ทัวร์ฮ่องกง

รหัสโปรแกรม : 7480
สำคัญ!! กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม

รหัสโปรแกรม : 7480 แจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม
J3FD : มาเก๊า จูไห่ ฮ่องกง เวเนเชี่ยน By FD
3 วัน 2 คืน

(โปรแกรมนี้..เต็ม..ทุกพีเรียดแล้วค่ะ)
มาเก๊า ฮ่องกง เวเนเชี่ยน 3 วัน
ไหว้เจ้าแม่กวนอิม(ยืมเงิน) / ขอพรองค์แชกง “วัดแชกงหมิว”
ชมเมืองจำลองปารีส ‘PARISIAN’ และเมืองเวนิสเอเชีย ‘THE VENETIAN’
เดินทางโดยสายการบินแอร์เอเซีย Air Asia (FD)

สายการบิน Air Asia
วันที่เดินทาง
วันที่เริ่มต้น เดือน/ปี ราคา
31 พ.ค 2018 6,996
26, 27 พ.ค 2018 7,997
07, 14, 21, 28 มิ.ย 2018 6,996
01, 02, 08, 09, 15, 16, 22, 23, 29, 30 มิ.ย 2018 7,997
05 ก.ค 2018 6,996
06 ก.ค 2018 7,997


mail to
mail fromช่องทางการจองทัวร์