ทัวร์พม่า

รหัสโปรแกรม : 6812
สำคัญ!! กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม

รหัสโปรแกรม : 6812 แจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม
พม่า ย่างกุ้ง วันเดียวก็เที่ยวได้ By DD
1 วัน

อิ่มบุญ ณ เมืองพม่า
1 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธิ์ “เจดีย์ชเวดากอง” คู่บ้านคู่เมืองของชาวพม่า
ขอพร นัตโบโบยี “เทพทันใจ” + “เทพกระซิบ” เจดีย์โบตาทาวน์
ชม พระนอนตาหวาน สวยงามที่สุดในพม่า / แวะช้อปปิ้งของพื้นเมืองที่ ตลาดสก๊อต
เดินทางโดยสายการบิน NOK AIR (DD)

สายการบิน Nok Air
วันที่เดินทาง
วันที่เริ่มต้น เดือน/ปี ราคา
03, 04, 10, 11, 12, 24, 25, 26 เม.ย 2018 3,993
28 เม.ย 2018 4,554
14, 15 เม.ย 2018 5,995
16, 17, 22, 23, 24, 30, 31 พ.ค 2018 3,993
05, 12 พ.ค 2018 4,554


mail to
mail fromช่องทางการจองทัวร์