ทัวร์เกาหลี

รหัสโปรแกรม : 9235
สำคัญ!! กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม

รหัสโปรแกรม : 9235 แจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม
HOT PRO JEJU AUTUMN BY ZE
4 วัน 2 คืน

(โปรแกรมนี้..เต็ม..ทุกพีเรียดแล้วค่ะ)
ภูเขาซองอัค - วัดซันบังซา - พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค (โปรแกรมเพิ่มเติม ชำระเพิ่ม 12,000 วอน : ฮัลโหลคิตตี้ / โชว์กายกรรม) - ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง - ซอพจิโกจิ - ร้านน้ำมันสน - หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ -
(โปรแกรมเพิ่มเติม ชำระเพิ่ม 12,000 วอน : ปั่นจักรยาน Rail Bike) - ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร -
ร้านค้าสมุนไพร - ซุปเปอร์มาร์เก็ต - ศูนย์เครื่องสำอาง - ศูนย์โสม - ดิวตี้ฟรี - ดาวทาวน์เมืองเชจู

สายการบิน Eastar Jet
วันที่เดินทาง
เดือน/ปี ราคา
ต.ค 2018 6,500


mail to
mail fromช่องทางการจองทัวร์