ทัวร์ออสเตรเลีย WOW…MELBOURNE เมลเบิร์น-เกาะฟิลลิป BY SQ | UNITHAI Trip


ทัวร์ออสเตรเลีย7961 WOW…MELBOURNE เมลเบิร์น-เกาะฟิลลิป BY SQ
5 วัน 2 คืน

ขอนำท่านเยือนประเทศออสเตรเลีย ดินแดนแห่งความฝัน ชมนครเมลเบิร์นโดยสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ และนำท่านท่องเที่ยวชมสถานที่ขึ้นชื่อของประเทศออสเตรเลีย
เมลเบิร์น เมืองหลวงของรัฐวิคตอเรีย ชมสถาปัตยกรรมสไตล์ยุโรปของอาคารบ้านเรือนต่างๆ ในตัวเมือง
ดันดีนอง เที่ยวย่านนี้ที่ยังเป็นป่าของต้นยูคาลิปตัสที่อุดมสมบูรณ์ เพื่อนำท่านนั่งรถไฟจักรไอน้ำโบราณที่มีชื่อเสียงของเมลเบิร์น พร้อมบุฟเฟ่ต์อาหารกลางวัน
เกาะฟิลลิป ชมนกเพนกวินเดินกลับรังในยามพระอาทิตย์ตกดิน พร้อมให้ท่านชิมกุ้งมังกรเลิศรส
ชมเมืองเมลเบิร์น เมืองที่น่าอยู่แห่งหนึ่งของประเทศ ชมเมืองแห่งศิลปะ
ย่านดันดีนอง นั่งรถไฟจักรไอน้ำโบราณ Puffing Billy Steam Train
ชมโรงงานช็อคโกแลต
และขบวนพาเหรดนกเพนกวินบนเกาะฟิลลิป พร้อมลิ้มรสกุ้งมังกร
โดยสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์(SQ)

สายการบิน Singapore Airlines
วันที่เดินทาง
วันที่เริ่มต้น เดือน/ปี ราคา
21 พ.ย 2018 32,900

mail to