ทัวร์มาเก๊า

รหัสโปรแกรม : 7005
สำคัญ!! กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม

รหัสโปรแกรม : 7005 แจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม
มาเก๊า จูไห่ เวเนเชี่ยน
4 วัน 2 คืน

(โปรแกรมนี้..เต็ม..ทุกพีเรียดแล้วค่ะ)
ชมเมืองจำลองปารีส ‘PARISIAN’ และเมืองเวนิสเอเชีย ‘THE VENETIAN’
สักการะเจ้าแม่กวนอิม / ชมความงามโบสถ์เซ็นปอล
ช้อปปิ้งตลาดก๋งเป่ย...โชว์ น้ำพุเต้นระบำ (ราคานี้เฉพาะคนไทย)
เดินทางโดยสายการบินแอร์เอเซีย FD

สายการบิน Air Asia
วันที่เดินทาง
วันที่เริ่มต้น เดือน/ปี ราคา
24, 29, 31 พ.ค 2018 2,992
26 พ.ค 2018 3,993
05, 07, 12, 14 มิ.ย 2018 2,992
02, 09, 16, 21, 23, 28, 30 มิ.ย 2018 3,993
01 ก.ย 2018 3,993


mail to
mail fromช่องทางการจองทัวร์