ทัวร์จีน SUPER SAVE จางเจียเจี้ย สะพานแก้ว BY WE | UNITHAI Trip


ทัวร์จีน8273 SUPER SAVE จางเจียเจี้ย สะพานแก้ว BY WE
5 วัน 4 คืน

• ชมความงาม เทียนเหมินซาน หรือ ภูเขาประตูสวรรค์ 1 ใน 4 ของภูเขาที่สวยงามของจีน
• พิสูจน์ความกล้า สะพานแก้ว ของจีน ยาวสุด สูงสุดในโลก The Grand Canyon of Zhangjiajie skywalk
• ชม เขาอวตาร เขามหัศจรรย์จางเจียเจี้ย เพชรเม็ดงามแห่ง อุทยานอู่หลิงหยวน
• พักโรงแรมระดับ 4 ดาว เมนู
• พิเศษ บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างเกาหลี

สายการบิน Thai Smile Airways
วันที่เดินทาง
วันที่เริ่มต้น เดือน/ปี ราคา
13, 20 มิ.ย 2018 17,900
26 ก.ค 2018 23,900
03, 17, 24, 31 ส.ค 2018 17,900
10 ส.ค 2018 23,900
07, 14, 21 ก.ย 2018 17,900
28 ก.ย 2018 21,900
12, 26 ต.ค 2018 17,900
05 ต.ค 2018 23,900
02, 09, 16, 23, 30 พ.ย 2018 17,900
14, 20, 21 ธ.ค 2018 17,900
07 ธ.ค 2018 23,900
27, 30 ธ.ค 2018 25,900

mail to