ทัวร์ฮ่องกง7493 ฮ่องกง เพียวๆ ลดทั้งเกาะ!!! BY EK
3 วัน 2 คืน

ฮ่องกง พระใหญ่นองปิง 3 วัน 2 คืน
นมัสการพระใหญ่โป่วหลิน+นั่งกระเช้านองปิง 360
ขอพรเจ้าแม่กวนอิมชื่อดัง ณ หาดรีพลัสเบย์ / วัดแชกงหมิว / วัดหวังต้าเซียน
ช้อปปิ้งจุใจถนนนาธาน / ย่านเลดี้มาร์เก็ต / ซิตี้เกทเอาท์เลต
เดินทางโดยสายการบินเอมิเรตแอร์ไลน์ นั่งสบายๆ พร้อมเสริฟอาหารบนเครื่อง

สายการบิน Emirates
วันที่เดินทาง
วันที่เริ่มต้น เดือน/ปี ราคา
03, 04, 06, 10, 11, 17, 20, 24 มิ.ย 18 9,999
01, 03, 04, 09, 11, 16, 17, 18, 24, 25, 29, 30 ก.ค 18 9,999

mail to
mail from