ทัวร์สโลวัก7077 HASHTAG EASTERN EUROPE BY TG
7 วัน 5 คืน

 บินตรง กรุงเทพ-เวียนนา / เวียนนา-กรุงเทพ พร้อมสะสมไมล์การบินไทย 50%
 พักหรูโรงแรม 4 ดาว (พักออสเตรีย 2 คืน/ ปราก 1 คืน/สโลวัค 1 คืน)
เที่ยวครบทุกไฮไลท์ !!
 ปราก : ปราสาทปราก มหาวิหารเซนต์วิตุส สะพานชาร์ลส เขตเมืองเก่า หอนาฬิกาดาราศาสตร์
 เชค : ปราสาทครุมลอฟ
 ออสเตรีย : เมืองฮัลสตัดด์ พระราชวังเบลล์วาแดร์ อนุสาวรีย์โยฮันส์สเตร้าท์ พระราชวังเชินบรุนน์
 สโรวัค : เมืองบราติสลาวา ปราสาทบราติสลาวา
 ฮังการี : กรุงบูดาเปสต์ ป้อมชาวประมง มหาวิหารแมธทิอัส สะพานเชนบริดจ์ ล่องเรือแม่น้ำดานูบ

สายการบิน THAI Airways
วันที่เดินทาง
วันที่เริ่มต้น เดือน/ปี ราคา
16 พ.ค 18 39,991
23, 30 พ.ค 18 41,991
27 มิ.ย 18 39,991
06, 13 มิ.ย 18 41,991
08 ส.ค 18 39,991
22, 29 ส.ค 18 41,991
10, 15 ส.ค 18 42,991
05 ก.ย 18 39,991
07, 12, 19, 26 ก.ย 18 42,991
31 ต.ค 18 42,991
07 พ.ย 18 42,991
14, 21, 28 พ.ย 18 43,991
05, 19 ธ.ค 18 46,991

mail to
mail from