ทัวร์เกาหลี

รหัสโปรแกรม : 7303
สำคัญ!! กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม

รหัสโปรแกรม : 7303 แจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม
JEJU SPECIAL AUTUMN BY ZE
4 วัน 2 คืน

อุทยานแห่งชาติฮัลลาซาน – พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค – ภูเขาซองอัค - น้ำตกซอนจียอน – วัดซันบังซา –
ซอพจิโกจิ - ร้านค้าสมุนไพรสนเข็มแดง -- ปล่องภูเขาไฟซองซานอิลจูบง -
หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ – พิพิธภัณฑ์แฮนยอ -– ชายหาดวอลจองรี - ยงดูอัมร็อค -
ร้านค้าสมุนไพร - ซุปเปอร์มาร์เก็ต - ศูนย์เครื่องสำอาง - ศูนย์โสม - ดิวตี้ฟรี - ดาวทาวน์เมืองเชจู

สายการบิน Eastar Jet
วันที่เดินทาง
วันที่เริ่มต้น เดือน/ปี ราคา
31 ส.ค 2018 7,900
01, 02, 04, 09, 10, 11, 16, 17, 18, 23, 24, 25, 30 ก.ย 2018 7,900
05, 08, 12, 15, 19, 22, 26, 29 ก.ย 2018 11,200
06, 07, 13, 14, 20, 21, 27, 28 ก.ย 2018 11,500
01, 02 ต.ค 2018 11,200
03, 06 ต.ค 2018 11,500
04, 05, 07, 15, 28, 29, 30, 31 ต.ค 2018 11,800
08, 14, 16, 22, 23, 27 ต.ค 2018 12,100
09, 17, 21, 24, 26 ต.ค 2018 12,400
10, 25 ต.ค 2018 12,700
18 ต.ค 2018 13,000
11, 13 ต.ค 2018 13,900
19 ต.ค 2018 15,500
20 ต.ค 2018 15,800
12 ต.ค 2018 18,900
04, 05, 06, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 25, 26, 27 พ.ย 2018 11,200
03, 07, 10, 14, 17, 21, 24, 28 พ.ย 2018 11,500
01, 02, 08, 09, 15, 16, 22, 23, 29, 30 พ.ย 2018 11,800


mail to
mail fromช่องทางการจองทัวร์