ทัวร์มาเก๊า7005 มาเก๊า จูไห่ เวเนเชี่ยน
4 วัน 2 คืน

ชมเมืองจำลองปารีส ‘PARISIAN’ และเมืองเวนิสเอเชีย ‘THE VENETIAN’
สักการะเจ้าแม่กวนอิม / ชมความงามโบสถ์เซ็นปอล
ช้อปปิ้งตลาดก๋งเป่ย...โชว์ น้ำพุเต้นระบำ (ราคานี้เฉพาะคนไทย)
เดินทางโดยสายการบินแอร์เอเซีย FD

สายการบิน Air Asia
วันที่เดินทาง
วันที่เริ่มต้น เดือน/ปี ราคา
24, 29, 31 พ.ค 2018 2,992
26 พ.ค 2018 3,993
05, 07, 12, 14 มิ.ย 2018 2,992
02, 09, 16, 21, 23, 28, 30 มิ.ย 2018 3,993
01 ก.ย 2018 3,993

mail to
mail from