ทัวร์ภูฏาน701 SHOCK BHUTAN
5 วัน 4 คืน

ทิมพู – พูนาคา – พาโร – วัดทักซัง
พิสูจน์จิตมหากุศล พิชิตวัดถ้ำพยัคฆ์เหิรวัดทักซัง บนยอดหน้าผาสูงจากระดับน้ำทะเล 2,900 ม.
ชมความงดงามของ ป้อมปราการ พูนาคาซอง ที่สวยที่สุดแห่งภูฏาน
ขอพรศักดิ์สิทธิ์องค์พระศรีสัจจธรรม พระพุทธรูปที่ประดิษฐาน ณ จุดสูงที่สุดในโลก
เพื่อความก้าวหน้าในอาชีพการงาน

สายการบิน BHUTAN AIRLINES
วันที่เดินทาง
วันที่เริ่มต้น เดือน/ปี ราคา
02, 10, 16, 23 ส.ค 2017 49,900
01, 08, 15, 22 ก.ย 2017 49,900
04, 11, 18, 25, 29 ต.ค 2017 49,900
09, 20 ธ.ค 2017 49,900

mail to
mail from