ทัวร์ฮ่องกง7480 J3FD : มาเก๊า จูไห่ ฮ่องกง เวเนเชี่ยน By FD
3 วัน 2 คืน

มาเก๊า ฮ่องกง เวเนเชี่ยน 3 วัน
ไหว้เจ้าแม่กวนอิม(ยืมเงิน) / ขอพรองค์แชกง “วัดแชกงหมิว”
ชมเมืองจำลองปารีส ‘PARISIAN’ และเมืองเวนิสเอเชีย ‘THE VENETIAN’
เดินทางโดยสายการบินแอร์เอเซีย Air Asia (FD)

สายการบิน Air Asia
วันที่เดินทาง
วันที่เริ่มต้น เดือน/ปี ราคา
31 พ.ค 2018 6,996
26, 27 พ.ค 2018 7,997
07, 14, 21, 28 มิ.ย 2018 6,996
01, 02, 08, 09, 15, 16, 22, 23, 29, 30 มิ.ย 2018 7,997
05 ก.ค 2018 6,996
06 ก.ค 2018 7,997

mail to
mail from