ทัวร์สโลวักรหัสโปรแกรม 7077 แจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม
HASHTAG EASTERN EUROPE BY TG
7 วัน 5 คืน

 บินตรง กรุงเทพ-เวียนนา / เวียนนา-กรุงเทพ พร้อมสะสมไมล์การบินไทย 50%
 พักหรูโรงแรม 4 ดาว (พักออสเตรีย 2 คืน/ ปราก 1 คืน/สโลวัค 1 คืน)
เที่ยวครบทุกไฮไลท์ !!
 ปราก : ปราสาทปราก มหาวิหารเซนต์วิตุส สะพานชาร์ลส เขตเมืองเก่า หอนาฬิกาดาราศาสตร์
 เชค : ปราสาทครุมลอฟ
 ออสเตรีย : เมืองฮัลสตัดด์ พระราชวังเบลล์วาแดร์ อนุสาวรีย์โยฮันส์สเตร้าท์ พระราชวังเชินบรุนน์
 สโรวัค : เมืองบราติสลาวา ปราสาทบราติสลาวา
 ฮังการี : กรุงบูดาเปสต์ ป้อมชาวประมง มหาวิหารแมธทิอัส สะพานเชนบริดจ์ ล่องเรือแม่น้ำดานูบ

สายการบิน THAI Airways
วันที่เดินทาง
วันที่เริ่มต้น เดือน/ปี ราคา
26 ก.ย 2018 39,991
31 ต.ค 2018 42,991
07 พ.ย 2018 42,991
14, 21, 28 พ.ย 2018 43,991
12 ธ.ค 2018 45,991
05, 19 ธ.ค 2018 46,991

mail to