ทัวร์ญี่ปุ่น

รหัสโปรแกรม : 7434
สำคัญ!! กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม

รหัสโปรแกรม : 7434 แจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม
XJ83 : Chill & Save Tokyo Fuji BY XJ
4 วัน 3 คืน

ราคาพิเศษ ! ! ! เริ่มเพียง 19,888 บาท
 ภูเขาไฟฟูจิ Fuji Mountain เป็นภูเขาที่สูงที่สุดและสวยที่สุดในญี่ปุ่น ขึ้นชมภูเขาไฟฟูจิที่สถานี้ชั้น5
 จุดชมวิวภูเขาไฟฟูจิที่สวยที่สุดจุดหนึ่ง อยู่ทางเหนือริมฝั่งทะเลสาบคาวากุจิโกะที่สวนโออิชิ ปาร์ค Oishi Park
 สัมผัสประสบการณ์พิธีชงชาแบบต้นฉบับญี่ปุ่น
 เยือน มหานครโตเกียว Tokyo เมืองหลวงที่เต็มไปด้วยแหล่งบันเทิง วัฒนธรรม แหล่งช้อปปิ้ง สถานที่ท่องเที่ยวมากมาย
 วัดเซนโซจิ หรือ วัดอาซากุสะ (Asakusa Temple) เป็นวัดพุทธที่เก่าแก่และมีความสำคัญที่สุ ดแห่งหนึ่งในโตเกียว
 ย่านชินจูกุ (Shinjuku) แหล่งบันเทิงและแหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่ใจกลางเมืองหลวงโตเกียว เป็นศูนย์รวมแฟชั่นเก๋ๆ
 โอไดบะ เมืองริมอ่าวโตเกียวที่เต็มไปด้วยศูนย์รวมความบันเทิง ทะเล และสวนสาธารณะมากมาย ช้อปปิ้งที่ห้างไดเวอร์ซิตี้และชมหุ่นกันดั้มตัวใหม่ RX-0 Unicorn ขนาดเท่าของจริง
 วัดนาริตะซัง (Naritasan Temple) เป็นวัดพุทธเก่าแก่ขนาดใหญ่ ทีมีชื่อเสียงมากของเมืองนาริตะ
 สัมผัสกับวัฒนธรรมการอาบน้ำของคนญี่ปุ่น 'ออนเซ็น' หรือ 'การแช่บ่อน้ำร้อน'
 เมนูไม่ควรพลาดเมื่อมาญี่ปุ่นคือ ขาปูยักษ์
เดินทางโดยสายการบิน THAI AIR ASIA X บินตรงสู่โตเกียว (สนามบินนาริตะ)
เครื่องลำใหญ่ AIR BUS A330-300 จำนวน 377 ที่นั่ง แบบที่นั่ง 3-3-3 น้ำหนักกระเป๋าไป-กลับ 20 KG

สายการบิน Air Asia X
วันที่เดินทาง
วันที่เริ่มต้น เดือน/ปี ราคา
01, 07, 08 มิ.ย 2018 19,888
14 มิ.ย 2018 21,888
21, 28 มิ.ย 2018 22,888
05, 12, 19 ก.ค 2018 22,888
27 ก.ค 2018 26,888
02, 16, 23, 30 ส.ค 2018 22,888
06, 13, 20, 27 ก.ย 2018 22,888
06, 16 ต.ค 2018 24,888
05 ต.ค 2018 25,888
20 ต.ค 2018 26,888


mail to
mail fromช่องทางการจองทัวร์