ทัวร์ญี่ปุ่น

รหัสโปรแกรม : 8715
สำคัญ!! กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม

รหัสโปรแกรม : 8715 แจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม
TICKET PROMOTION Japan Airlines Super Save Season 2 by Unithai

กรุงเทพ-นาริตะ NRT ราคาเริ่มต้นที่ 11,500 บาท
ขาไป
 JL708 BKK-NRT เวลาบิน 08:10 16:25
 JL718 BKK-NRT เวลาบิน 23:30 07:45+1
ขากลับ
 JL717 NRT-BKK เวลาบิน 10:55 15:35
 JL707 NRT-BKK เวลาบิน 18:20 23:00
กรุงเทพ-ฮาเนดะ HND ราคาเริ่มต้นที่ 13,500 บาท
ขาไป
 JL032 BKK-HND เวลาบิน 09:45 17:55
 JL034 BKK-HND เวลาบิน 21:55 06:05+1
ขากลับ
 JL033 HND-BKK เวลาบิน 00:40 05:00
 JL031 HND-BKK เวลาบิน 11:20 15:40

กรุงเทพ-โอซาก้า KIX ราคาเริ่มต้นที่ 11,500 บาท
ขาไป
 JL728 BKK-KIX เวลาบิน 23:00 06:30+1
ขากลับ
 JL727 KIX-BKK เวลาบิน 00:55 04:40
กรุงเทพนาโกย่า NGO ราคาเริ่มต้นที่ 11,500 บาท
ขาไป
 JL738 BKK-NGO เวลาบิน 00:25 08:00 ขากลับ
 JL737 NGO-BKK เวลาบิน 10:30 14:15

สายการบิน JAPAN AIRLINES
วันที่เดินทาง
เดือน/ปี ราคา
ม.ค - ธ.ค 11,500
ม.ค - ธ.ค 13,500


mail to
mail fromช่องทางการจองทัวร์