ทัวร์ฮ่องกง7480 J3FD : มาเก๊า จูไห่ ฮ่องกง เวเนเชี่ยน By FD
3 วัน 2 คืน

มาเก๊า ฮ่องกง เวเนเชี่ยน 3 วัน
ไหว้เจ้าแม่กวนอิม(ยืมเงิน) / ขอพรองค์แชกง “วัดแชกงหมิว”
ชมเมืองจำลองปารีส ‘PARISIAN’ และเมืองเวนิสเอเชีย ‘THE VENETIAN’
เดินทางโดยสายการบินแอร์เอเซีย Air Asia (FD)

สายการบิน Air Asia
วันที่เดินทาง
วันที่เริ่มต้น เดือน/ปี ราคา
28 เม.ย 18 7,997
10, 17, 24, 31 พ.ค 18 6,996
11, 12, 18, 19, 25, 26, 27 พ.ค 18 7,997

mail to
mail from