ทัวร์ญี่ปุ่น

รหัสโปรแกรม : 9145
สำคัญ!! กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม

รหัสโปรแกรม : 9145 แจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม
TG52 : KOMATSU NAGOYA ซุปตาร์ โคมัตสึ ปีใหม่ BY TG
6 วัน 4 คืน

(โปรแกรมนี้..เต็ม..ทุกพีเรียดแล้วค่ะ)
บินตรงลงโคมัตสึ โดยสายการบินไทย พรีเมี่ยมเซอร์วิส
ชมความน่ารัก ของลิงภูเขา แช่ออนเซ็นท่ามกลางหุบเขาหิมะขาวโพลน
เยี่ยมชม ย่านเมืองเก่าทาคายาม่า ซันมาชิซูจิ
หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ เยือนผาสวย ณ ผาโทจินโบ
และสวนเค็นโรคุเอ็น 1 ใน 3 สวนที่น่าตื่นตาตื่นใจที่สุดของญี่ปุ่น
สัมผัสหิมะขาวโพลน พร้อมอิสระเล่นสกีตามอัธยาศัย
Free!! Wi-fi บนบัสตลอดรายการ

สายการบิน THAI Airways
วันที่เดินทาง
วันที่เริ่มต้น เดือน/ปี ราคา
28 ธ.ค 2018 48,888


mail to
mail fromช่องทางการจองทัวร์