ทัวร์ญี่ปุ่น

รหัสโปรแกรม : 8817
สำคัญ!! กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม

รหัสโปรแกรม : 8817 แจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม
TICKET PROMOTION Nokscoot Super Promotion by Unithai

เลือกช่วงเดินทางได้ตลอด กรกฎาคม
**ราคายังไม่รวมค่าภาษีสนามบิน (ประมาณ 770 บาท/เที่ยว)
**ราคานี้ไม่รวมค่าน้ำหนักกระเป๋า
- น้ำหนักกระเป๋า 20 kg. ราคา 1,000 บาท/เที่ยว
- น้ำหนักกระเป๋า 25 kg. ราคา 1,300 บาท/เที่ยว
- น้ำหนักกระเป๋า 30 kg. ราคา 1,600 บาท/เที่ยว
- น้ำหนักกระเป๋า 35 kg. ราคา 1,900 บาท/เที่ยว
- น้ำหนักกระเป๋า 40 kg. ราคา 2,200 บาท/เที่ยว

กรุงเทพ-โตเกียว ราคาเริ่มต้นที่ 2,399 บาท
- ราคาตั๋ว 2,399+ราคาภาษีสนามบิน 770 + นน.กระเป๋า 1,000
- รวมทั้งหมด 4,169บาท / เที่ยว
- รวมไป-กลับ เป็น 8,338 net รวมทุกอย่างแล้ว!!

สายการบิน NokScoot Airlines
วันที่เดินทาง
วันที่เริ่มต้น เดือน/ปี ราคา
01-30 ก.ย 2018 2,399
01-31 ต.ค 2018 2,399
01-30 พ.ย 2018 2,399
01-31 ธ.ค 2018 2,399


mail to
mail fromช่องทางการจองทัวร์