ทัวร์ฮ่องกงรหัสโปรแกรม 9260 แจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม
ฮ่องกง เซินเจิ้น BY ZH
4 วัน 2 คืน

เซินเจิ้น..ตงกวน..ฮ่องกง 4 วัน
►►HILIGHT..เดินสะพานแก้ว 3 มิติ Long Feng Villa Resort Dongguan
ขอพรเจ้าพ่อแชกงหมิวชื่อดังของฮ่องกง ... วัดกวนอู ... เจ้าแม่ทับทิม
อิสระช้อปปิ้งแบรนด์เนมจุใจ “ถนนนาธาน” แหล่งช้อปปิ้งที่ขาช้อปไม่ควรพลาด
เดินทางโดยสายการบิน SHENZHEN AIRLINE (ZH)

สายการบิน Shenzhen Airlines
วันที่เดินทาง
วันที่เริ่มต้น เดือน/ปี ราคา
05, 06, 07, 13, 20 ก.ย 2018 5,995
14, 15, 21, 22 ก.ย 2018 6,996
18, 25 ต.ค 2018 5,995
19, 20, 26, 27 ต.ค 2018 6,996
13 ต.ค 2018 7,997

mail to