ทัวร์ญี่ปุ่น7432 HJT-XW53-B02 : HAPPY TOKYO SUPER SURPRISE BY XW
5 วัน 3 คืน

นาริตะ - หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค – อาบน้ำแร่ธรรมชาติ
ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 - ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว - พระใหญ่ USHIKU DAIBUTSU - AMI PREMIUM OUTLET - นาริตะ
อิสระท่องเที่ยว หรือ ซื้อทัวร์ โตเกียวสกายทรี - วัดอาซากุสะ - ศาลเจ้าเมจิ – ย่านฮาราจูกุ – ย่านโอไดบะ - ย่านชินจุกุ
วัดนาริตะซัน

สายการบิน NokScoot Airlines
วันที่เดินทาง
วันที่เริ่มต้น เดือน/ปี ราคา
03, 04, 10, 11, 17, 18, 24, 25 มิ.ย 18 15,999
02, 09, 15, 19, 26, 30 มิ.ย 18 16,999
14, 21 มิ.ย 18 17,999
01, 08, 15, 22 ก.ค 18 15,999
07, 14, 21 ก.ค 18 16,999
28 ก.ค 18 20,999
05, 19, 26 ส.ค 18 16,999
04, 12, 18, 25 ส.ค 18 17,999
02, 09, 16 ก.ย 18 18,999
01, 08, 15 ก.ย 18 19,999
23, 30 ก.ย 18 20,999
22, 29 ก.ย 18 21,999
07, 14 ต.ค 18 22,999
06, 13, 21 ต.ค 18 23,999
20 ต.ค 18 25,999

mail to
mail from