ทัวร์ลาว7725 สบายดี...หลวงพระบาง BY QV
3 วัน 2 คืน

หลวงพระบาง-น้ำตกตาดกวงซี-พระธาตุภูษี-ตลาดมืด
ตักบาตรข้าวเหนียว–ตลาดเช้า -พิพิธภัณฑ์(ราชวังเก่า)-หอพระบาง-วัดเชียงทอง-บ้านผานม
วัดป่าโพนเพา- วัดวิชุนราช (พระธาตุหมากโม)

สายการบิน LAO AIRLINES
วันที่เดินทาง
วันที่เริ่มต้น เดือน/ปี ราคา
25 พ.ค 18 9,999
01, 08, 15, 22, 29 มิ.ย 18 9,999
06, 13, 20 ก.ค 18 9,999
27 ก.ค 18 12,999
03, 17, 24, 31 ส.ค 18 9,999
10 ส.ค 18 10,999
07, 14, 21, 28 ก.ย 18 9,999
05, 12, 19 ต.ค 18 9,999
19, 26 ต.ค 18 10,999
22 ต.ค 18 11,999
02, 09, 16, 23, 30 พ.ย 18 10,999
14, 21 ธ.ค 18 10,999
08, 28, 29 ธ.ค 18 11,999
30, 31 ธ.ค 18 13,999

mail to
mail from