ทัวร์ญี่ปุ่น7312 XJ53 : Tokyo Fuji ซุปตาร์ โอ้ ฮะโอ ฮะโอ้ ฮะโอ BY XJ
5 วัน 3 คืน

เที่ยวทุกวัน ไม่มีวันอิสระ
ขึ้นภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น
ชื่นชมความงามดอกไม้นานาพรรณ ณ สวนดอกไม้ฮานะโนะมิยาโกะ
วัดอาซากุสะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี ช้อปปิ้งชินจูกุ
ช้อปปิ้ง โอไดบะ ไดเวอร์ซิตี้ และอิออน มอลล์
สัมผัสวัฒนธรรมท้องถิ่น ณ เมืองเก่าซาวาระ หรือ Little Edo
อาบน้ำแร่ธรรมชาติ FREE WIFI ON BUS
มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด

สายการบิน Air Asia X
วันที่เดินทาง
วันที่เริ่มต้น เดือน/ปี ราคา
03 มิ.ย 18 19,888
01, 05, 09, 11, 13, 15, 17, 19 มิ.ย 18 20,888
23, 25, 29 มิ.ย 18 21,888
01, 03, 05, 07, 09, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 31 ก.ค 18 21,888
25, 27, 29 ก.ค 18 25,888
15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 31 ส.ค 18 23,888
01, 03, 05, 07 ส.ค 18 24,888
09, 11, 13 ส.ค 18 28,888
01, 03, 05, 07, 09, 11, 13, 15, 17, 21, 23, 25, 27 ก.ย 18 21,888

mail to
mail from