ทัวร์สิงคโปร์

รหัสโปรแกรม : 8847
สำคัญ!! กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม

รหัสโปรแกรม : 8847 แจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม
Genting Dream Singapore Summer สิงคโปร์ เรดัง สมุย แหลมฉบัง
4 วัน 3 คืน

(โปรแกรมนี้..เต็ม..ทุกพีเรียดแล้วค่ะ)
แพคเกจ ทัวร์ล่องเรือสำราญ สิงคโปร์
ห้องพัก + ภาษีท่าเรือ
สิงคโปร์ เรดัง สมุย แหลมฉบัง 4 วัน 3 คืน
กำหนดวันเดินทาง : อาทิตย์ – พุธ

สายการบิน เรือสำราญ
วันที่เดินทาง
วันที่เริ่มต้น เดือน/ปี ราคา
05 ส.ค 2018 19,050
07 ต.ค 2018 19,050


mail to
mail fromช่องทางการจองทัวร์