ทัวร์เกาหลี

รหัสโปรแกรม : 9019
สำคัญ!! กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม

รหัสโปรแกรม : 9019 แจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม
ASIANA PLUS + JOY WINTER BY OZ
5 วัน 3 คืน

เกาะนามิ - อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน - วัดชินฮันซา
ลานสกี - ล็อตเต้ โซล สกาย - สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์
ร้านน้ำมันสน - ศูนย์เครื่องสำอางค์ - ช็อปปิ้ง ย่านฮงแด - พระราชวังถ็อกซูกุง - บลูเฮาส์ - ตลาดเมียงดง
ร้านค้าสมุนไพร - ศูนย์โสม - ดิวตี้ฟรี - หอคอยกรุงโซล - ย่านอินซาดง - ซุปเปอร์มาร์เก็ต

สายการบิน Asiana Airlines
วันที่เดินทาง
วันที่เริ่มต้น เดือน/ปี ราคา
03, 10, 17 ธ.ค 2018 17,900
04, 12 ธ.ค 2018 18,500
05, 19 ธ.ค 2018 18,800
24 ธ.ค 2018 19,300
25 ธ.ค 2018 20,500
06 ธ.ค 2018 21,900
27, 30 ธ.ค 2018 24,500
29 ธ.ค 2018 26,500
28 ธ.ค 2018 27,500
07, 14, 21, 28 ม.ค 2019 18,900
09, 16, 23, 30 ม.ค 2019 19,500
02 ม.ค 2019 19,800
11, 18, 25 ก.พ 2019 17,900
13, 20, 27 ก.พ 2019 18,500


mail to
mail fromช่องทางการจองทัวร์