ทัวร์ญี่ปุ่น

รหัสโปรแกรม : 7814
สำคัญ!! กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม

รหัสโปรแกรม : 7814 แจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม
XJ66 : TOKYO FUJI ซุปตาร์ หิมะน่าหม่ำ BY XJ
5 วัน 3 คืน

สัมผัสประสบการณ์หวาดเสียว ณ สวนสนุกฟูจิคิว ไฮแลนด์
ขอพร ณ วัดอาซากุสะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี
เล่นสกี ณ ลานสกีฟูจิเท็น พร้อมชมวิวภูเขาไฟฟูจิ เป็นฉากหลัง
ช้อปปิ้ง ชินจูกุ อิออนมอลล์ และโอไดบะ ชมกันดั้ม ตัวใหม่ พร้อมประจำการ
อาบน้ำแร่ธรรมชาติ FREE WIFI ON BUS พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ขาปู
มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด

สายการบิน Air Asia X
วันที่เดินทาง
วันที่เริ่มต้น เดือน/ปี ราคา
28 พ.ย 2018 25,888
29, 30 พ.ย 2018 26,888
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ธ.ค 2018 29,888
01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 ธ.ค 2018 31,888
24, 25, 26, 27 ธ.ค 2018 33,888
28, 31 ธ.ค 2018 35,888
29, 30 ธ.ค 2018 39,888


mail to
mail fromช่องทางการจองทัวร์