ทัวร์ญี่ปุ่น JJP089 : HOKKAIDO CHEESECAKE BY TG | UNITHAI Trip


ทัวร์ญี่ปุ่น8796 JJP089 : HOKKAIDO CHEESECAKE BY TG
5 วัน 3 คืน

ชิโทเซ่ เมืองอาซาฮิคาวะ ชิมราเมงต้นตำรับหมู่บ้านราเมง สวนสัตว์อาซาฮิยามะ ถนนคนเดินเฮวะ อิออนมอลล์
โรงงานชอคโกแลตอิชิยะ-คลองโอตารุ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี ร้านกาแฟฮัลโหลคิดตี้ โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ-ดิวตี้ฟรี มิตซุยเอ้าท์เลท
ศาลาว่าการ-หอนาฬิกา-สวนโอโดริ-ศาลเจ้าฮอกไกโด-ตลาดปลาโจไก-พิพิธภัณฑ์เบียร์ซัปโปโร
ช้อปปิ้งทานูกิโคจิ ซูซูกิโนะ

สายการบิน THAI Airways
วันที่เดินทาง
วันที่เริ่มต้น เดือน/ปี ราคา
20, 27 ส.ค 2018 29,999
19, 26, 28 ส.ค 2018 32,900
16, 18, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 31 ส.ค 2018 34,900
03 ก.ย 2018 32,900
01, 06, 07, 10, 13, 15, 17, 20, 22, 24 ก.ย 2018 34,900

mail to