ทัวร์ฮ่องกง

รหัสโปรแกรม : 9260
สำคัญ!! กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม

รหัสโปรแกรม : 9260 แจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม
ฮ่องกง เซินเจิ้น BY ZH
4 วัน 2 คืน

เซินเจิ้น..ตงกวน..ฮ่องกง 4 วัน
►►HILIGHT..เดินสะพานแก้ว 3 มิติ Long Feng Villa Resort Dongguan
ขอพรเจ้าพ่อแชกงหมิวชื่อดังของฮ่องกง ... วัดกวนอู ... เจ้าแม่ทับทิม
อิสระช้อปปิ้งแบรนด์เนมจุใจ “ถนนนาธาน” แหล่งช้อปปิ้งที่ขาช้อปไม่ควรพลาด
เดินทางโดยสายการบิน SHENZHEN AIRLINE (ZH)

สายการบิน Shenzhen Airlines
วันที่เดินทาง
วันที่เริ่มต้น เดือน/ปี ราคา
18, 25 ต.ค 2018 5,995
19, 20, 21(BUS2), 26, 27 ต.ค 2018 6,996
13, 21 ต.ค 2018 7,997


mail to
mail fromช่องทางการจองทัวร์