ทัวร์เกาหลี

รหัสโปรแกรม : 9020
สำคัญ!! กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม

รหัสโปรแกรม : 9020 แจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม
BUSAN PLUS + JOY WINTER BY ZE
4 วัน 2 คืน

สะพานเดินทะเล - นั่งกระเช้าลอยฟ้า - หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน - จุดชมวิว หมู่เกาะออยุคโด - วัดแฮดง ยงกุงซา - ล็อตเต้ เอาท์เลท
เอเปค เฮ้าส์ - ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - ศูนย์รวมเครื่องสำอางค์ - ลานสกี (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) - ปูซานทาวเวอร์ - ดาวทาวน์
โบสถ์ Jukseong - ร้านสมุนไพร - ร้านละลายเงินวอน - ศูนย์โสม - ดิวตี้ฟรี

สายการบิน Eastar Jet
วันที่เดินทาง
วันที่เริ่มต้น เดือน/ปี ราคา
10, 11, 16, 17, 18 ธ.ค 2018 13,300
12, 15 ธ.ค 2018 13,600
13, 14 ธ.ค 2018 13,900
19 ธ.ค 2018 14,600
20, 21, 23, 24 ธ.ค 2018 14,900
22, 25 ธ.ค 2018 15,200
31 ธ.ค 2018 16,900
26 ธ.ค 2018 17,900
27, 30 ธ.ค 2018 19,900
29 ธ.ค 2018 21,900
28 ธ.ค 2018 22,900
06, 07, 08, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 27, 28, 29 ม.ค 2019 13,300
05, 09, 12, 16, 19, 23, 26, 30 ม.ค 2019 13,600
10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 ม.ค 2019 13,900
01, 02, 03, 04 ม.ค 2019 14,600
03, 04, 05, 10, 11, 12, 19, 24, 25, 26 ก.พ 2019 13,300
02, 06, 09, 13, 18, 20, 23, 27 ก.พ 2019 13,600
01, 07, 08, 14, 17, 21, 22, 28 ก.พ 2019 13,900
15, 16 ก.พ 2019 15,900


mail to
mail fromช่องทางการจองทัวร์