ทัวร์ญี่ปุ่น

รหัสโปรแกรม : 6687
สำคัญ!! กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม

รหัสโปรแกรม : 6687 แจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม
TOKYO TULIP FEST (TG) (สงกรานต์)
5 วัน 3 คืน

(โปรแกรมนี้..เต็ม..ทุกพีเรียดแล้วค่ะ)
ขอนำท่านเดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่น ดินแดนแห่งอาทิตย์อุทัย
โดยสายการบินไทย สู่เมือง ยามานาชิ โตเกียว นาริตะ

ฮาโกเน่ ล่องเรือชมความงามของธรรมชาติที่ทะเลสาบอาชิ
โกเท็มบะ ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมกว่าร้อยแบรนด์ที่ โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท
ยามานาชิ ขึ้นชมความงามและความอัศจรรย์ของภูเขาที่สูงที่สุดในญี่ปุ่น ภูเขาไฟฟูจิ
โตเกียว ช้อปปิ้งสุดเหวี่ยงใจกลางกรุงโตเกียว ย่านชินจูกุ, เข้าสักการะเจ้าแม่กวนอิมและถ่ายรูปคู่กับประตูสายฟ้าที่วัดอาซากุสะและอิสระท่องเที่ยวด้วยตัวเองในเมืองโตเกียว
ซากุระ เดินเล่นชมทุ่งดอกทิวลิปแสนงามที่เทศกาลดอกทิวลิป
พิเศษ!!! อิ่มอร่อยกับบุฟเฟต์ขาปู

สายการบิน THAI Airways
วันที่เดินทาง
วันที่เริ่มต้น เดือน/ปี ราคา
12 เม.ย 2018 49,999


mail to
mail fromช่องทางการจองทัวร์