirates
วันที่เดินทาง
วันที่เริ่มต้น เดือน/ปี ราคา
02, 03, 04, 08, 10, 17, 22(BUS1), 24, 25, 28, 29, 30, 31 ต.ค 2018 9,999
11, 15, 22(BUS2), 23 ต.ค 2018 11,911


mail to
mail fromช่องทางการจองทัวร์