ทัวร์ลาว

รหัสโปรแกรม : 7725
สำคัญ!! กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม

รหัสโปรแกรม : 7725 แจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม
สบายดี...หลวงพระบาง BY QV
3 วัน 2 คืน

(โปรแกรมนี้..เต็ม..ทุกพีเรียดแล้วค่ะ)
หลวงพระบาง-น้ำตกตาดกวงซี-พระธาตุภูษี-ตลาดมืด
ตักบาตรข้าวเหนียว–ตลาดเช้า -พิพิธภัณฑ์(ราชวังเก่า)-หอพระบาง-วัดเชียงทอง-บ้านผานม
วัดป่าโพนเพา- วัดวิชุนราช (พระธาตุหมากโม)

สายการบิน LAO AIRLINES
วันที่เดินทาง
วันที่เริ่มต้น เดือน/ปี ราคา
25 พ.ค 2018 9,999
01, 08, 15, 22, 29 มิ.ย 2018 9,999
06, 13, 20 ก.ค 2018 9,999
28 ก.ค 2018 12,999
03, 17, 24, 31 ส.ค 2018 9,999
10 ส.ค 2018 10,999
07, 14, 21, 28 ก.ย 2018 9,999
05, 12, 19 ต.ค 2018 9,999
19, 26 ต.ค 2018 10,999
22 ต.ค 2018 11,999
02, 09, 16, 23, 30 พ.ย 2018 10,999
14, 21 ธ.ค 2018 10,999
08, 28, 29 ธ.ค 2018 11,999
30, 31 ธ.ค 2018 13,999


mail to
mail fromช่องทางการจองทัวร์