ทัวร์ญี่ปุ่น





รหัสโปรแกรม : 7312
สำคัญ!! กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม

รหัสโปรแกรม : 7312 แจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม
XJ53 : Tokyo Fuji ซุปตาร์ โอ้ ฮะโอ ฮะโอ้ ฮะโอ BY XJ
5 วัน 3 คืน

(โปรแกรมนี้..เต็ม..ทุกพีเรียดแล้วค่ะ)
เที่ยวทุกวัน ไม่มีวันอิสระ
ขึ้นภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น
ชื่นชมความงามดอกไม้นานาพรรณ ณ สวนดอกไม้ฮานะโนะมิยาโกะ
วัดอาซากุสะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี ช้อปปิ้งชินจูกุ
ช้อปปิ้ง โอไดบะ ไดเวอร์ซิตี้ และอิออน มอลล์
สัมผัสวัฒนธรรมท้องถิ่น ณ เมืองเก่าซาวาระ หรือ Little Edo
อาบน้ำแร่ธรรมชาติ FREE WIFI ON BUS
มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด

สายการบิน Air Asia X
วันที่เดินทาง
วันที่เริ่มต้น เดือน/ปี ราคา
03 มิ.ย 2018 19,888
01, 05, 09, 11, 13, 15, 17, 19 มิ.ย 2018 20,888
23, 25, 29 มิ.ย 2018 21,888
01, 03, 05, 07, 09, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 31 ก.ค 2018 21,888
25, 27, 29 ก.ค 2018 25,888
15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 31 ส.ค 2018 23,888
01, 03, 05, 07 ส.ค 2018 24,888
09, 11, 13 ส.ค 2018 28,888
01, 03, 05, 07, 09, 11, 13, 15, 17, 21, 23, 25, 27 ก.ย 2018 21,888


mail to
mail from



ช่องทางการจองทัวร์