ทัวร์สโลวัก

รหัสโปรแกรม : 7077
สำคัญ!! กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม

รหัสโปรแกรม : 7077 แจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม
HASHTAG EASTERN EUROPE BY TG
7 วัน 5 คืน

 บินตรง กรุงเทพ-เวียนนา / เวียนนา-กรุงเทพ พร้อมสะสมไมล์การบินไทย 50%
 พักหรูโรงแรม 4 ดาว (พักออสเตรีย 2 คืน/ ปราก 1 คืน/สโลวัค 1 คืน)
เที่ยวครบทุกไฮไลท์ !!
 ปราก : ปราสาทปราก มหาวิหารเซนต์วิตุส สะพานชาร์ลส เขตเมืองเก่า หอนาฬิกาดาราศาสตร์
 เชค : ปราสาทครุมลอฟ
 ออสเตรีย : เมืองฮัลสตัดด์ พระราชวังเบลล์วาแดร์ อนุสาวรีย์โยฮันส์สเตร้าท์ พระราชวังเชินบรุนน์
 สโรวัค : เมืองบราติสลาวา ปราสาทบราติสลาวา
 ฮังการี : กรุงบูดาเปสต์ ป้อมชาวประมง มหาวิหารแมธทิอัส สะพานเชนบริดจ์ ล่องเรือแม่น้ำดานูบ

สายการบิน THAI Airways
วันที่เดินทาง
วันที่เริ่มต้น เดือน/ปี ราคา
26 ก.ย 2018 39,991
31 ต.ค 2018 42,991
07 พ.ย 2018 42,991
14, 21, 28 พ.ย 2018 43,991
12 ธ.ค 2018 45,991
05, 19 ธ.ค 2018 46,991


mail to
mail fromช่องทางการจองทัวร์