ทัวร์ฮ่องกง

รหัสโปรแกรม : 7493
สำคัญ!! กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม

รหัสโปรแกรม : 7493 แจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม
ฮ่องกง เพียวๆ ลดทั้งเกาะ!!! BY EK
3 วัน 2 คืน

ฮ่องกง พระใหญ่นองปิง 3 วัน 2 คืน
นมัสการพระใหญ่โป่วหลิน+นั่งกระเช้านองปิง 360
ขอพรเจ้าแม่กวนอิมชื่อดัง ณ หาดรีพลัสเบย์ / วัดแชกงหมิว / วัดหวังต้าเซียน
ช้อปปิ้งจุใจถนนนาธาน / ย่านเลดี้มาร์เก็ต / ซิตี้เกทเอาท์เลต
เดินทางโดยสายการบินเอมิเรตแอร์ไลน์ นั่งสบายๆ พร้อมเสริฟอาหารบนเครื่อง

สายการบิน Emirates
วันที่เดินทาง
วันที่เริ่มต้น เดือน/ปี ราคา
03, 09, 16, 18, 24, 30, 31 ก.ค 2018 9,999
01, 05, 06, 08, 13, 19, 20, 22, 26, 27, 28, 29 ส.ค 2018 9,999


mail to
mail fromช่องทางการจองทัวร์