ทัวร์ฮ่องกง

รหัสโปรแกรม : 7007
สำคัญ!! กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม

รหัสโปรแกรม : 7007 แจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม
ฮ่องกง เพียวๆ (EK)
3 วัน 2 คืน

(โปรแกรมนี้..เต็ม..ทุกพีเรียดแล้วค่ะ)
นมัสการพระใหญ่โป่วหลิน+นั่งกระเช้านองปิง 360
ขอพรเจ้าแม่กวนอิมชื่อดัง ณ หาดรีพลัสเบย์
วัดแชกงหมิว/วัดหวังต้าเซียน
ช้อปปิ้งจุใจถนนนาธาน/ย่านเลดี้มาร์เก็ต/ซิตี้เกทเอาท์เลต
EK เดินทางโดยสายการบินเอมิเรตแอร์ไลน์ นั่งสบายๆ พร้อมเสริฟอาหารบนเครื่อง

สายการบิน Emirates
วันที่เดินทาง
วันที่เริ่มต้น เดือน/ปี ราคา
13, 14, 20, 21, 23, 28, 29, 30 พ.ค 2018 9,999
03, 04, 06, 10, 11, 17, 20, 24 มิ.ย 2018 9,999


mail to
mail fromช่องทางการจองทัวร์