ทัวร์ญี่ปุ่น

รหัสโปรแกรม : 7432
สำคัญ!! กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม

รหัสโปรแกรม : 7432 แจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม
HJT-XW53-B02 : HAPPY TOKYO SUPER SURPRISE BY XW
5 วัน 3 คืน

นาริตะ - หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค – อาบน้ำแร่ธรรมชาติ
ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 - ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว - พระใหญ่ USHIKU DAIBUTSU - AMI PREMIUM OUTLET - นาริตะ
อิสระท่องเที่ยว หรือ ซื้อทัวร์ โตเกียวสกายทรี - วัดอาซากุสะ - ศาลเจ้าเมจิ – ย่านฮาราจูกุ – ย่านโอไดบะ - ย่านชินจุกุ
วัดนาริตะซัน

สายการบิน NokScoot Airlines
วันที่เดินทาง
วันที่เริ่มต้น เดือน/ปี ราคา
03, 04, 10, 11, 17, 18, 24, 25 มิ.ย 2018 15,999
02, 09, 15, 19, 26, 30 มิ.ย 2018 16,999
14, 21 มิ.ย 2018 17,999
01, 08, 15, 22 ก.ค 2018 15,999
07, 14, 21 ก.ค 2018 16,999
28 ก.ค 2018 20,999
05, 19, 26 ส.ค 2018 16,999
04, 12, 18, 25 ส.ค 2018 17,999
02, 09, 16 ก.ย 2018 18,999
01, 08, 15 ก.ย 2018 19,999
23, 30 ก.ย 2018 20,999
22, 29 ก.ย 2018 21,999
07, 14 ต.ค 2018 22,999
06, 13, 21 ต.ค 2018 23,999
20 ต.ค 2018 25,999


mail to
mail fromช่องทางการจองทัวร์